LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах

хутро показує, що найефективнішою ресурсоенергозберігаючою є технологія дублення-жирування овчини хутрової одноетапної обробки, яка дозволила отримати величину відвернутого екологічного збитку рівну 953 тис. гривень на 1 млн. дм2 овчини внаслідок зменшення вмісту хрому (ІІІ) в технологічному процесі та стічній воді. Розроблена за одноетапна технологія дублення-жирування овчини хутрової, фарбованої кислотними барвниками, дала фактичний прибуток 248,0 тис. гривень на 1 млн. дм2 хутра і є найперспективнішою для збільшення об'ємів її впровадження. Завдяки аніонно-катіонному деагломераційному дубленню без додаткового використання води в технологіях переробки шкіряної сировини відвернутий екологічний збиток, отриманий при дубленні голини підвищених товщин, склав 438 тис. гривень на 1 млн. дм2 шкіри. Внаслідок впровадження розроблених технологій виробництва еластичних шкір для верху взуття з шкур великої рогатої худоби та хутра з сировини овчини та шкурок кроля відвернутий екологічний збиток на 1 млн. дм2 готової продукції склав відповідно 740,4 і 1612,8 тис. гривень. Крім того, розроблені технології обробки овчини хутрової та кроля сприяють високому відпрацюванню використовуваних жирувальних реагентів і за цим показником перевищують відомі технології, в яких передбачено використання біологічно стійкого індустріального масла І-12А, в 2,0...2,4 рази.

10. Впровадження розроблених ресурсоенергозберігаючих технологій переробки шкіряної та хутрової сировини в шкіру й хутро на підприємствах легкої промисловості України та Республіки Молдови дало можливість отримати фактичний прибуток на 1 млн. дм2 відповідно 121,6 і 342,0 тис. гривень в основному внаслідок економії сировини, хімічних реагентів, в тому числі води, та підвищення сортності готової продукції на 0,67... 1,23 %. Крім того, внаслідок інтенсифікації технологічних процесів в 2,0...3,0 рази затрати енергії зменшились на 50...70 % порівняно з традиційною технологією. Загальний фактичний прибуток за впровадженими у виробництво ресурсоенергозберігаючими технологіями склав 4 млн. 250 тис. гривень.


список основних публікацій


1. Данилкович А.Г., Ліщук В.І. Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1995.– 188 с.

2. Журавський В. А., Касьян Е.Є., Данилкович А.Г. Технологія шкіри та хутра: Підручник.– К.: ДАЛПУ, 1996.– 744 с.

3. Данилкович А.Г. Практикум з хімії і технології шкіри та хутра: Навчальний посібник.– К.: КДУТД, 1999.– 428 с.

4. Данилкович А.Г. Применение водорастворимых продуктов переработки нефти при беспикельном дублении // Кожев. и меховая пром-сть.– 1983.– № 3.–С. 4 – 5.

5. Данилкович А.Г., Бехарский В.И., Шкаранда И.Т. Беспикельное дубление дермы шкур крупного рогатого скота соединениями хрома (III) // ИВ ТЛП.– 1983.– № 3.– С. 76 – 79.

6. Термографические исследования модифицированного гольевого порошка / А.Г.Да-нилкович, Т.С.Шостак, И.Т.Шкаранда, А.Г.Жигоцкий, С.И.Радошинская //ИВ ТЛП.– 1984.–№ 2.– С. 57 – 60.

7. Данилкович А.Г., Бехарский В.И., Шкаранда И.Т. Изучение свойств кожи, получен-ной с применением водорастворимых продуктов переработки нефти // ИВ ТЛП.– 1984.– № 3.– С. 67 – 69.

8. Данилкович А.Г., Плетнёв А.И. Оптимизация состава жирующей композиции с помощью микроЭВМ // ИВ ТЛП.– 1984.– № 4.– С. 59 – 62.

9. Данилкович А.Г., Шкаранда И.Т., Колодий Ю.В. Применение маскирующего вещества "Bascal S" в процессе выделки кож // ИВ ТЛП.– 1985.– № 4.– С. 55 – 59.

10. Гаджиев Т.Э., Данилкович А.Г., Григорьев Б.С. Обработка меховых овчин этиленгликолевым эфиром в процессе пикелевания //ИВ ТЛП.– 1986.– №3.– С. 52–54.

11. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г., Жигоцкий А.Г. Свойства акриловых плёнок, модифицированных водорастворимым продуктом переработки нефти // ИВ ТЛП.– 1986.– № 4.– С. 68 – 72.

12. Оптимизация состава пленкообразователя с помощью микроЭВМ / Э.Е.Касьян, А.Г.Данилкович, А.А.Цимбаленко, А.И.Плетнёв // ИВ ТЛП.– 1987.– № 1.– С. 58 – 62.

13. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г., Стадник В.И. Отечественные полифункциональные ускорители пропитки для грунтования кож // КОП.– 1987.– № 2.– С. 41– 44.

14. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г., Клименко П.Л. Взаимодействие алкилкарбокси-этаноламинов с полиакрилатами // ИВ ТЛП.– 1988.– № 3.– С. 49 – 53.

15. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г., Цимбаленко А.А. Спектроскопическое исследование взаимодействия алкилкарбоксиэтаноламинов с коллагеном // КОП.– 1988.– № 3.– С. 53 – 55.

16. Гаджиев Т.Э., Данилкович А.Г., Григорьев Б.С. Применение жирующих веществ сло-жноэфирного типа для обработки меховой овчины // ИВ ТЛП.– 1988.– № 2.– С.64–67.

17. Kasyan E.E., Danilkovich A.G., Tsimbalenko A.A. Modification of polyacrylates with alkylcarboxyethanolamines// IPSAT.– 1988.– Vol. 15.– No 4.– P. 33 – 34.

18. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г., Виленский В.А. Колориметрические исследования модифицированных полиакрилатов // ИВ ТЛП.– 1989.– № 4.– С. 59 – 62

19. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г., Жигоцкий А.Г. Коллоидно-химические свойства акриловых грунтующих композиций, содержащих алкилкарбоксиэтаноламины // ИВ ТЛП.– 1989.– № 5.– С. 64 – 67.

20. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г., Шостак Т.С. Термографические исследования модифицированных полиакрилатов // КОП.– 1989.– № 11.– С. 46 – 48.

21. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г. Влияние алкилкарбоксиэтаноламинов на старение акриловых покрытий // КОП.– 1990.– № 2.– С. 54 – 58

22. Данилкович А.Г., Гаджиев Т.Э. Изучение взаимодействия в системе желатин-хром-жир // ИВ ТЛП.– 1990.– № 5.– С. 86 – 89.

23. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г. Использование алкилкарбоксиэтаноламинов в покрыв-ном крашении кож // КОП.– 1990.– № 9.– С. 29 – 32.

24. Данилкович А.Г., Гаджиев Т.Э., Григорьев Б.С. Оценка качества меховых овчин, выделанных с применением новых жирующих составов // ИВ ТЛП.– 1991.– № 2.– С. 42 – 45.

25. Касьян Э.Е., Данилкович А.Г. Влияние алкилкарбоксиэтаноламинов на распреде-ление полимера в коже при грунтовании // КОП.– 1991.– № 11.– С. 32 – 34.

26. Взаимодействие анионных красителей с коллагеном в присутствии соединений титана / А.Г.Данилкович, А.Г.Жигоцкий, А.А.Горбачев, В.И.Аверкова // УХЖ.– 1998.– Т. 64.– № 11.– С. 14–19.

27. Данилкович А.Г., Петрань А.Г. Розробка технології сухого дублення недвоєної голи-ни та її багатокритеріальна оптимізація // Вісник ДАЛПУ.– 1999.– № 2.– С. 170 –173.

28. Данилкович А.Г. Взаємодія складних змішаних ефірів аліфатичних і нафтенових кислот з колагеном та кератином // ПЛТПУ.– 1999.– № 2.– С. 59 – 63.

29. Данилкович А.Г. Взаємодія алкілкарбоксиетаноламінів з колагеном в присутності сполук хрому (ІІІ) // Вісник ТУП.– 2000 .– № 1.– С. 62 – 65.

30. Данилкович А.Г., Василюк О.В. Розробка технології дублення-жирування хутрових овчин та її багатокритеріальна оптимізація // ПЛТПУ. – 2000. – № 3. – С. 82 – 84.

31. Данилкович