LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

нейтралізації (або жирування, або наповнювання-додублювання) дає можливість удвічі знизити витрати рослинних дубителів (танідів), одержати міцні, наповнені шкіри хромового методу дублення з лицьовою поверхнею без відмину та пухлинуватості. Це підтверджено виробничими випробуваннями в умовах Київського ЗАТ "Чинбар".

Для заключного оздоблювання шкір використали такі склади, мас. ч.: а) покривне фарбування (загальні витрати ... до 210 г/м2): пігментний концентрат коричневий ...40, акрилова емульсія МБМ-3 (20 %) ...100, казеїн (10 %) ...20, воскова емульсія (20 %) ...10, вода ...150; б) закріплення покриття (витрати ...70 г/м2): Ікалак W-312 ...60, вода ...40. Шари покривної фарби наносили до повного покриття. Через неоднакову рівномірність забарвлення шкір після барабанного фарбування товщина покривної плівки у дослідних та контрольній групах була різною. Було виявлено, що на показники покриття на основі традиційних емульсійних плівкоутворювачів впливають вид модифікованих похідних колагену та стадія рідинного оздоблювання, під час якої ці сполуки додавались.

З урахуванням отриманих даних запатентовано спосіб обробки шкір, який передбачає суміщення процесів нейтралізації та наповнювання з використанням модифікованих триетаноламіном похідних колагену. Це уможливлює не лише більш раціональне використання дефіцитної шкіряної сировини, одержання міцних, м'яких та наповнених шкір при зменшених удвічі витратах танідів, а й забезпечує підвищення стійкості покриття до дії води (табл. 14).

Таблиця 14

Витрати матеріалів та показники покриття шкір (нейтралізація з використанням МПК)

Витрати матеріалів,

показники покриття

Варіант


1

2

3

4

5

6*

ТЕА, % від маси ПК

10,0

15,0

5,0

4,0

16,0

-

ПК, % від маси шкір

1,0

1,5

0,5

0,4

1,6

-

Стійкість покриття до тертя мокрої шкіри, оберти

210

230

200

160

180

78

Адгезія покриття до мокрої шкіри, Н/м

300

310

280

160

190

100

Примітка. *- відома технологія.


Збільшення випуску м'яких шкір для верху взуття, одягу тощо з природною лицьовою поверхнею ускладнює одержання покриття на шкірі з високою адгезією покривної плівки. Тому до складу покривної фарби для цього виду шкір включають харчовий продукт казеїн або продукти його модифікації. Використання у покривній фарбі замість казеїну модифікованих похідних колагену (хімічно перетворених протеїнвмісних сполук на гідроксилвмісні реагенти, здатні до взаємодії зі сполуками, що містять реакційноздатний азот) дало можливість забезпечити необхідні властивості забарвлення та маскування дефектів лицьової поверхні. Дані табл. 15 свідчать про ефективність використання у покривних складах продукту МКФО, тобто про можливість створення альтернативи казеїну. Пояснення цього полягає у підвищенні стійкості та спорідненості до колагену покривної фарби.

Таким чином, розроблено теоретичні уявлення про вплив одержаних поліфункціональних сполук на формування структури і показники дерми на різних рівнях морфологічної будови колагену (на мікрорівні –шляхом утворення термостійких, рухомих зв'язків за рахунок окиснених вуглеводнів, на макрорівні – завдяки наповнювальній здатності модифікованих похідних колагену або пластифікації сірковмісними сполуками), що дає підстави усвідомлено формувати структуру та властивості шкіри як у сучасних технологіях дублення та оздоблювання, так і у технологіях, спрямованих на створення продукції нового асортименту.

Таблиця 15

Властивості плівок та покриття на шкірі

Протеїнвмісний

продукт

Плівка

Покриття


Напруження при розтя-

гу на 30 %, МПа

Межа міцності при роз-

риві, МПа

Видовження при розри-

ві, %

Адгезія, Н/м

Стійкість до мокрого

тертя, оберти

Стійкість до багаторазо-

вого вигину, тис. циклів

Повітропроникність,

см3/см 2 · год

Паропроникність,

мг/см2 · год


Казеїн

1,06

2,10

650

358

300

95

19,5

1,73

МК

3,50

6,70

378

278

300

>120

24,0

2,35

МКФ

3,60

5,00

393

299

300

>120

22,0

2,22

МКФО

0,78

3,25

826

430

350

>120

19,0

2,14


Практична значущість одержаних даних доведена результатами їх застосування в промисловості. Внаслідок впровадження лише технології виробництва шкір хромового методу дублення для верху взуття з використанням окиснених вуглеводнів розрахунковий економічний ефект становитиме 27,0 тис. грн., величина відверненого екологічного збитку – 4,16 тис. грн. на 1 млн дм2 готової продукції .


ВИСНОВКИ


  • На підставі розгляду сучасних уявлень про унікальну – поліфункціональну структуру колагену, особливості будови пептидного зв'язку та розташування функціональних груп в упорядкованих та невпорядкованих зонах цього протеїну, а також особливості взаємодії поліфункціональних сполук з колагеном, теоретично обґрунтована та вирішена проблема створення наукових основ ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням різних груп матеріалів багатоцільового призначення.

  • Розроблено й одержано нові хімічні матеріали, що здатні взаємодіяти з активними групами основного протеїну дерми з утворенням міцних та водночас рухомих зв'язків у різних зонах структури колагену.

  • Сучасними незалежними методами дослідження встановлено, що одержані поліфункціональні сполуки:

    – окиснені вуглеводні (ОКВ) містять складові (з подвійними зв'язками, карбонільні групи альдегідів і кетонів, залишки карбонових кислот, спирти, ефіри, не виключено, й системи з чотирьох, п'яти циклів), здатні до взаємодії в тонкій структурі колагену з його функціональними групами і поліпептидними ланцюгами у сполученні з мінеральними дубителями;

    – модифіковані похідні колагену (МПК), які є продуктами взаємодії високо- і низькомолекулярних гідролізатів


  •