LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

колагену і триетаноламіну, крім характерних для колагену функціональних груп, містять додаткову кількість азотовмісних та гідроксильних груп й здатні до наповнювання дерми;

– вплив на властивості колагену сірковмісних сполук (СВ) зумовлений їх лінійною структурою і наявністю сірковмісних груп.

 • Теоретично та експериментально доведено, що окисненням соняшникової олії за наявності веретенного масла та біхромату калію можна одержати поліфункціональні сполуки з різними будовою та властивостями. Встановлено, що застосування продуктів ОВ, ОХ2 та ОВХ для обробки (дублення) шкір забезпечує необхідний технологічний ефект: скорочення тривалості процесу, поліпшення використання дубителя і показників напівфабрикату.

 • Встановлено взаємозв'язок зміни спектральних характеристик желатину внаслідок обробки окисненими вуглеводнями зі спектральними характеристиками останніх. Це уможливило теоретично обґрунтувати механізм взаємодії ОКВ з колагеном у невпорядкованих зонах його структури як основу утворення термостійких, рухомих зв'язків при подальшому мінеральному дубленні.

 • Визначено вплив умов дублення мінеральними дубителями (сполуками цирконію, титану, хрому) за наявності окиснених вуглеводнів на найважливіші показники шкіри. Встановлено, що при будь-якому методі дублення формування об'єму, термостійкість та вихід по площі зумовлені, насамперед, витратами ОКВ з урахуванням вмісту їх складових. Вплив дубильних сполук на вихід об'єму та площі виявляється у вигляді співвідношення витрат дубителя та витрат ОКВ. Температура зварювання залежить від виду дубителя й визначається: при хромовому методі дублення – витратами дубителя, при дубленні сполуками цирконію або титану – вмістом у дермі жиру, який введено під час емульсійної підготовки.

 • Теоретичні закономірності та положення, виведені автором, становлять основу методології створення як окремих процесів, так і трьох ресурсозберігаючих технологій виробництва шкір різного призначення з використанням: а) під час дублення – сполук цирконію та продукту ОВ, або сполук титану чи хрому та продукту ОВХ; б) під час жирування – таких же окиснених вуглеводнів, що й під час дублення, а також лінійних сірковмісних сполук, одержаних сульфітуванням.

 • Узагальнення та розробка теоретичних уявлень щодо утворення необхідних властивостей готової шкіри хромового методу дублення (м'якості, наповненості по всій площині) і покриття на ній при проведенні переддубильно-дубильних процесів та оздоблювання зумовили доцільність використання у нових технологіях модифікованих похідних колагену з недублених відходів шкіряного виробництва.

 • Доведена ефективність використання для рідинного оздоблювання – жирування шкір поліфункціональних сірковмісних сполук, одержаних сульфатуванням нетрадиційного жирувального матеріалу – ріпакової олії.

 • Показано, що порівняно з діючими розроблені ресурсозберігаючі технології при більш раціональному використанні сировини, хімічних матеріалів забезпечують підвищення якості готової продукції, яке виявляється у високих показниках самої шкіри і покриття на ній. При впровадженні лише технології виробництва шкір хромового дублення для верху взуття з використанням окиснених вуглеводнів розрахунковий економічний ефект становитиме 27,0 тис. грн. за рахунок економії хімічних матеріалів (хромового дубителя – на 28,7, жирувальних матеріалів – 20,0 %), підвищення відпускної ціни готової продукції завдяки підвищенню її сортності на 0,5 %, виходу площі на 0,9; величина відверненого екологічного збитку в зв'язку зі зменшенням забруднення водних ресурсів внаслідок зменшення витрат хімічних матеріалів у процесах дублення та жирування, скорочення об'єму стічних вод – 4,16 тис. грн. на 1 млн дм2 шкір.  ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Андреєва О.А. Фізика та хімія протеїнів: Підручник. – К.: КНУТД, 2003. – 224 с. (С. 187–192, 196–203).

 • Андреєва О.А. Визначення необхідності розробки ресурсозберігаючих технологій рідинного оздоблювання шкір // Легка пром-сть. – 2005. – №1(201). – С. 49– 50.

 • Дослідження кінетики реакцій взаємодії поліфункціональних сполук з желатином / О.А. Андреєва, А.В. Перець, А.А. Горбачов, Р.В. Луцик // Вісник Технол. ун-ту Поділля. – 2005. – №1. – С. 165–168.

 • Андреєва О.А. Розробка ресурсозберігаючих технологій шкір з використанням поліфункціональних сполук. Повід. 1 // Вісник КНУТД. – 2005. – №1. – С. 66–71.

 • Андреєва О.А. Розробка ресурсозберігаючих технологій шкір з використанням поліфункціональних сполук. Повід. 2 // Вісник КНУТД. – 2005. – №2. – С. 74–80.

 • Андреєва О.А. Поліфункціональна природа колагену як основа одержання та застосування сполук багатоцільового призначення для обробки шкір // Вісник КНУТД. – 2005. – №3. – С. 90–97.

 • Андреєва О.А., Перець А.В., Горбачов А.А. Дослідження процесу хромового дублення шкір з використанням поліфункціональних сполук. Повід. 1 // Вісник КНУТД. – 2004. – №1. – С. 49–54.

 • Андреєва О.А., Перець А.В., Горбачов А.А. Дослідження процесу хромового дублення шкір з використанням поліфункціональних сполук. Повід. 2 // Вісник КНУТД. – 2004. – №2. – С. 19–25.

 • Андреєва О.А., Перець А.В., Горбачов А.А. Дослідження процесу хромового дублення шкір з використанням поліфункціональних сполук. Повід. 3 // Вісник КНУТД. – 2004. – №4.– С. 66–72.

 • Андреєва О.А. Реологічні дослідження нових поліфункціональних сполук // Проблемы легк. и текст. пром-сти Украины. – 2004. – № 1(8). – С. 143–146.

 • Андреєва О.А., Романь О.С., Горбачов А.А. Вплив альтернатив-них замінників казеїну на властивості покриття на шкірі // Вісник Технол. ун-ту Поділля. – 2004. – Ч.1, №1. – С. 126–127.

 • Андреєва О.А., Перець А.В., Орлова О.Д. Дослідження двостадійного жирування шкір // Вісник ДАЛПУ. – 2002. – №1. – С. 175–179.

 • Андреєва О.А. Дослідження сульфатування оксиетильованих вуглеводнів // Вісник Технол. ун-ту Поділля. – 2001. – Ч.1, №1. – С. 139–145.

 • Орлова О.Д., Андреєва О.А. Вплив заряду поверхні шкір на їх властивості // Вісник ДАЛПУ. – 2001. – №1. – С. 156–160.

 • Андреєва О.А. Застосування нових хімічних матеріалів для жирування шкір // Вісник ДАЛПУ. – 2001. – №3. – С. 144–148.

 • Сатіанарайан Паніграхі, Романь О.С., Андреєва О.А. Застосування колагенвмісних продуктів у переддубильно-дубильних процесах виробництва хромових шкір // Вісник ДАЛПУ. – 2000. – №3. – С. 23–27.

 • Андреєва О.А. Дослідження жирування новими сульфатованими матеріалами. Повід. 1, 2 // Проблемы легк. и текст. пром-сти Украины. – 2000. – № 4. – С. 89–91, 92–93.

 • Термографічні дослідження колагенвмісних продуктів / Паніграхі Сатйанарайан, В.А. Журавський, О.С. Романь, О.А. Андреєва // Легка пром-сть. –1998. – №1. – С. 52.

 • Дослідження колагенвмісних продуктів / Сатйанарайан Паніграхі, В.А. Журавський, О.С. Романь, О.А. Андреєва // Легка пром-сть. – 1997. – №4. – С. 53.

 • Улучшение качественного состава отработанных дубильных растворов, получаемых в производстве кож для низа обуви / А.Г. Михновский, Г.М. Зубрицкая, Л.Н. Романкевич, О.А. Андреева, С.И. Козырский // Изв. вузов. Технол. легк. пром-сти. – 1990. –


 •