LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин

математичного моделювання натягу ниток основи, що формується ваговим ССННО одержано його вираз для -го положення скала:


, (22)

де робоча довжина важеля кріплення дисків;

кількість ниток в заправці;

площа поперечного перерізу і щільність важеля кріплення дисків.

робоча довжина кронштейна кріплення скала.

Використовуючи аналітичні залежності, розроблена комп'ютерна програма оптимізації конструктивних параметрів вагового ССННО.

В результаті числового моделювання доведена можливість в статичному режимі досягти значення показника степеня стабілізації середнього натягу ниток основи вище 99%, при умові "нечутливості" вагового ССННО до циклових коливань натягу ниток основи.

В результаті динамічних досліджень виконано числове моделювання роботи ССННО в режимі циклових і міжциклових коливань натягу ниток основи. Дослідження проведено в системі ПРАНС-ПК.

На рис.7 представлена схема заміщення вагового ССННО в пружній системі заправки ОВМ.


Рис.7. Схема заміщення вагового ССННО: EVR- залежне джерело швидкості подачі основи ССННО; JR-джерело сили дії основи на скало ССННО; GN-механічне демпфірування (моделює дисипацію енергії нитками основи); LN- механічна пружність (моделює податливість ниток основи); GR- механічне демпфірування (дисипація енергії ССННО); CR- маса (приведена маса ССННО); JM-джерело сили ваги дисків; EVK, EПК- джерела швидкості та переміщення (моделюють нелінійну складову функції вживання ниток основи; JИ1, JИ2, JИ3, JЖ, СИ1, СИ2, СИ3- інтегратори


В результаті числового моделювання роботи ССННО в режимі циклових коливань натягу ниток основи визначені робочі параметри вагового ССННО, що забезпечують його "нечутливість" до циклових коливань натягу ниток основи. На рис.8 представлено графіки (надруковані в системі ПРАНС-ПК) циклових коливань деформації ниток основи і викликані ними коливання скала вагового ССННО, що відображають "нечутливість" ССННО.

В результаті числового моделювання роботи ССННО в режимі міжциклових коливань натягу ниток основи визначені робочі параметри вагового ССННО, що забезпечують 95-96% рівень степеня стабілізації середнього натягу ниток основи в перехідні режими роботи і рівень вище 99% в сталому режимі роботи, що перевищує рівень кращих світових зразків ОВМ і ВПМ. На рис.9 представлено графіки, що відображають роботу ССННО при відхиленнях в подачі ниток основи.

Рис.8. Результати числового моделювання ССННО в режимі циклових коливань натягу ниток основи: 1-нелінійна складова функції вживання ниток основи; 2- переміщення скала ССННО (відображає "нечутливість" ССННО)


Рис.9. Результати числового моделювання ССННО в режимі міжциклових коливань натягу ниток основи: 1- відхилення в подачі ниток основи в перехідному режимі; 2-переміщення скала ССННО; 3-деформація (натяг) ниток основи


Експериментальна перевірка результатів числового моделювання виконана на універсальному стенді. Встановлено, що різниця між результатами числового моделювання і експериментальних досліджень при визначенні степеня стабілізації середнього натягу ниток основи не перевищує 1%.

мому розділі наведено дослідження щодо розробки наукових основ проектування комбінованих СННО.

Аналіз тенденцій удосконалення СННО показав перспективність комбінованих конструкцій, що одночасно виконують функції ССННО та СДННО.

В основу запропонованої конструкції комбінованого СННО покладена високочастотна складова СННО з двома ступенями вільності з приєднаним до неї, в якості низькочастотної складової, вагового ССННО. На рис.10 зображено принципову схему комбінованого СННО з клиноподібними пружними пластинами, в якому скало 1, що охоплено нитками основи 2, закріплено на кінцях пружних клиноподібних пластин, які закріплені на валу 4. На валу 4, ближче до його кінців, закріплені важелі 6, на кінцях яких зафіксовано диски 7. Диски 8 закріплено на кінцях вала 4, а функціональний зв'язок з механізмом подачі ниток основи виконується через важіль 9 і датчик 10.Рис.10. Комбінований СННО: 1-скало; 2-нитки основи; 3-пружні пластини; 4-вал; 5-навій; 6,9-важелі; 7,8-диски; 10-датчик


Комбінований СННО працює наступним чином. Диски 7 силою своєї ваги через важелі 6, вал 4, пластини 3 і скало 1 діють на нитки основи 2, створюючи в них натяг. При зміні величини подачі ниток основи 2, скало 1 під дією сили ваги дисків 7, з одного боку, і натягу ниток основи 2, з іншого, повертається разом з валом 4, компенсуючи тим самим зміну величини подачі ниток 2 з навою 5, що попереджує зміну значення середнього натягу ниток основи, при цьому через важіль 9 і датчик 10 подається сигнал механізмові подачі ниток основи для коректування величини подачі ниток основи. За рахунок закріплення дисків 8 на кінцях вала 4 частота власних коливань низькочастотної складової зменшується до рівня, коли вал 4 разом з дисками 7 і 8 практично не реагують на циклові коливання натягу ниток основи. Зменшення розмахів коливань динамічного натягу ниток основи виконується за рахунок коливань скала 1 під дією пружних пластин 3 при практично нерухомому валі 4. Таким чином, в запропонованій конструкції СННО одночасно і незалежно виконується два процеси - підтримання сталим середнього натягу ниток основи і зменшення розмахів коливань динамічного натягу ниток основи. Виходячи з незалежності процесів, аналітичні дослідження комбінованого СННО виконано в два етапи - статичні і динамічні дослідження.

Розрахункова схема комбінованого СННО представлена на рис.11 у вигляді плоскої моделі.

З врахуванням прийнятих припущень розроблено математичну модель комбінованого СННО в статичному режимі, згідно якої натяг ниток основи на ділянці між скалом і зоною петлетворення в -му положенні скала дорівнює:


, (23)

де робоча довжина важеля кріплення дисків;

кількість ниток в заправці;

робоча довжина кронштейна кріплення скала;

площа поперечного перерізу і щільність важеля кріплення дисків.


Рис.11. Розрахункова схема комбінованого СННО: 1 - скало; 2 - кронштейн скала; 3, 4 - напрямні балочки; 5- нитки основи; 6 - кронштейн вагових дисків


На основі математичної моделі розроблено комп'ютерну програму оптимізації робочих параметрів низькочастотної складової комбінованого СННО, цільовою функцією якої визначено умову мінімізації коливань середнього натягу ниток основи при можливих змінах величини подачі ниток основи з навою.

В результаті числового моделювання доведена можливість в статичному режимі досягти значення показника степеня стабілізації середнього натягу ниток основи вище 99% при умові "нечутливості" низькочастотної складової комбінованого СННО до циклових коливань натягу ниток основи.

Динамічні дослідження проведено з використанням ППП ПРАНС-ПК. Схема заміщення комбінованого СННО в пружній системі заправки ОВМ представлена на рис.12.
Рис.12. Схема заміщення комбінованого СННО: EVS- залежне джерело швидкості подачі основи СННО; JS-джерело сили дії основи на скало СННО; GN-механічне демпфірування (моделює