LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

позитивні результати можна розглядати як наслідок багатовекторної дії МПК: а) додаткового розпушення структури за рахунок підвищення активності ферментних препаратів та рН системи, що поліпшує розподіл та фіксацію у дермі хімічних матеріалів, завдяки чому покращується їх використання, підвищуються фізико-механічні показники та вихід шкір по площі; б) наповнювальної здатності цих реагентів, яка виявляється у сформованості напівфабрикату та готової продукції. Висока якість покриття зумовлена підвищенням покривання фарбою за рахунок більш рівномірного забарвлення обробленої у такий спосіб шкіри.

Таблиця 13

Порівняльна оцінка способів обробки шкір хромового методу дублення

Основні параметри та показники

Спосіб


діючий

новий

Тривалість процесу дублення, год

12,0

10,0

Витрати матеріалів, % від маси голини:

- протосубтилін ГЗх

0,2

0,1

- сірчана кислота (100 %-ва)

0,8

1,2

- хлорид натрію

7,0

7,0

- ПК (продукт КФО)

-

0,10* + 0,50**

- триетаноламін

-

0,01* + 0,075**

- дубильні сполуки хрому (СХД) (на оксид хрому)

1,8

1,8

- карбонат натрію

0,3

0,3

Ступінь відпрацювання дубильного розчину, %

94,7

95,4

Температура зварювання, ˚С

103

107

Мас. ч. оксиду хрому, %

5,1

5,3

Мас. ч. речовин, що екстрагуються органічними розчинниками, %

8,9

9,3

Рівномірність розподілу в дермі дубителя, %

86,0

88,3

Межа міцності при розтягу, МПа

24,0

25,3

Напруження при появі тріщин лицьового шару, МПа

22,4

24,8

Видовження при напруженні 10 МПа, %

32,0

33,0

Умовний модуль пружності, МПа

31,3

303

Адгезія покриття до мокрої шкіри, Н/м

150

170

Стійкість покриття до багаторазового вигину, бали

4

4

Стійкість покриття до мокрого тертя, оберти

250

300

Товщина покривної плівки, г/м2

23

12

Вихід по площі, %

100,0

100,7

Сортність, % (на першосортні одиниці)

84,0

84,0

Примітка. МПК дозували під час м'якшення (*) та пікелювання (**)


Разом з тим використання МПК у переддубильно-дубильних процесах суттєво не впливає на формування термостійкості дерми: кількість атомів хрому, що припадає на один термостійкий зв'язок, не залежить від умов обробки й перебуває на рівні ~3 моля, як і за відомими технологіями хромового методу дублення. Тому цю групу поліфункціональних сполук завдяки їх наповнювальній дії та здатності сприяти формуванню об'єму дерми доцільніше застосовувати під час оздоблювання шкір.

Шостий розділ присвячений розробці ресурсозберігаючих технологій оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук.

Розглянуто напрями підвищення ефективності використання шкіряної сировини, більш повного формування структури дерми при застосуванні для процесів рідинного оздоблювання (жирування, додублювання-наповнювання) матеріалів виробництва країн СНД. Один з таких напрямів передбачає модифікацію жирів, яка при достатньо сформованій структурі дерми уможливлює рівномірний розподіл у ній хімічних матеріалів, що сприяє підвищенню й стабільності показників готової шкіри.

Поліфункціональні сірковмісні сполуки(СВ)одержано модифікацією природної вуглеводневої сировини: або сульфатуванням оксиетильованих вуглеводнів (передусім, ріпакової олії), або окисненням соняшникової олії пероксидом водню з подальшим сульфітуванням похідними сірчистої кислоти. Вплив цих сполук на колаген зумовлений їх лінійною структурою та наявністю активних (насамперед, сірковмісних) груп.

Сульфатування оксиетильованих вуглеводнів виконували при витратах сірчаної кислоти у 15...25 % від маси сировини, температурі 15...25 ˚С. Визначивши властивості одержаних продуктів (вміст жиру та SO3-груп, стійкість у часі та рН 5,0 %-их емульсій), одержали математичний опис процесу сульфатування, встановили можливість застосування сульфатованих матеріалів при жируванні шкір хромового методу дублення.

З отриманих даних випливає, що вміст у сульфатованому матеріалі зв'язаних SO3-груп в межах 2,0 % поліпшує, порівняно з відомою технологією, більшість показників шкір (вміст та розподіл у дермі речовин, що екстрагуються органічними розчинниками; органолептичну оцінку, міцність, пружно-пластичні властивості, вихід по товщині). За сукупністю показників кращими виявились зразки, жирування яких виконали продуктом, одержаним сульфатуванням рипоксу 15 % сірчаної кислоти при температурі 15 С.

На підставі результатів експериментальних досліджень розроблено спосіб одержання вітчизняних жирувальних засобів, що виключає процес висолювання. Останнє не лише спрощує схему виробництва вищезгаданих реагентів, а й зменшує засолювання ґрунту, тобто позитивно позначається на екології довкілля. Одержані сульфатовані сполуки включили до нової технології жирування, що уможливлює виготовлення м'яких, наповнених шкір хромового методу дублення для верху взуття.

Другу поліфункціональну сірковмісну сполуку – продукт сульфі-рокс-1, що являє собою стійкий до дії електролітів жирувальний матеріал, отримали окисненням соняшникової олії пероксидом водню з подальшим сульфітуванням похідними сірчистої кислоти.

Дослідженнями з багатостадійного жирування встановлено, що такий продукт краще застосовувати для обробки дерми з уже сформованою структурою: після дублення під час рідинного оздоблювання. Тому при розробці та апробації нових технологій шкір з використанням поліфункціональних сполук на стадії дублення застосували окиснені вуглеводні з поліфункціональною, не виключено, й циклічною будовою; а при жируванні композицію окиснених вуглеводнів(продукт ОВ або ОВХ)та сірковмісних сполук (продукт сульфірокс-1) (табл. 10).

Через те, що модифіковані похідні колагену мають наповнювальну дію та сприяють формуванню об'єму дерми, їх можна застосовувати не лише у переддубильно-дубильних процесах, а й під час оздоблювання шкір. Експериментально доведено, що дозування продукту МКФ у кількості 0,5...1,0 % від маси струганих шкір одночасно з основним матеріалом під час