LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

показники

Технологіядіюча

(Возко)

нова
Х

Ц

Т

Дублення

Рідинний коефіцієнт (РК)

1,0

1,0

1,0

1,0


Температура, ˚С

18...20

36...38

36...38

36..38


Тривалість, год:

- профарбування дубильними сполуками

2,5

2,5

3,5

3,0


- процесу дублення

9,0

5,0

8,0

7,0


Витрати матеріалів, % від маси голини:

- сірчана кислота

0,6

-

-

-


- хлорид натрію

6,0

6,0

6,0

6,0


- окиснені вуглеводні (ОКВ), у т.ч.:

-

+

+

+


- продукт ОВХ

-

2,0

-

2,0


- продукт ОВ

-

-

3,4

-


- дубильні сполуки хрому (СХД)*

2,2

1,7

-

-


- дубильні сполуки титану (СТА)

-

-

-

14,0


- дубильні сполуки цирконію (ОКЦОК)

-

-

7,0

-


Ступінь відпрацювання дубильного розчину, %

89,9

99,0

98,0

90,3


Температура зварювання, ˚С

112

115

85

80


Об'ємний вихід, см3/100 г білка

226

250

263

225

Жирування

Температура, ˚С

60

60

60

60


Рідинний коефіцієнт (РК)

2,0

2,0

2,0

2,0


Витрати жиру, % від маси струганих шкір

12,0

8,0

6,6

8,0


Склад композиції, мас. ч.:

- окиснені вуглеводні (ОКВ).................30

- сірковмісні сполуки (СВ) ...................70

-

+

+

+


Склад композиції, мас. ч.:

- імпортні жирувальні матеріали.......100

+

-

-

-

Примітки: 1. "+"- застосовували; "–"- не застосовували. 2.*- на оксид хромуЗначення аргументу (йому відповідає певний параметр процесу дублення) та функції (відповідає показник шкіри) визначали двома способами (табл. 9): а) оптимальні – графічним (рис. 7); б) в екстремальній точці – шляхом диференціювання рівнянь 5.10-5.18, що описують взаємозв'язок умов мінерального дублення за наявності ОКВ та показників шкір. Під час аналізу цих залежностей врахували, що температура зварювання дерми цирконієвого дублення не повинна бути нижчою від 80, титанового ...75, а хромового ...105 ˚С, тобто кількість термостійких зв'язків у 105 г білка (показник n) має бути не менша, ніж відповідно 7,8; 5,0 та 20,5. Теоретичні положення щодо процесу мінерального дублення за наявності ОКВ використали для створення способів обробки дерми, а також технологій дублення шкір сучасного асортименту з сировини великої рогатої худоби (табл. 10), впровадження яких дає можливість інтенсифікувати технологічний процес, ефективно застосовувати хімічні матеріали, зменшити екологічне навантаження на довкілля.

Порівняно з діючою розроблені технології передбачають двостадійне жирування – до та після дублення, що забезпечує (табл. 11) більш рівномірний розподіл в дермі дубителів та жирів (відповідно на 1,5...10,8 та 0,8...7,1 %), який, у свою чергу, поліпшує органолептичну оцінку, пружно-пластичні та гігієнічні властивості, вихід по площі та сортність готових шкір: показники видовження при напруженні 10 МПа та повітропроникності підвищуються на 2,0...7,0 та 11,2...66,3 %, вихід по площі та сортність – 0,5...1,1 та 0,1...0,5 %; жорсткість і вологоємність, навпаки, зменшуються (відповідно на 6,7...21,9 та 6,1...12,2 %).

Таблиця 11

Показники шкір мінерального дублення

Показник

Технологія


діюча

(Возко)

новаХ

Ц

Т

Мас. ч. мінерального дубителя, % *

2,6/3,8

3,5/5,1

4,5/6,1

1,5/2,5

Мас. ч. речовин, що екстрагуються органічними розчинниками, %

9,6

10,1

9,7

10,2

Рівномірність розподілу в дермі мінерального дубителя, %

77,2

88,0

79,7

81,3

Рівномірність розподілу в дермі речовин, що екстрагуються органічними розчинниками, %

62,3

69,4

63,1

65,9

Температура зварювання, ˚С

113

117

86

81

Межа міцності при розтягу, МПа

21,5

23,0

19,6

18,4

Напруження при появі тріщин лицьового шару, МПа

21,0

23,0

19,6

18,3

Видовження при напруженні 10 МПа, %

28,0

35,0

30,0

32,0

Умовний модуль пружності, МПа

35,7

28,6

33,3

31,3

Жорсткість на ПЖУ-12 М, сН

32,0

25,0

30,0

26,0

Повітропроникність, см3/см2 · год

1016

1690

1220

1130

Вологоємність 2 год,