LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: технологія і устаткування

багатолезовим різальним інструментом // Зб. наук. пр. Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.- АПУВА"Автобус".- 2002.- Вип.6.- С.165-167.

 • Топольницький П.В. Технологічно доцільне зусилля затискування книжкових блоків під час обрізування // Поліграфія і видавнича справа.- 2002.- №38.- С.15-18.

 • Топольницький П.В., Черненко О.Д. Експериментальні дослідження стійкості ножів для різання блоків паперу // Вісник Тернопільського державного технічного університету.- 2002.- Том 7, №4.- С.72-77.

 • Стецьків О.П., Топольницький П.В., Камінський Р.Й. Про спрацювання кулачкових пар поліграфічних машин і технологічні методи підвищення їх довговічності // Поліграфія і видавнича справа.- 1985.- №21.- С.56-60.

 • Стецьків О.П., Клюфас О.С., Топольницький П.В. О применении металлофторопластовых подшипников в полиграфических машинах // Вестник машиностроения.- 1986.- №3.- С.35-36.

 • Топольницький П.В. Пристрій для обрізування переду "англійської" брошури // Друкарство.- 2001.- №3(38).- С.51.

 • Полюдов О.М., Топольницький П.В., Черненко О.Д. Віброрізання в поліграфії та пакуванні (перспективи застосування) // Упаковка.- 2002.- №1(26).- С.18-19.

 • Топольницький П.В. Дослідження різального інструмента на зносостійкість // Поліграфія і видавнича справа.- 1998.- № 34.- С.84-87.

 • Топольницький П.В. Конструктивні особливості багатолезового різального інструмента // Поліграфія і видавнича справа.- 1999.- № 35.- С.70-74.

 • Топольницький П.В. Аналіз впливу геометричних параметрів різального інструмента та виду паперу на дійсну глибину різання // Поліграфія і видавнича справа.- 1999.- № 35.- С.65-71.

 • Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Визначення діапазону використання пасово- роликового транспортера як транспортуючого засобу в машинах для безвистійного обрізування блоків // Наукові записки УАД.- 1999.- Вип. 1.- С.5-7.

 • Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Аналіз поздовжніх коливань в гнучких транспортуючих системах // Наукові записки УАД.- 2000.- Вип. 2.- С.15-18.

 • Топольницький П.В. Проблеми, що постають при проектуванні нового висо-копродуктивного устаткування для обрізування книжково-журнальної продукції // Зб.наук.пр. "Квалілогія книги".- УАД.- 1998.-С.101-102.

 • Топольницкий П.В. Срезка фальцев предварительно согнутого корешка книжных блоков в линиях бесшвейного скрепления. Тезисы докл. науч.-практ. семинара-ярмарки "Совершенствование технологии и оборудования для разрезки стоп бумаги и обрезки книжных блоков".- Ромны: 1992. -С.7.

 • Топольницький П.В. Экспериментальні дослідження залежності точності та якості обрізу книжкового блоку від геометричних параметрів різального інструменту. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УПІ ім. Федорова .- Вип.1.-Львів.- 1993.-С.21.

 • Топольницький П.В. Про вплив окремих факторів на якість і точність безвистійного обрізування книжково-журнальної продукції. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.2.- Львів.-1995.-С.13.

 • Топольницький П.В. Результати попередніх експериментальних досліджень процесу безвистійного обрізування книжково-журнальної продукції. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.4.- Львів.-1997.-С.15.

 • Топольницький П.В. Дослідження нових способів безвистійного обрізування книжково-журнальної продукції. Тези доп. 3-го міжнар. симпоз. українських інж.-механіків. Держ. унів. "Львівська політехніка" - Львів.-1997. -С.142.

 • Топольницький П.В. Визначення сил різання, що виникають при різанні блоків скріплених термоклеєм. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.5.- Львів.-1999.-С.17.

 • Topolnitskyj P. Die Bestimmung der optimalen Lange Mehklingenes Schneide- instrumentes (MSIes) // Wissenschaftliches Seminar Schneidtechnologie.- Muller Martini Buchbindesysteme AG in Felben CH.-1998.- S.1-3.

 • Topolnitskyj P. Die Abhandigkeit den kraftigen und qualitativen Zeugnissen des Schnaideprozesses von der Geschwindigkeit der Blockbewegung // Wissenschaftliches Seminar Schneidtechnologie.- Muller Martini Buch-bindesysteme AG in Felben CH.-1998.- S.4-6.

 • Топольницкий П.В. Способ безвыстойной обрезки книжных блоков и стоп листового материала оригинальным режущим инструментом. Тезисы докл. науч.-практ. семинара-ярмарки "Совершенствование технологии и оборудования для разрезки стоп бумаги и обрезки книжных блоков". - Ромны: 1992.- С.8-9.

 • Топольницький П.В. Характер і фізична суть затуплення (спрацювання) багатолезового інструмента. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.5. – Львів.-1999.-С.18.

 • Топольницкий П.В. Разработка безвыстойной обрезки книжных блоков специальным многолезвийным режущим инструментом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.15. УПИ им. Ив. Федорова. - Львов, 1989. 21 с.

 • Топольницкий П.В., Полюдов А.Н., Георгиевский И.К. Разработка новой технологии резания стоп листового материала. Тезисы докл. всесоюзного совещания по методам расчета полиграфических машин-автоматов.- Львов: УПИ им. Ив. Федорова. -1991.- С.47-48.

 • Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Пристрій для перебазування книжково-журнальної продукції. Тези доп. звітн. наук.- техн. конф. УАД.- Вип.3.- Львів.- 1997. -С.14.

 • Топольницкий П.В., Галицкий О.В. Расчет параметров процесса срезки корешковых фальцев и результаты экспериментальных исследований. Тезисы докл. всесоюзного совещания по методам расчета полиграфических машин-автоматов.- Львов: УПИ им. Ив. Федорова.- 1991.- С.63.

 • Топольницький П.В. Залежність частоти подачі блоків у зону обрізування від швидкості їх транспортування та геометричних розмірів. Тези доп. 5-го міжнар. симпоз. українських інж.-механіків у Львові. Нац. унів. "Львівська політехніка" - Львів.- 2001. -С.77.

 • Європатент 0 670 203 В1 ЕР, МКИ В 26 D 1/01. Verfahren und Vorrichtunq zum Schneiden von in ein Ries qestapeltes Papier/ Полюдов О.М., Георгієвський І.К., Топольницький П.В. (Ук); Anmeldenum.- №91906653.; Заявл. 21.01.91; Опубл. 06.08.92; Gazette 1992/21.- 16 с.

 • Пат.42453 А (декл.). МПК В26D1/00. Пристрій для підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при незшивному скріпленні / Полюдов О.М.,Топольницький П.В., Іванко А.І. №2001031470; Заявл. 02.03.2001. Опубл. 15.10.2001; Бюл.№9.- 4с.

 • Устройство для безвыстойной трехсторонней обрезки книжных блоков: А.с. №1638003 СССР, МКИ В26 Д1/14 / А.Н.Полюдов, И.К.Георгиевский, П.В.Топольницкий, М.М.Плоткин (СССР).- №4611967/27; Заявл. 02.12.88. Опубл.30.03.91, Бюл.№12.-3с.ил.

 • Машина для безвыстойной трехсторонней обрезки книжных блоков: А.с. №1636208 СССР, МКИ В26 Д1/04 / А.Н.Полюдов, И.К.Георгиевский, П.В.Топольницкий, Плоткин М.М., А.В.Касьян, В.В.Гирко (СССР).- №4627142/27;Заявл. 27.12.88. Опубл.23.03.91, Бюл.№11.-3с.ил.
  АНОТАЦІЯ


  Топольницький П.В. Наукові основи безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: технологія та устаткування. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня


 •