LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів

тетраедральної і сферичної форм. Складено програму для ПЕОМ, яка дозволяє розрахувати інтенсивність зносу поверхні полімерної деталі й об'єм матеріалу, що видаляється.

 • Для процесів видалення ливників, шліфування і полірування розроблено аналітичні методи розрахунку тривалості обробки деталей взуття та фурнітури в планетарних барабанах, що враховують властивості оброблюваних деталей, наповнювача і технологічні параметри. Експериментальні дослідження тривалості обробки каблуків з поліетилену та поліаміду, деталей замка "блискавка" з цинкових сплавів підтвердили адекватність аналітичних методів розрахунку, розбіжність між ними до 19 %.

 • Експериментально визначено, що зі збільшенням кутової швидкості обертання барабана частота появи частинки робочого середовища в ковзному шарі зростає, зі збільшенням ступеня заповнення барабана - зменшується, а частота проходження частинкою всієї довжини шару незначно збільшується. Виявлені функціональні залежності використано для аналітичного визначення тривалості обробки деталей в обертовому барабані.

 • На основі експериментальних досліджень властивостей полімерних матеріалів і деталей з них в середовищі низьких температур встановлено, що для гуми "стіроніп", пористого і монолітного поліуретанів, поліетилену високого тиску, вторинного поліаміду температура охолодження, яка забезпечує видалення облою та ливників в обертових барабанах, складає -43...-113о С; енергія ударного впливу – 510-3...3910-3 Дж і залежить від матеріалу і товщини ділянок, що видаляються; тривалість охолодження деталей рідким азотом - 90...120 с; максимальний час обробки деталей у середовищі парів рідкого азоту - не більше 900 с.

 • На основі результатів аналітичних і експериментальних досліджень розроблені алгоритми проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки дрібних деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів у планетарно-відцентрових установках з прогнозованим технологічним результатом. Створено програму розрахунку параметрів технологічних процесів для ПЕОМ.

 • З використанням створених алгоритмів і програми для ПЕОМ розроблені технічні завдання для проектування конструкцій планетарно-відцентрових установок. Для набойок і каблуків з полімерних матеріалів рекомендована обробка в установках з вертикальними осями обертання і параметрами r = 0,3 м, R = 0,75 м, w1/w2 = 1,3; для деталей замка "блискавка" з цинкового сплаву – в установках з горизонтальною віссю обертання барабана і вертикальною віссю водила, параметрами r = 0,2 м, R = 0,7 м, w1/w2 = 1,7.

 • Розроблено технологічні режимі обробки в планетарно-відцентрових установках литих деталей взуття з полімерних матеріалів. Для набойок з термопластичного монолітного поліуретану визначені кутові швидкості водила 7,4 рад/с і барабана 9,6 рад/с, температура охолодження -105С, тривалість обробки - 125 с; для каблуків з поліетилену – відповідно 5,9 рад/с і 7,7 рад/с, -113 С, 240 с; для каблуків з поліаміду – 8,1 рад/с і 10,5 рад/с, -43 С, 260 с; для каблуків з гуми "стіроніп" – 2,2 рад/с і 2,9 рад/с, -105 С, 350 с. Для деталей замка "блискавка" з цинкового сплаву рекомендовано технологічний режим з кутовими швидкостями водила 4,9 рад/с і барабана 8,3 рад/с, тривалістю обробки коробочки замка 180 с, корпуса замка – 300 с, кришки замка – 420 с, рукоятки замка – 1800 с.

 • Результати дисертації впроваджені на Баришевському КПКП "Блискавка", Коростишевському заводі "Електроприлад", в кооперативі "Пласт", на взуттєвому підприємстві "Київ" з загальним річним економічним ефектом 7006 грн. на одну установку і прийняті до впровадження Асоціацією шкіряно-взуттєвих підприємств України.


  Основні публікації ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Бурмистенков О.П., Панасюк І.В. Основі теорії та практична реалізація пристроїв для зачищувальної обробки формових деталей із полімерних матеріалів. – К.: НМК ВО, 1993. – 64 с.

 • Бурмистенков А.П., Панасюк И.В. К вопросу об определении конструктивных и технологических параметров планетарно-центробежной установки // Изв. вузов. Технол. легк. пром-ти. – 1991. – № 3. – С. 139-141.

 • Панасюк И.В., Бурмистенков А.П. Определение некоторых физико-механических свойств полимерных материалов в среде низких температур, необходимых для расчета галтовочного оборудования // Изв. вузов. Технол. легк. пром-ти. – 1991. – № 4. – С. 121-124.

 • Бурмистенков О.П., Панасюк І.В. Планетарно-відцентрова установка для фінішної обробки дрібних деталей // Легка промисловість. – 1993. – № 2. – С. 30-32.

 • Панасюк І.В. Вплив характеристик литих деталей на процес їх оздоблювально-очисної обробки // Легка промисловість. – 1996. – № 1. – С. 55.

 • Панасюк И.В. К вопросу о динамике частицы в емкости со сложным движением // Проблеми сучасного машинобудування. – Хмельницький: ТУП. – 1996. – С. 53 - 55.

 • Панасюк І.В. Експериментальне дослідження динамічних навантажень в барабані планетарно відцентрової установки // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія 1, технічна. – 1997. – № 1. – С. 150-151.

 • Панасюк И.В. Отделочно-зачистная обработка полимерных деталей и предъявляемые к ним требования // Праці III-ї міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології життєзабезпечення людини". – Випуск №3. – Кам"янець-Подільський, Київ. – 1998. – С. 21-24.

 • Панасюк І.В. Про взаємодію оброблюваних деталей і частинок наповнювача в ємкості планетарно відцентрової установки // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998 – Ч.2, № 4 – С. 56-58.

 • Панасюк И.В. Определение сил действующих на рабочую среду внутри емкости планетарно-центробежной установки // Легка промисловість. Київ, ДАЛПУ. – Ч.3. – 1998. – С. 59-83

 • Бурмистенков О.П., Панасюк І.В. Експериментальне дослідження процесу видалення ливників облою з полімерних деталей у планетарно-відцентровій установці // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – Ч.2, № 4. – С. 69-70.

 • Панасюк І.В. Визначення об'єму матеріалу, що видаляється у планетарно-відцентровій галтувальній установці // Проблемы легкой и текстильной промышленности. – 1999. – № 2. – С. 235-238.

 • Панасюк І.В. Визначення кута відриву частинок середовища в ємкостях з планетарним рухом // Вісник державної академії легкої промисловості України. – 1999. – № 2. – С. 120-123.

 • Панасюк І.В. Траєкторія частинки сипкого середовища в ємкості, що обертається відносно трьох осей // Вісник київського державного університету технологій та дизайну. – 2000. – № 2. – С. 120-123.

 • Панасюк И.В. Влияние параметров наполнителя на процесс удаления литников с полимерных деталей в планетарно-центробежной установке // Обработка дисперсных материалов и сред. – 2002 – №12. – С. 104-107.

 • Бурмистенков О.П., Панасюк І.В. Аналітичне визначення зносу поверхні полімерних деталей, що обробляються в обертових ємкостях // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – Ч. 1, Т. 1, №6. – С. 141-145.

 • Бурмистенков О.П., Панасюк І.В. Визначення інтенсивності перемішування робочого середовища в планетарно-відцентрових установках // Вісник


 •