LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів

наповнювача;

 • створити методи розрахунку об'єму матеріалу, що видаляється з поверхні деталі при одиничному контакті з частинкою наповнювача;

 • розробити методи розрахунку тривалості оздоблювально-зачищувальної обробки деталей в планетарних барабанах на основі встановлених взаємозв'язків між властивостями оброблюваних деталей, наповнювача, параметрами технологічних процесів та устаткування;

 • провести експериментальну перевірку адекватності розроблених математичних моделей і методів розрахунку;

 • розробити уніфіковані вимоги і підходи до проектування технологічних процесів та устаткування, які забезпечать ефективну обробку полімерних і металевих деталей взуття та фурнітури з прогнозованим технологічним результатом.

  Об'єкт дослідження: технологічні процеси оздоблювально-зачищувальної обробки типових деталей легкої промисловості з пластмас і металів робочим середовищем в ємкостях, що здійснюють складний рух.

  Предмет дослідження: наукові основи проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів у планетарно-відцентрових установках із прогнозуванням кінцевого результату.

  Методи дослідження. Теоретичні дослідження базуються на основних положеннях технології взуттєвого та галантерейного виробництв, теорії математичного моделювання, теоретичної механіки, векторної алгебри, стереометрії, фізики і механіки полімерних матеріалів, адгезійно-деформаційної теорії тертя. Експериментальні дослідження обробки деталей з цинкового сплаву та полімерних матеріалів проведені на спеціально розробленій експериментальній планетарно-відцентровій установці з використанням фото- та відеозйомки, методів математичного планування експерименту. Аналіз експериментальних даних здійснено за допомогою методів математичної статистики. Дослідження властивостей полімерних матеріалів виконані на створеній експериментальній установці з дотриманням вимог відповідних стандартів.

  Наукова новизна отриманих результатів.

 • Вперше створені науково обґрунтовані теоретичні основи проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів на основі математичного моделювання динаміки руху і властивостей робочого середовища в планетарно-відцентрових установках, що забезпечило вирішення значної прикладної проблеми легкої промисловості, підвищення продуктивності праці на обробних операціях і скорочення кількості доводочних випробувань устаткування для отримання раціональних технологічних і конструктивних параметрів.

 • Вперше показано, що на основі розкриття механізмів контактної взаємодії наповнювача та оброблюваних деталей в планетарно-відцентрових установках шляхом цілеспрямованої зміни параметрів технологічного процесу та устаткування можна прогнозувати кінцевий результат фінішної обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів.

 • Вперше, на основі аналітичних і експериментальних досліджень розроблено уніфіковані підходи до визначення параметрів технологічних процесів та устаткування для фінішної обробки в планетарно-відцентрових барабанах, що забезпечують єдину методологію проектування технологічних процесів обробки широкого асортименту формованих деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів.

 • Створені нові математичні моделі динаміки руху частинок робочого середовища і масиву середовища в цілому, що дозволяють враховувати при проектуванні взаємозв'язок між параметрами технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки та планетарно-відцентрових установок, фізико-механічними характеристиками оброблюваних деталей та наповнювача і технологічним результатом обробки.

 • Вперше розроблені математичні моделі взаємодії оброблюваних деталей з наповнювачем для різних форм поверхні деталі та наповнювача, що дозволяють аналітично обґрунтувати вибір форми наповнювача для конкретних технологічних задач фінішної обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів.

 • Вперше розроблені аналітичні методи розрахунку об'єму матеріалу, що видаляється з поверхні деталі при одиничному контакті з частинкою наповнювача, і визначення інтенсивності зносу поверхні полімерних деталей фурнітури при шліфуванні та поліруванні.

 • Вперше розроблено метод розрахунку тривалості технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів на стадії їх проектування на основі визначення кількості матеріалу, що видаляється з поверхні деталі під час обробки в планетарному барабані.

  Практичне значення отриманих результатів.

 • На основі результатів математичного моделювання і експериментальних досліджень розроблені науково обґрунтовані алгоритми проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки дрібних деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів у планетарно-відцентрових установках з можливістю прогнозування технологічного результату. Створено програму для ПЕОМ, яка дозволяє розрахувати параметри технологічних процесів.

 • Розроблено практичні рекомендації щодо вибору конструктивної схеми планетарно-відцентрової установки, визначення діапазону технологічних параметрів, які забезпечують певний режим руху робочого середовища в барабані, використання наповнювача з частинками певної форми і розмірів в залежності від технологічних завдань обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів.

 • На основі розробленого методу визначення інтенсивності зносу поверхні полімерних деталей фурнітури в процесі фінішної обробки і розрахунку об'єму матеріалу, що видаляється, створена програма для ПЕОМ.

 • З використанням розроблених технологічних режимів оздоблювально-зачищувальної обробки удосконалено технологічні процеси виготовлення набойок з термопластичного монолітного поліуретану і каблуків з поліетилену, обробки деталей замка "блискавка" з цинкового сплаву. Розроблені технологічні режими обробки каблуків з поліаміду та гуми "стіроніп".

 • Розроблено технічні завдання для проектування конструкцій планетарно-відцентрових установок з раціональними параметрами для обробки набойок і каблуків з полімерних матеріалів, деталей з цинкових сплавів.

 • Впроваджено у виробництво технологічний процес обробки литих деталей замка "блискавка" на Баришевському ДП "БАРС" КПКП "Блискавка" з економічним ефектом 3096 грн. на одну установку на рік. З використанням методів розрахунку технологічних і конструктивних параметрів удосконалено технологічні процеси та устаткування для фінішної обробки литих деталей з пластмас на Коростишевському заводі "Електроприлад" з економічним ефектом 2350 грн. на одну установку на рік, в кооперативі "Пласт" з економічним ефектом 1560 грн. на одну установку на рік, на взуттєвому підприємстві КВТВП "Київ".

 • Результати дисертації прийняті до впровадження Асоціацією шкіряно-взуттєвих підприємств України.

 • Практична цінність отриманих результатів підтверджена 2 авторськими свідоцтвами.

 • Результати дисертації використовуються в навчальному процесі.

  Особистий внесок здобувача полягає у виборі


 •