LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

Щодо впливу дубителів (сполук хрому, цирконію та титану) на процес дублення та показники дерми виявлено (табл. 8), що на вихід об'єму та площі впливають не витрати дубильних сполук, а співвідношення В між їх витратами та витратами окиснених вуглеводнів (рівняння 5.13-5.18). Витрати дубителя мають значення лише для термостійкості шкір хромового методу дублення (рівняння 5.12). При застосуванні сполук цирконію та титану ця властивість визначається вмістом у дермі жирових речовин, введених під час емульсійної обробки перед дубленням (тобто окиснених вуглеводнів, рівняння 5.10-5.11).

Одержані експериментальні дані уможливили висновок, по-перше, про те, що завдяки поліфункціональній природі окиснених вуглеводнів та колагену процес дублення сполуками цирконію, титану, хрому за наявності ОКВ полягає у формуванні невпорядкованих зон структури колагену й утворенні за участю поліфункціональних сполук та мінеральних дубителів у вигляді міцних й водночас рухомих зв'язків, у яких комплекси металів з'єднують вищезгадані речовини як з протеїном, так і між собою; при цьому характер цих зв'язків залежить від виду дубителя; по-друге, про реальну можливість зменшення витрат дубителя при хромовому методі дублення. На відміну від відомих трактувань механізму дублення як процесу формування структури, що супроводжується розклинювальною дією, головним чином, мінеральних дубителів, механізм формування структури та найважливіших властивостей дерми під час емульсійного дублення з використанням ОКВ, сполук хрому або їх альтернативних замінників (сполук цирконію або титану), можна трактувати з урахуванням дії, насамперед, ОКВ, а потім вже дубителя. Домінуюча роль дубителя виявляється лише в утворенні термостійких зв'язків при хромовому методі дублення (рівняння 5.12, табл. 8). Отже, процес хромового дублення за наявності окиснених вуглеводнів суттєво відрізняється від безхромового дублення як характером відкладання застосовуваних матеріалів у дермі, так і характером утворюваних зв'язків, у тому числі термостійких містків між дубителем та колагеном, що зумовлює різницю у показниках шкір різних способів обробки.

На підставі отриманих теоретичних уявлень та експериментальних даних визначили раціональні параметри процесу дублення з використанням окиснених вуглеводнів (витрати матеріалів – % від маси голини):

а) дублення сполуками цирконію:

  • продукт ОВ ......3,4; цирконієвий дубитель (ОКЦОК) ..6,7.....7,9 %;

б) дублення сполуками титану:

  • продукт ОВХ ...2,0; титановий дубитель (СТА) ...........12,0...14,0 %;

в) дублення сполуками хрому:

  • продукт ОВХ ...2,0; хромовий дубитель (СХД) .............6,4.....7,8 %.


Таблиця 8

Характеристика впливу процесу дублення на показники шкір

Функція

у

Дубильні сполуки

Рівняння

Квадрат

кореляційного

відношення R2

n - кількість термо-стійких зв'язків у 105 г білка

Ц

у n Ц = 0,44 + 3,45 Gem - 0,34 Gem 2

(5.10)

0,9451


Т

у n Т = 21,33 - 8,92 Gem + 1,05 Gem2

(5.11)

0,8355


Х

у n Ц = - 103,23 + 33,22 Д - 2,15 Д 2

(5.12)

0,8715


VR - об'ємний вихід, см3/100 г білка

Ц

у VR Ц = - 289,10 + 327,02 В - 47,09 В2

(5.13)

0,9727


Т

у VR Т = - 807,61 + 329,21 В - 26,07 В2

(5.14)

0,7743


Х

у VR Х = 216,91 - 52,44 В + 14,34 В2

(5.15)

0,8093


S - вихід по площі, % до голини

Ц

у SЦ = 64,03 + 14,55 В - 3,52 В2

(5.16)

0,9269


Т

у SТ = - 21,04 + 45,34 В - 4,49 В2

(5.17)

0,8785


Х

у SХ = - 143,03 + 154,51В - 24,0 В2

(5.18)

0,9513

Примітка. у - функція; х - аргумент: Gem - вміст у дермі жиру, зумовлений емульсійною підготовкою, %;

Д - витрати дубителя, % від маси голини; В - співвідношення витрат дубителя та витрат ОКВ

Таблиця 9

Значення аргументу та функції при визначенні раціональних параметрів процесу дублення

Дубильні сполуки

Спосіб

визначення

х

у


х

х

у


х

уB

VR


Gem

Д

n


B

S

Ц

графічний*

2,5...4,0

> 250


4,0...6,0

-

~ 9,0


~ 2,0

~ 80


розрахунковий**

3,5

279


5,2

-

9,3


2,1

79,1

Т

графічний*

~ 6,0

~225


> 4,0

-

> 2,0


~ 5,0

> 90


розрахунковий**

6,31

231,7


4,3

-

2,3


5,1

93,4

Х

графічний*

~1,8...4,6

~169...270


-

~ 7,5...8,0

~ 25,0


2,5...3,5

> 100


розрахунковий**

1,8

169


-

7,7

25,2


3,2

105,6

Примітка. * - значення оптимальне, ** - значення в екстремальній точці

Таблиця 10

Характеристика технологій виробництва шкір з використанням

окиснених вуглеводнів та сірковмісних сполук

Процес

Основні параметри та