LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах

проведено порівняльний аналіз отриманих за новими і традиційними технологіями шкіри та хутра, розраховано комплексний критерій якості та величину відвернутого екологічного збитку для довкілля. Ефективність впроваджених у виробництво технологій по відношенню до діючих раніше визначали за різницею матеріалоенергетичних затрат, що включають сировину, хімічні матеріали, воду та електроенергію. Зменшення матеріальних витрат для всіх нових технологій демонструється цифровими даними табл. 8, з якої видно, що для шкіряного виробництва порівняно з традиційними технологіями зменшення витрати хімічних матеріалів досягає 60...70, для ВАТ "Світанок" – 30,0 % при значній економії води. В хутровому виробництві, що має водоємні процеси, при впровадженні у виробництво одноетапних варіантів технологій дублення-жирування овчини хутрової та кроля витрата води відповідно скорочується в 3,3 і 2 рази. За скороченням витрати хімічних матеріалів найефективнішими обробками є маловідхідний та одноетапний варіанти технології дублення-жирування овчини хутрової, які відповідно в 1,9 та 2,8 рази перевищують традиційні технології. З наведених даних табл. 8 видно, що технологія дублення-жирування шкурок кроля має найменші затрати енергії на 1 млн. дм2 хутра, які знижуються порівняно з традиційною технологією на 62...70 %. При виробництві шкіри споживання енергії зменшується на 50...55 %.

Таблиця 8. Ресурсо- та енергозбереження впроваджених у виробництво технологій

(на 1 млн. дм2 готової продукції)

Продукція, підприємство технологія Споживання

сирови-ни, т матері-алів, т води, т енергії, кВтЧгод

Шкіра: ЗАТ "Чинбар" ВАТ "Світанок" ЗАТ "ВОЗКО" маловідхідна рідинного оздоблювання заключне фарбування рідинного оздоблювання

Овчина хутрова, АТ "Міоара" маловідхідна* одноетапна*

Кріль, хутрофірма "Тисмениця" маловідхідна* одноетапна*

Примітки: 1. В числівнику і знаменнику наведені дані відповідно для технології впровадженої у виробництво і діючої; 2. Варіанти технологій (*) в цій табл. і в табл. 12, 13

Таким чином, всі розроблені технології обробки шкіри та хутра відносяться до ресурсо- та енергозбарігаючих. Для них характерна економія витрати сировини на одиницю площі на 4,7...8,1 %, а варіант заключного фарбування (ЗАТ "ВОЗКО") дав можливість порівняно з діючою технологією скоротити витрату хімічних матеріалів і води відповідно в 1,7 і 1,5 рази. За економією енергетичних ресурсів найперспективнішою є технологія, впроваджена на ЗАТ "Чинбар": за цим показником вона в 7,6 рази перевищує всі інші впроваджені у виробництво технології, що зумовлено потужністю установлених на обладнанні двигунів, тривалістю обробки, періодичністю роботи електроприводу.

Сучасні відношення споживача і виробника вимагають підвищення якості продукції як складової конкурентоспроможності, що визначається зниженням її матеріало- та енергоємності при підвищенні показників якості, сортністю і вартістю шкіри та хутра. Для розробки об'єктивних критеріїв їх оцінки запропоновано визначення якості продукції різних виробників за формулою середньої арифметичної зваженої з врахуванням вагомості одиничних показників, установлених експертами споживачів (табл. 9). Отримані групові показники якості, що розташовані у відповідних стрічках табл. 10 навпроти груп показників, за теорією бажаності об'єднані в комплексний критерій Kj з врахуванням вагомості .

Таблиця 9. Оцінка якості еластичної шкіри для верху взуття

Одиничні показники Натуральне значення показника

№ Назва в шкалі бажаності на підприємстві

З В 1 2 3 4

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Надійності-довговічності: напруження при тріщині, МПа межа міцності, МПа видовження при 10 МПа, % жорсткість, сН пружність, % товщина покриття, мг/дм2 стійкість покриття до - багаторазового вигинання, бали - мокрого тертя, оберти адгезія покриття, Н/м -до сухої шкіри -до мокрої шкіри -- після динамічних впливів 13.0 15.0 20.0 30.0 50.0 400 3 100 300 250 150 19.0 21.0 35.0 20 60 200 4 300 500 400 300 16.5 18.0 37.0 20.0 59.0 180 4 360 680 490 360 19.0 23.0 39.0 24.0 60.0 167 4 260 430 310 230 17.0 22.0 36.0 21.0 57.0 270 4 310 510 450 330 17.5 18.0 39.0 25.0 49.0 310 3 230 380 250 200

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Ергономічні та гігієнічні: паропроникність, мг/см2Чгод. гігроскопічність, % вологовіддавання, % пористість, % повітропроникність,см3/см2Чгод намочуваність 2-х год, % 1.8 9.0 7.0 45.0 30.0 75.0 6.0 17.0 13.0 60.0 70.0 50.0 5.5 17.1 13.5 56.0 71.0 61.0 6.5 17.8 13.1 58.0 73.0 55.0 5.8 17.5 12.9 62.0 69.0 59.0 4.9 14.2 12.7 53.0 61.0 66.0

3 3.1 3.2 3.3 Естетичні: еластичність, бали оздоблюваність поверхні, бали структура поверхні, бали 5 16 9 8 20 12 8 20 12 7 20 12 8 19 12 6 17 11

Примітка. Позначення рівнів якості в шкалі бажаності: З– задовільно, В– відмінно

Таблиця 10. Визначення комплексного показника шкіри

Група показників Показник якості шкіри підприємства

1 2 3 4

1 2 3 0.5 0.3 0.2 0.393794 0.233236 0.161061 0.392728 0.243502 0.158684 0.390158 0.238373 0.156578 0.300272 0.212801 0.125060

Kj 1.0 0.788090 0.794914 0.785108 0.638133

Як видно з табл. 10, на підприємствах 1...3, де відповідно впроваджено і маловідхідну технологію дублення голини підвищених товщин, рідинного оздоблювання та її варіант – заключне фарбування, якість шкір за комплексним критерієм перевищує на 25...30 % якість шкір, отриманих за традиційною технологією (підприємство 4). Про підвищення якості овчин хутрових, отриманих за розробленими технологіями, свідчать комплексні критерії (табл. 11), отримані об'єднанням суттєвих одиничних показників шкірної тканини і волосяного покриву. За комплексним критерієм якість овчин хутрових після впровадження ресурсоенергозберігаючих технологій підвищилась на 15,0...19,0 %.

Таблиця 11. Оцінка якості овчини хутрової

Показник Значення показника за технологіями

М О Т ТД

Шкірна тканина: видовження при 4,9 МПа, % навантаження при тріщині лицьового шару, Н межа міцності при розтягуванні, МПа 51,0 58,0 13,0 47,0 53,0 12,5 40,0 43,0 11,6 36,0 39,0 11,3

Волосяний покрив: світлостійкість забарвлення, бали стійкість забарвлення до тертя, бали: сухого мокрого сумарний тепловий опір, м2ЧС/Вт, при швидкості обдування 5 м/с стійкість до стирання, при 22 тис.циклів, % 7 5 4 0,32 11,2 7 5 4 0,33 9,0 6 4 3 0,26 18,9 7 4 4 0,24 17,8

Комплексний критерій якості 0,826 0,801 0,694 0,696

Примітка. Технологія: М – маловідхідна, О – одноетапна, Т – типова, ТД – типова з додублюванням

Таким чином, отриманий комплексний показник шкіряно-хутрової продукції на основі складової якості може характеризувати її конкурентоспроможність. Його значення свідчать про технічний рівень підприємства, дають можливість визначити резерви для подальшого удосконалення технологічних процесів та оптимального використання різноманітних матеріалів з