LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів

технологічного процесу.

 • Розрахувати за формулами (9) – (18) щільність розташування частинок робочого середовища, виходячи з їх розмірів, форми, співвідношення кількості деталей і наповнювача в робочому середовищі.

 • Розрахувати за формулами (21) - (23) об'єм матеріалу, що видаляється з поверхні деталі при одиничному контакті частинки наповнювача з деталлю.

 • Визначити орієнтовну тривалість технологічного процесу обробки деталей за формулами (27), (28). Для розрахунку необхідно задати товщину шару матеріалу, що видаляється з поверхні деталі, геометрію облою і кількість ливникових каналів у виливки.

  На основі розроблених алгоритмів створено програму для ПЕОМ, яка дозволяє розрахувати параметри технологічних процесів в залежності від властивостей оброблюваних деталей.

  З використанням створених алгоритмів і програми для ПЕОМ, результатів виконаних аналітичних та експериментальних досліджень розроблені технічні завдання для проектування конструкцій планетарно-відцентрових установок з раціональними параметрами. Для видалення ливників, облою з набойок і каблуків, виготовлених з полімерних матеріалів, рекомендується обробка в установках з вертикальними осями обертання барабана і водила. Розрахункові параметри установки: r = 0,3 м; R = 0,75 м; w1/w2 = 1,3. Для видалення ливників і шліфування поверхні деталей замка "блискавка", відлитих з цинкового сплаву, розроблено конструкцію планетарно-відцентрової установки з горизонтальною віссю обертання барабана і вертикальною віссю водила, з параметрами: r = 0,2 м; R = 0,7 м; w1/w2 = 1,7.

  Розроблено технологічні режимі обробки в планетарно-відцентрових установках литих деталей взуття з полімерних матеріалів. Регламентовані такі технологічні параметри: кутові швидкості водила і барабана, температура і тривалість охолодження парами рідкого азоту, витрата рідкого азоту на 1 кг завантаження, тривалість обробки. Значення цих параметрів, необхідні для обробки досліджених деталей, наведені в таблиці.

  Таблиця

  Параметри технологічних режимів обробки литих деталей взуття

  Параметр


  Деталі

  w2, рад/с

  w1, рад/с

  t охолодження, С

  Тривалість охолод-

  ження, с

  Витрата рідкого азоту, кг/кг

  Тривалість обробки Т, с

  Набійки з термопластичного

  монолітного

  поліуретану

  7,4

  9,6

  -105

  120

  0,6

  125

  Каблуки

  з поліетилену

  5,9

  7,7

  -113

  120

  0,8

  240

  Каблуки

  з поліаміду

  8,1

  10,5

  -43,3

  120

  0,4

  260

  Каблуки

  з гуми "стіроніп"

  2,2

  2,9

  -110

  120

  0,8

  350


  Для видалення ливників і шліфування поверхні деталей замка "блискавка", відлитих з цинкового сплаву, рекомендовано технологічний режим з параметрами: w2 = 4,9 рад/з; w1 = 8,3 рад/с. Тривалість обробки залежить від виду деталей і складає для коробочки замка – 180 с, для корпуса замка – 300 с, для кришки замка – 420 с, для рукоятки замка – 1800 с.

  З використанням розроблених технологічних режимів вдосконалено технологічні процеси виготовлення та обробки досліджених деталей взуття і замка "блискавка".  ВИСНОВКИ


 • Розроблено нове вирішення важливої науково-технічної проблеми легкої промисловості – створені науково обґрунтовані основи і уніфіковані підходи до проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки дрібних деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів з прогнозованим кінцевим технологічним результатом на основі математичного моделювання динаміки руху і властивостей робочого середовища в планетарно-відцентрових установках, що забезпечило підвищення продуктивності праці на обробних операціях.

 • Теоретично та експериментально підтверджена висунута гіпотеза про те, що керуючи силами, які діють у фізичному полі взаємодії наповнювача і оброблюваних деталей, шляхом цілеспрямованої зміни параметрів технологічного процесу та устаткування можна прогнозувати кінцевий результат обробки.

 • На основі аналізу інформації про об'єкт обробки визначені вимоги до зовнішнього вигляду формованих полімерних і металевих деталей взуття та фурнітури, припустимі в процесі оздоблювально-зачищувальної обробки дефекти їх поверхні, взаємозв'язок між формою деталі, розташуванням облою та ефективністю обробки деталей в обертових барабанах.

 • Розроблено математичні моделі динаміки руху частинок робочого середовища в барабанах з різними видами планетарного руху, що дозволяють встановити функціональні зв'язки технологічних і конструктивних параметрів устаткування з параметрами руху робочого середовища. Доведено, що найбільші швидкості руху частинок робочого середовища забезпечуються в установках з перпендикулярними, а найменші – з вертикальними осями обертання; найбільші сили, що ущільнюють частинки середовища в ковзному шарі, діють в установках з горизонтальними, найменші – з перпендикулярними осями. Для обробки деталей з високою міцністю рекомендовано схеми з горизонтальними; з невисокою міцністю і підвищеними вимогами до зовнішнього вигляду – вертикальними; для шліфування і полірування – перпендикулярними осями обертання. Експериментальні дослідження кутів відриву і швидкостей руху частинок робочого середовища підтвердили адекватність математичних моделей, розбіжність значень до 15 %.

 • На основі аналітичних та експериментальних досліджень руху робочого середовища установлено, що при ступенях заповнення барабана 0,25 - 0,75 межі режимів руху не залежать від виду наповнювача і визначаються для каскадного режиму в діапазоні , для каскадно-водоспадного режиму - . Видалення ливників, облою з каблуків і набойок, вироблених з термопластичних полімерних матеріалів, деталей замка "блискавка" з цинкових сплавів доцільно виконувати в каскадно-водоспадному режимі, шліфування та полірування фурнітури - в каскадному режимі.

 • Розроблено математичну модель взаємодії оброблюваної деталі з частинками наповнювача різної форми, що дозволяє встановити взаємозв'язок форм наповнювача та оброблюваних деталей з можливим числом їх контактів. Доведено, що найбільшу кількість контактів забезпечує наповнювач з частинками кубічної форми, який рекомендовано для обробки каблуків і набойок; для обробки фурнітури доцільно використання наповнювача у виді конусів, розміри яких не перевищують розмірів отворів у деталях; для видалення ливників і забезпечення мінімального впливу на поверхню деталі рекомендовано застосування сферичних частинок.

 • Розроблено аналітичні методи розрахунку і отримано формули для визначення об'єму матеріалу, що видаляється з поверхні деталі при одиничному контакті з частинками прямокутної, конічної,


 •