LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації

Визначено критичне число Рейнольдса Rec=l2 та знайдене граничне значення швидкості фільтрації повітря через пакети однорідних матеріалів, яке відокремлює область стало-ламінарного проходження повітря (при м/с) від області (з ), де можлива турбулізація потоку. Проведено дослідження повітропроникності багатошарових пакетів бар'єрного одягу, складених із різнорідних матеріалів; зроблено порівняльний аналіз отриманих експериментальних даних з розрахунковими. Показано, що для пакетів матеріалів, які значно розрізняються за показниками швидкості фільтрації повітря, на відміну від пакетів однорідних матеріалів, можливе використання формули Клейтона для прогнозування повітропроникності. Експериментально досліджено вплив зміни вологості матеріалів, які складають пакети бар'єрного одягу, на їх повітропроникність.

 • На основі термодинамічного описання системи "людина – бар'єрний одяг – оточуюче середовище" розроблена нова модель переносу в неізотермічних умовах вологого повітря з підодягового простору через матрицю плоско-паралельних шарів пакету текстильних матеріалів. Побудована диференційна модель оболонки, яка базується на системі рівнянь тепло–масообміну та їх аналогії з електричними ланцюгами, в рамках якої отримані рівняння для визначення характерних масштабів часу в описанні процесів переносу вологи і тепла в шарах тканин, які складають пакети бар'єрного одягу, та повітряних прошарках між ними. Визначені необхідні умови стаціонарного тепломасообміну в "моделі оболонки", які забезпечують комфорт при експлуатації бар'єрного одягу в чистих приміщеннях. Регулюючим чинником цих умов визначена спроможність сукупності всіх шарів пакету одягу відводити зайву вологу з мікрокліматичного прошарку.

 • Вперше запропоновано для характеристики текстильних матеріалів різної порової структури, заповнених флюїдом, використовувати значення фрактальної розмірності. Розроблено комп'ютерний метод визначення наскрізної пористості шляхом сканування зразків текстильних матеріалів "на просвічування".

 • Розроблено та реалізовано методику вимірювання вологопередачи в трьохшарових пакетах бар'єрного одягу. Запропонована схема обробки експериментальних даних, яка дозволяє провести оцінку якості та здійснити відбір оптимальних за співвідношенням захисних та гігієнічних властивостей варіантів пакетів бар'єрного одягу для чистих приміщень.

 • Розроблено методику розрахунку граничних значень переносу сухого та вологого повітря в пакетах бар'єрного одягу, встановлена гранична величина співвідношення цих величин, яка передбачає появу крапель вологи за рахунок занадто високої швидкості зволоження. Запропоновано залежності для розрахунку швидкості зволоження пакета бар'єрного одягу. Розроблено рекомендації, з урахуванням динамічної моделі вологопровідності, для практичного формування складу пакетів бар'єрного одягу для чистих приміщень.

 • Проведено визначення комфортності бар'єрного одягу для чистих приміщень за результатами інструментального визначення параметрів мікроклімату в повітряних прошарках пакетів, а також при фізіолого–гігієнічних дослідженнях в умовах діючого виробництва. Визначено залежність отриманих оцінок ступеню комфортності від типу вегето-судинних реакцій організму людини, що рекомендовано враховувати при виборі осіб, які будуть працювати в бар'єрному одязі.

 • Розроблено новий спосіб визначення комфортності матеріалів по ступеню пропускання та відбивання власного електромагнітного випромінювання тіла людини, вивчено вплив накопичення вологи в матеріалах бар'єрного одягу на ці показники.

 • Запропонована структурна схема взаємодії показників, які визначають комфортність бар'єрного одягу для чистих приміщень з урахуванням функціональних вимог до нього. Проведена експертна оцінка якості та дослідження зміни властивостей матеріалів верху бар'єрного одягу в результаті експлуатації в чистих приміщеннях фармацевтичного виробництва. Встановлені загальні принципи вибору та розроблена номенклатура показників якості матеріалів бар'єрного одягу, яка впроваджена в галузеві стандарти України "ГСТУ 64-8-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Загальні технічні вимоги", "ГСТУ 64-9-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Види і комплектність", "ГСТУ 64-10-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Номенклатура показників якості".


  ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Супрун Н.П. Моделювання процесів масообміну через текстильні матеріали // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. – №4. – С. 32–34.

 • Супрун Н.П. Експериментальне дослідження динаміки проходження повітря через тканини // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – №1. – С. 195–198.

 • Супрун Н.П. Основні принципи розробки моделі комфортного стаціонарного тепломасообміну у пакеті одягу для чистих приміщень // Вісник КНУТД. – 2002. – №2. – С. 30–35.

 • Супрун Н.П. Концепція транспорту вологи і тепла через багатошарові пакети одягу для чистих приміщень // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – №3. – С. 163–168.

 • Роганков В.Б., Супрун Н.П. О некоторых особенностях и концепциях проектирования спецодежды // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 1999. – №2. – С. 215–227.

 • Мураховский В.Г., Роганков В.Б., Супрун Н.П. Моделирование новых технологий проектированияи создания спецодежды // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1999. – №3. – С. 76–79.

 • Мураховский В.Г., Роганков В.Б., Супрун Н.П. Исследование гидрогазодинамики и теплоперноса в пористой структуре модели оболочки // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1999. – №4. – С. 35–38.

 • Мураховский В.Г., Роганков В.Б., Супрун Н.П. Основные принципы создания комфортного стационарного тепломассообмена в модели оболочки // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1999. – №2. – С. 55–58.

 • Супрун Н.П., Власенко В.І., Суглоба М.О. Фізіолого-гігієнічна оцінка технологічного одягу // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2000. – №3. – С. 52–53.

 • Суглоба М.О, Супрун Н.П. Зміна структури та властивостей матеріалів одягу для чистих приміщень в результаті експлуатації // Вісник ДАЛПУ. – 2000. – №2. – С. 149–152.

 • Власенко В.І., Супрун Н.П. Визначення властивостей та розробка критеріїв оцінки якості технічних текстильних матеріалів для одягу чистих приміщень // Вісник ДАЛПУ. – 1999. – №2 –


 •