LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин

авторськими свідоцтвами і патентами.

3. На основі розробленої математичної моделі натягу ниток основи пружної системи заправки ВМ визначено умови взаємодії пристроїв стабілізації натягу ниток основи з нитками основи, що забезпечують постійність середнього (міжциклового) натягу ниток основи та мінімізацію динамічного (циклового) натягу ниток основи.

4. Розроблені та апробовані показники оцінки ефективності роботи пристроїв стабілізації динамічного і середнього натягу ниток основи.

5. Запропонована універсальна математична модель пасивного СННО включає високочастотну і низькочастотну складові і описує перехідні і сталий режими роботи ВМ. Встановлено основні напрямки удосконалення пасивних СННО - зменшення приведеної до скала маси елементів високочастотної складової СННО та вибір оптимального значення коефіцієнта в'язкого тертя в системі: СННО - нитки основи.

6. Запропоновано конструктивну концепцію високочастотних СННО, математичну модель та розроблено наукові основи їх проектування.

7. В процесі числового моделювання високочастотних СННО встановлена можливість підвищення частоти власних коливань на 40% і більше відносно відомих конструкцій пасивних СННО, що дозволяє підвищити степінь стабілізації динамічного натягу ниток основи.

8. Доведена і використана можливість автоматизації схемотехнічного проектування і дослідження пружних систем заправки ВМ та СННО шляхом використання системи автоматизованого проектування приводів і динамічних систем ПРАНС-ПК.

9. Розроблено наукові основи та інженерні методи проектування вагових ССННО, що забезпечують степінь стабілізації середнього натягу ниток основи на рівні 95-96% в перехідні режими роботи ВМ та 99% і вище в сталому режимі роботи при максимально можливому 100% рівні.

10. Розроблено наукові основи та інженерні методи проектування комбінованих СННО, що підтримують степінь стабілізації динамічного натягу ниток основи при швидкостях в'язання сучасних ОВМ (до 2400 петельних рядків за хвилину) на рівні 50%, а степінь стабілізації середнього натягу ниток основи підвищують до рівня 95-96% в перехідні режими роботи ВМ та 99% і вище в сталому режимі роботи.

11 Розроблено і доведено до рівня алгоритму і комп'ютерної програми метод розрахунку ротаційних СДННО, що дозволяють досягнути 90% рівня степеня стабілізації динамічного натягу ниток основи при перспективних швидкостях в'язання (3000 петельних рядків за хвилину).

12. Запропонована перспективна конструктивна концепція гідравлічних СДННО, експериментальні дослідження якої довели можливість забезпечення при їх використанні 80-85% рівня степеня стабілізації динамічного натягу ниток основи при перспективних швидкостях в'язання (до 2800 петельних рядків за хвилину).

13. Запропонована перспективна конструктивна концепція пневматичних СДННО, експериментальні дослідження якої довели можливість забезпечення при їх використанні 80-82% рівня степеня стабілізації динамічного натягу ниток основи при діючих швидкостях в'язання (до 1300 петельних рядків за хвилину).

14. Запропонована перспективна конструктивна концепція електромеханічних СДННО, експериментальні дослідження якої довели можливість забезпечення при їх використанні 60-70% рівня степеня стабілізації динамічного натягу ниток основи при діючих швидкостях в'язання (до 1500 петельних рядків за хвилину).

15. Працездатність і ефективність нових конструкцій СННО, інженерних методик їх проектування перевірена в наукових лабораторіях КДУТД, Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький) і на виробничих підприємствах (Державне підприємство "Чернівцілегмаш", Рівненська фабрика нетканих матеріалів, Мукачівське трикотажне об'єднання).


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


За темою дисертації опубліковано 70 робіт. Нижче наведено список основних праць.

1. Параска Г.Б. Компенсация натяжения нитей основы на текстильных машинах // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. - 1990. - №3. - С. 84-87.

2. Моисеенко Ф.А., Тройникова О.К., Чабан В.В., Параска Г.Б. Экспериментальная функция необходимой подачи нитей основы на машине "Кокетт-2" // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. - 1991. - №2. - С. 72-75.

3. Хомяк О.Н., Чабан В.В., Параска Г.Б. Нитенатяжное устройство для основовязальной машины // Легка промисловість. - 1991. - №3. - С.32.

4. Параска Г.Б. Підвищення продуктивності основов'язальних і в'язально-прошивних машин на стадії експлуатації // Легка промисловість. - 1997. - №2. - С.35.

5. Параска Г.Б. Підвищення рівномірності петельної структури основов'язального полотна // Легка промисловість. - 1997. - №3. - С.52.

6. Параска Г.Б. Дослідження удосконаленого пружного елемента стабілізаторів натягу ниток основи текстильних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія 1. Технічні науки. - 1997. - № 1. - С. 109-114.

7. Параска Г.Б. Стабілізація натягу ниток основи на в'язальних машинах // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія 1. Технічні науки. - 1997. - № 1. - С. 115-118.

8. Аль-Фріхад Абдель Рахман, Хомяк О.М., Параска Г.Б. Математична модель компенсатора натягу ниток основи текстильних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1998. - № 1. - С. 43-47.

9. Параска Г.Б., Марчук А.Р. Математична модель двомасового стабілізатора натягу ниток основи текстильних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1998. - № 2. - С. 119-127.

10. Смутко С.В., Параска Г.Б. Удосконалення механізмів робочих органів основов'язальних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1998. - № 4. - С. 21-22.

11. Параска Г.Б. Автоматизація схемотехнічного проектування і дослідження пружних систем заправки текстильних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1998. - № 4. - С. 27-29.

12. Oleg N. Khomyak, Georgy B. Paraska, Tatiana V. Budkina. Experimental Ressearch of Oscillations of a Fabric During the Working Cycle jf a Warp Knitting Machine // Journal of beijing of light industry. -1997.- Vol. 15 No. 2. - P.86-88.

13. Oleg N. Khomyak, Georgy B. Paraska, Tatiana V. Budkina. Determination of an Analytical Dependence Describing the Process of Tension Oscillation During the Work of a Warp Knitting Machine // Journal of beijing of light industry. - Des. 1997.- Vol. 15 No. 2. - P.89-93.

14. Марчук А.Р., Параска Г.Б. Аналітичні дослідження удосконаленого пружного елементу стабілізаторів натягу ниток основи в'язальних машин // Придніпровський науковий вісник. - 1998. - №56. - С. 13-24.

15. Параска Г.Б. Статичні дослідження стабілізаторів середнього натягу ниток основи в'язальних машин // Вісник Державної академії легкої промисловості України.- 1999.- №2.- С. 78-85.

16. Параска Г.Б. Експериментальні дослідження пневмо-гідравлічних стабілізаторів натягу ниток основи текстильних машин// Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. - № 3. - С.18-20.

17. Параска Г.Б. Стенд для дослідження пристроїв стабілізації натягу ниток основи текстильних машин на витривалість // Проблеми трибології.- 1999.- №1.- С. 36-37

18.Модернізація стабілізатора натягу ниток основи основов'язальної машини "Кокетт-2" / Г.Б. Параска, А.В. Хорєва, О.М. Хомяк, В.В. Чабан // Зб. наук. пр. ДАЛПУ. - 1995. - С.19.