LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

колагену.

Обробка голини перед дубленням емульсіями на основі окиснених вуглеводнів підвищує рухомість структурних елементів дерми, набуту у переддубильних процесах (золінні, м'якшенні). Характер взаємодії окиснених вуглеводнів з колагеном і розміщення в його структурі, у свою чергу, впливають на характер взаємодії цих сполук з дубильними й іншими застосовуваними матеріалами, їх розміщення в дермі. Враховуючи наведені міркування, при мінеральному дубленні окиснені вуглеводні можуть розміщуватись у певних зонах структури колагену, взаємодіючи як з самим протеїном, так і з комплексними дубильними сполуками з утворенням різноманітних зв'язків, у тому числі термостійких містків між колагеном (К) та дубителем (Ме*) за схемою: К - ОКВ - Ме* - К або К - ОКВ - Ме* - ОКВ – К.

Параметри процесу мінерального дублення з використанням окиснених вуглеводнів та дубильних сполук цирконію, титану, хрому, а також показники напівфабрикату наведені у табл. 5, з якої видно, що температура зварювання дерми хромового методу дублення становить в середньому 109 С, безхромового – 75...79 С. Це не суперечить класичним уявленням про те, що при хромовому методі дублення термостійкі містки утворюються переважно в місцях розташування карбоксильних груп, тобто у невпорядкованих зонах структури колагену. При цьому маса хромового дубителя, що припадає на один термостійкий зв'язок (280,5 молей), у 2...3 рази менша від маси сполук цирконію або титану (відповідно 570,4 та 834,4 молей). Отже, термостійкі містки між колагеном та дубильними сполуками хрому розміщені в структурі колагену іншим чином, ніж місткі, утворені за участю альтернативних щодо хрому дубильних сполук цирконію або титану.

Між тим, з графічних залежностей на рис. 6 випливає, що під час дублення сполуками цирконію або титану з використанням ОКВ на один термостійкий зв'язок у структурі колагену припадає ~7,76 молей металу-комплексоутворювача, а при дубленні сполуками хрому цей показник значно менший (~0,90 молей) навіть порівняно з традиційними технологіями хромового дублення (~2...3 моля солі хрому на один термостійкий зв'язок). Для забезпечення достатнього формування об`єму дерми (на рівні 200...300 см3/100 г білка) на кожен термостійкий зв'язок при хромовому методі дублення потрібна на порядок менша кількість молей металу-комплексо-утворювача, ніж при безхромовому. Одержані дані свідчать про реальну можливість скорочення витрат хромового дубителя при використанні окиснених вуглеводнів.

Таблиця 5

Параметри процесу дублення різними дубителями з використанням ОКВ та показники напівфабрикату

ОКВ

Дубитель

Тривалість

дублення,

год


(τ)

Температура зварювання,

˚ С(Тзв)

Кількість

термостійких зв'язків

у 105 г білка, моль


(n)

Об'ємний

вихід,

см3/100 г

білка

(VR)

Вміст

металу-комп-лексоутво-

рювача

у 105 г білка, моль

(МеБ)

Вміст

жиру,

приведений до голинної речовини,

%

(ЖГР)

про-

дукт

витрати,

% від маси голини


(ВОКВ)

вид

витрати,

% від маси голини


(Д)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОВ

3,4

Ц

7,9

17,5

83,0

9,18

231,3

118,5

11,7

ОВ

3,4

Ц

6,7

17,5

85,0

10,20

280,7

152,2

21,9

ОХ2

3,4

Ц

5,5

17,5

82,5

8,93

112,8

116,3

15,1

ОХ2

2,0

Ц

7,9

17,5

81,0

8,16

269,5

144,6

18,2

ОВХ

2,0

Ц

6,7

17,5

63,0

1,02

132,3

125,0

17,3

ОВХ

2,0

Ц

5,5

17,5

77,0

6,12

241,6

132,6

12,7

ОВ

3,4

Т

16,0

8,5

68,0

1,53

228,8

50,0

13,7

ОВ

3,4

Т

12,0

17,5

61,0

2,04

202,7

39,1

14,2

ОХ2

3,4

Т

14,0

6,0

79,0

7,14

110,8

38,0

23,3

ОХ2

2,0

Т

16,0

17,5

75,0

5,10

156,0

52,2

15,6

ОВХ

2,0

Т

12,0

17,5

69,0

2,04

259,7

38,0

12,2

ОВХ

2,0

Т

14,0

17,5

78,0

6,63

221,8

54,3

15,2

ОХ2

2,0

Т

12,0

7,0

79,0

7,14

200,8

31,5

12,1

ОВ

3,4

Т

16,0

6,0

79,0

7,14

191,6

56,5

11,7

ОХ2

3,4

Т

16,0

6,0

78,0

6,63

129,2

77,2

20,8

ОВХ

3,4

Т

16,0

6,0

77,0

6,12

305,5

80,4

14,6

Продовження табл.