LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

№3. – С. 40-42.

 • Использование отработанных дубильных растворов для производства кож для низа обуви. Сообщ. 1 / А.Г. Михновский, Г.М. Зубрицкая, Л.Н. Романкевич, О.А. Андреева // Изв. вузов. Технол. легк. пром-сти. – 1990. – №4. – С. 29-31.

 • Использование отработанных дубильных растворов для производства кож для низа обуви. Сообщ. 2 / А.Г. Михновский, Г.М. Зубрицкая, Л.Н. Романкевич, О.А. Андреева // Изв. вузов. Технол. легк. пром-сти. – 1990. – №5. – С. 71-74.

 • Андреева О.А., Данилкович А.Г., Заика И.М. Использование этиленгликолевых эфиров для выработки кож хромового дубления // Изв. вузов. Технол. легк. пром-сти. – 1987. – №5. – С.68–72.

 • Долгих В.А., Андреева О.А., Шкаранда И.Т. Исследование распределения частиц жиро-полимерной эмульсии в структуре коллагена методом электронной микроскопии // Изв. вузов. Технол. легк. пром-сти. – 1986. – №1. – С. 69-71.

 • Деклараційний пат. 71163 А Україна, МПК С 14 С 3/00, 3/04, 3/06. Спосіб одержання шкір мінерального дублення / О.А. Андреєва, А.А. Горбачов, О.С. Романь, С.М. Кернер (Україна). – № 20031110155; Заявл. 11.11.03; Опубл. 15.11.04, Бюл. № 11.

 • Деклараційний пат. 68843 А Україна, МКИ С14С 3/00, 3/04, 3/06. Спосіб одержання шкір хромового дублення / О.А. Андреєва, А.А. Горбачов, А.В. Перець, Р.В. Луцик, С.М. Кернер (Україна). – № 20031110097; Заявл. 10.11.03; Опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.

 • Деклараційний пат. 68768 А Україна, МКИ С07С 27/00, С11С 3/08, С14С 9/00. Спосіб одержання поліфункціональних кисневмісних сполук / О.А. Андреєва, А.А. Горбачов, А.В. Перець, Р.В. Луцик, С.М. Кернер (Україна). – № 2003109540; Заявл. 23.10.03; Опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.

 • Деклараційний пат. 60511 А Україна, МПК 14С 9/00. Спосіб обробки шкір / О.А. Андреєва, А.А. Горбачов, О.С. Романь, Р.В. Луцик (Україна). – № 2002118937; Заявл. 10.11.02; Опубл. 15.10.03, Бюл. № 10.

 • Деклараційний пат. 29918 А Україна, МПК С14С 9/00. Спосіб одержання жируючих засобів для шкіри / А.А. Горбачов, С.М. Кернер, Н.П. Мальована, О.А. Андреєва, Г.Ф. Шмодіна, І.В. Копитіна, О.Д. Орлова (Україна). – № 97105131; Заявл. 21.10.97; Опубл.29.12.99, Бюл. № 8.

 • Пат. 25577 А Україна, МПК С14С 3/06. Спосіб обробки голини / Сатйанарайан Паниграхй, В.А. Журавський, О.С. Романь, О.А. Андреєва, А.А. Горбачов (Україна). – № 97105175; Заявл. 23.10.97; Опубл. 30.10.98, Бюл. № 2.

 • Применение коллагенсодержащих продуктов в кожевенном производстве / Сатйанарайан Паниграхи, В.А. Журавский, А.С. Романь, О.А. Андреева // Праці 3-ї міжнар. науково-практич. конф. "Сучасні інформац. та енергозберіг. технології життєзабезпечення людини" (СИЭТ-98) / Кам'янець-Подільський: 1998. – С. 44–46.

 • Применение недубленых отходов при крашении кож / Сатйанарайан Паниграхи, В.А. Журавский, А.С. Романь, О.А. Андреева // Зб. наук. праць за результатами 6-ї міжнар. науково-практич. конф. "Сучасні інформац. та енергозберіг. технології життєзабезпечення людини" (СИЭТ-99) / Харків: 1999. – К.: Фада, ЛТД, 1999. – № 6. – С. 585–587.

 • Андреева О.А., Орлова Е.Д. Применение модифицированных продуктов коллагена в производстве кож // Тезисы докладов Междунар. конф. "Высокоэффект. технологии переработки отходов кожев. произв-ва". – М.: ФГУП ЦНИИКП, 2001. – С. 19–21.

 • Андреева О.А. Разработка и исследование модифицированных материалов для жирования кож // Materialy Miedzynarodowej Konferencji Naukowej. – 22-24 listopada 2001 roku. – Radom (Poland), Politechnika Ra-domska im. Kazimierza Pulaskiego, 2001. – №20. – S. 255–258.

 • Андреєва О.А., Перець А.В. Застосування жирувальних матеріалів під час дублення // Зб. наук. праць за підсумками 10-ї міжнар. науково-практич. конф. "Сучасні інформац. та енергозберіг. технології життєзабезпечення людини". – К.: МП Леся, 2001. – Вип. № 10, кн. 1. – С. 72–74.

 • Перець А.В., Андреєва О.А., Горбачов А.А. Дослідження розчинів желатину в присутності кисневмісних вуглеводнів // Зб. наук. праць "Сучасні інформац. та енергозберіг. технології життєзабезпечення людини" / Хмельницький: 2004. – К.: Укр. технол. академія, КНУТД, 2004. – Вип. № 1. – С. 115–117.

 • Андреєва О.А. Розробка ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук // Тези доповідей II-ї Міжнар. науково-практич. конф. "Сучасні екологічно безпечні технології виробництва шкіри та хутра". – Київ: 2005. – К.: КНУТД, 2005. – С. 26–27.

  Особистий внесок автора у праці, опубліковані у співавторстві: [3, 7, 8, 11, 12, 16, 23] – постановка завдання, виконання теоретичних досліджень; [1, с.187-192; 14, 18-22, 24, 31, 32] – постановка експерименту, обробка та аналіз результатів; [33, 35, 36] – постановка завдання, виведення аналітичних залежностей; [25-29] – розробка ідеї, істотних ознак винаходів, обґрунтування запропонованого способу; [30] – розробка істотних ознак винаходів, обґрунтування запропонованого способу; [9] – постановка завдання, розробка математичного опису, аналіз результатів.  АНОТАЦІЯ

  Андреєва О.А. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.05 – технологія шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2005.

  Теоретично та експериментально підтверджена гіпотеза організації внутрішньої просторової структури колагену шляхом повнішого залучення його активних, насамперед, пептидних, груп до взаємодії з хімічними матеріалами з утворенням зв'язків певного типу для надання необхідних властивостей шкірі. Розроблено теоретичні уявлення про вплив одержаних поліфункціональних сполук на формування структури і показники дерми на різних рівнях морфологічної будови колагену: на мікрорівні – шляхом утворення термостійких, рухомих зв'язків за рахунок окиснених вуглеводнів, на макрорівні – завдяки наповнювальній дії модифікованих похідних колагену або пластифікації сірковмісними сполуками. Це уможливлює усвідомлено формувати структуру та властивості шкіри як у сучасних технологіях дублення та оздоблювання, так і у технологіях, спрямованих на створення продукції нового асортименту. З урахуванням виведених теоретичних положень розроблено п'ять ресурсозберігаючих технологій шкір хромового та безхромового методу дублення для верху взуття, які, порівняно з діючими технологіями, забезпечують підвищення якості готової продукції при більш раціональному використанні сировини і хімічних матеріалів, поліпшенні екології довкілля.

  Ключові слова: технологічний процес, дублення, оздоблювання, поліфункціональні сполуки, дубильні сполуки, колаген, формування структури, властивості, шкіра, екологія

  АННОТАЦИЯ

  Андреева О.А. Научные основы ресурсосберегающих технологий дубления и отделки кож с применением полифункциональных соединений. – Рукопись. Диссертация на соискание научной степени доктора техни-ческих наук по специальности 05.19.05 – технология кожи и меха, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2005.

  Теоретически и экспериментально подтверждена гипотеза организации внутренней


 •