LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації

С. 40–47.

 • Супрун Н.П., Власенко В.І. Комфортність як складова якості робочого одягу // Вісник технологічного університету Поділля. – 2000. – №5. – С. 134–136.

 • Власенко В.І., Супрун Н.П. Розробка системи показників якості – основа випуску конкурентоспроможнього одягу для чистих приміщень // Вісник технологічного університету Поділля. – 2001. – №2. – С. 204–209.

 • Suprun N.P., Rogankov V.B. About the wear comfort of protective garment // 4-th Intern. Symp. "EL-TEX 2000". – Lods: Poland, 2000. – Р. 54–57.

 • Suprun N.P. Modeling of masstransfere processes in textiles // Vlakna a textil. – 2001. – №2. – Р. 125.

 • Супрун Н.П. Модель ізотермічного транспорту флюїду через текстильні матеріали // Вісник Херсонського державного університету. – 2001. – № 4(13). – С. 363–367.

 • Suprun N. Dynamics of moisture vapour and liquid water transfer through composite textile structures // Magic world of textile: Book of Proceedings – 1-st International Textile, Clothing and Design Conference. – Dubrovnik: Croatia, 2002. – Р. 411–414.

 • Супрун Н.П. Вологоперенос у багатошарових пакетах технологічного одягу // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини "СІЕТ". – Київ: СІЕТ, 2002. – №11. – С. 47–49.

 • Островецкая Ю.И., Супрун Н.П., Власенко В.И. Разработка системы оценки качества медицинской одежды для врачей-стоматологов // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини "СІЕТ". – Київ: СІЕТ, 2002. – №12. – С. 261–264.

 • Супрун Н.П. Визначення характеристик пористості та проникності матеріалів для одягу чистих приміщень // Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – №1. – С. 75–79.

 • Супрун Н.П., Власенко В.И., Лукашевич О.В. Оцінка впливу числа шарів в однорідних пакетах тканин на процеси транспорту повітря // Вісник КНУТД. – 2003. – №1. – С. 36–43.

 • Suprun N., Vlasenko V., Lukashevich O. The study of air transport through multilayer textile pakets //Texsci–2003.–Liberez: Czech Republic. 2003. – Р. 485–489.

 • Островецкая Ю.И., Супрун Н.П, Скрипник Ю.А, Шевченко К.Л., Яненко А.Ф. Исследование радиопрозрачности материалов для одежды при изменении их влагоемкости. // Тр. 13-й Междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии". – Севастополь – Москва: Россия, 2003. – С. 720–722.

 • Островецька Ю.І., Супрун Н.П., Власенко В.І. Розробка комп'ютерного методу визначення показників наскрізної пористості та поверхневого заповнення тканин // Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – №5. – С. 15–18.

 • Островецкая Ю.И., Супрун Н.П, Скрипник Ю.А, Шевченко К.Л., Яненко А.Ф. Исследование радиопрозрачности текстильных материалов для медицинской одежды при изменении их влагосодержания // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини "СІЕТ". – Київ: СІЕТ, 2003. – №13. – С. 399–402.

 • Супрун Н.П. Применение теории фракталов при описании пористости текстильных материалов // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2003. – №6. – С. 33–38.

 • Suprun N. Dynamics of moisture vapour and liquid water transfer through composite textile structures // International journal of clothing science and technology. – 2003. – vol.15, № ѕ. – Р. 218–223.

 • Suprun N. Modeling of structural geometry of textile fibers // Vlakna a textil. 2004. – Vol.11, – №1. – Р. 23–26.

 • Suprun N., Sygloba M., Vlasenko V. The comfort of clean room clothing // Vlakna a textil. – 2004. – Vol.11, – №2. – Р. 54–57.

 • Супрун Н.П. Комфортність бар'єрного одягу та методи її оцінки // Вісник КНУТД. – 2005. – №6. – С. 110–116.

 • Супрун Н.П., Ковтун С.І., Кучеренко В.І. Дослідження споживчих властивостей композиційних текстильних матеріалів медичного призначення // Вісник КНУТД. – 2005. – №2. – С. 68–74.

 • Скрипник Ю.О., Супрун Н.П., Холоденко В.Н. Електрофізіологічні методи оцінки комфортності одягу. Повід. 1 // Вісник КНУТД. – 2005. – №1. – С. 110–116.

 • Скрипник Ю.О., Супрун Н.П., Холоденко В.Н. Електрофізіологічні методи оцінки комфортності одягу. Повід. 2 // Вісник КНУТД. – 2005. – №5. – С. 35–39.

 • Ковтун С.І., Супрун Н.П., Березненко М.П., Власенко В.І. Вивчення гігієнічних властивостей двошарових композиційних матеріалів медичного призначення // Вісник КНУТД. – 2004. – №5. – С. 132–138.

 • Конфекціювання матеріалів для одягу / Н.П. Супрун, В.П. Орленко, Е.П. Дрегуляс, Т.О. Волинець. Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 159с.

 • ГСТУ 64-8-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Загальні технічні вимоги. – Введено вперше; Введ. 01.03.2000. / Георгієвський В.П., Караванова Л.В., Власенко В.І., Супрун Н.П. та ін. – К.: МОЗ України 2000. – 17с.

 • ГСТУ 64-9-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Види і комплектність. – Введено вперше; Введ. 01.03.2000. / Георгієвський В.П., Караванова Л.В., Власенко В.І., Супрун Н.П. та ін. – К.: МОЗ України 2000. – 23с.

 • ГСТУ 64-10-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Номенклатура показників якості. . – Введено вперше; Введ. 01.03.2000. / Георгієвський В.П., Караванова Л.В., Власенко В.І., Супрун Н.П. та ін. – К.: МОЗ України 2000. – 51с.

 • Деклараційний пат. 67820 А Україна, МПК G01R 17/04. Пристрій для виміру високоомних об'єктів / Скрипник Ю.О., Супрун Н.П., Суглоба М.О. (Україна). – № 2001074862; Заявл. 11.07.01; Опубл. 15.07.04, Бюл. №7. – 4с.

 • Деклараційний пат. 66619 А Україна, МПК G01N22/00. Пристрій для вимірювання мікрохвильової проникності матеріалів для одягу / Скрипник Ю.О., Супрун Н.П., Островецька Ю.І., Яненко О.П. (Україна). – 2003087414; Заявл. 05.08.03; Опубл. 17.05.04, Бюл. №5. – 5с.

 • Деклараційний пат. 51090 А Україна, МПК G01N 30/50. Сорбційний електричний гігрометр / Скрипник Ю.О., Супрун Н.П., Суглоба М.О. (Україна). – №2001129138; Заявл. 27.12.01; Опубл. 15.11.02, Бюл. №11. – 5с.

 • Деклараційний пат. 59881 А Україна, МПК G01№33/36. Спосіб оцінки комфортності матеріалів для одягу / Скрипник Ю.О., Супрун Н.П., (Україна). – №20021210721; Заявл. 28.12.02; Опубл. 15.09.03. Бюл. №9. 6с.

 • Деклараційний пат. 60816 А Україна, МПК G01N 33/36. Спосіб оцінки мікроклімату багаташарових пакетів текстильних матеріалів / Скрипник Ю.О., Суглоба М.О., Супрун Н.П. (Україна). – №2003021621; Заявл. 24.02.03; Опубл. 15.10.03, Бюл. №10. – 6с.

 • Деклараційний пат. 66563 А Україна, МПК G01N33/00. Пристрій для контролю поверхневої вологості матеріалів / Скрипник Ю.О., Супрун


 •