LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва

гідродинамічного розволокнення відходів шкіряних матеріалів, що основана на кавітаційному механізмі проникнення кумулятивних струменів у міжволоконний простір за рахунок механічного ударного впливу гідродинамічних хвиль.

 • Встановлено, що вирішальний вплив на глибину проникнення кумулятивних струменів у товщу матеріалу має швидкість кумулятивних струменів суспензії і пластичні властивості шкіряного матеріалу.

 • Запропоновано метод інтенсифікації гідродинамічного розволокнення шкіряних відходів шляхом динамічної модуляції гідравлічного потоку шкіряної суспензії зі змінюваною частотою, в міру розволокнення структури шкіри. Показано, що при гідродинамічному розволокненні шкіряних відходів повинна підтримуватися певна концентрація оброблюваної маси в межах x = 4...6 %.

 • Покладена в основу проектування технологічного процесу і устаткування для виробництва взуттєвих картонів запропонована концепція гідродинамічного розволокнення дрібних шкіряних відходів.

 • Отримані аналітичні залежності, які пов'язують основні технологічні параметри операції розволокнення структури з конструктивними параметрами технологічного устаткування.

 • Експериментально підтверджені основні положення розробленої теорії технологічних процесів розволокнення волокнистої будови шкіри. Визначені раціональні параметри технологічного процесу переробки шкіряних відходів в шкіряне волокно. Визначений раціональний діапазон ефективних значень технологічних деформацій від значення розривної деформації, у межах якого спостерігається істотне розволокнення структури шкіри. Визначені раціональні параметри існуючих технологічних схем переробки шкіряних відходів. Спроектовано та виготовлено нове прогресивне обладнання для розволокнення відходів шкіряних матеріалів. Порівняння отриманих найбільш імовірних значень довжин волокон із заданими значеннями показує, що запропоновані теоретичні основи технології розволокнення шкіряних матеріалів, в основному достовірно, як у якісному, так і у кількісному відношеннях, дозволяють передбачити появу волокон заданої довжини. Відносна похибка між заданими значеннями довжин волокон та їх найімовірнішими значеннями складає в середньому 13...16 %, що добре узгоджується в рамках існуючих теорій міцності.

 • Дослідження експлуатаційних властивостей підошов і взуттєвих картонів, виготовлених із використанням шкіряних волокон, що одержані за допомогою розроблених технологій розволокнення, підтвердили високі якісні показники цих виробів та ефективність запропонованих ресурсозберігаючих технологій розволокнення. Очікуваний економічний ефект від використання шкіряних волокон, отриманих на впровадженому обладнанні та при виробництві деталей низу взуття та взуттєвих картонів, становить 21830 грн.


  Основні публікації за темою дисертації

 • Скиба М.Є. Технологічні процеси і обладнання для розволокнення шкіряних та волокнистих матеріалів. – Хмельницький.: ПП Ковальский В.В., 2003. – 136 с.

 • Скиба М.Є. Обладнання для переробки відходів. – Хмельницький: ПП Ковальский В.В., 2004. – 124 с.

 • Скиба М.Є. Методика розрахунку механізмів з гідравлічним приводом машин легкої промисловості. – Хмельницький: ТУП, 1998. – 127 с.

 • Бурмістенков О.П., Злотенко Б.М., Скиба М.Є. Основи проектування прес-форм для лиття під тиском виробів з полімерів: Навчальний посібник. – К.: ІЗМО, 1999. – 112 с.

 • Бурмістенков О.П., Злотенко Б.М., Скиба М.Є., Синюк О.М. Числові методи математичного моделювання в створення технологічної оснастки для лиття виробів з полімерних матеріалів. – Хмельницький: ПП Ковальский В.В., 2002. – 148 с.

 • Гуменюк О.Б., Скиба М.Є. Еколого-економічні аспекти використання відходів полімерних матеріалів, шляхом розробки і впровадження високоефективних технологій їх подрібнення // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – №4. – с. 112-114.

 • Б. М. Злотенко, М. Є. Скиба, О. М. Синюк. Метод маркерів і комірок у задачах руху рідин з вільною поверхнею // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 6. – С. 142 – 144.

 • Скиба М.Є., Бурмістенков О.П., Злотенко Б.М. Вплив структури литих полімерних деталей на їх міцність // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. – №1. с. 104-107.


 • Скиба М.Є., Злотенко Б.М., Синюк О.М. Вирішення задачі про плин рідини з в'язкістю, що є функцією координат // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – №5. – с. 46-48.

 • Скиба М.Є., Злотенко Б.М., Синюк О.М. Експериментальні дослідження впливу конструкції прес-форми взуттєвого виробництва на процес її заповнення полімерним матеріалом // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №3. – с. 9-12.

 • Скиба М.Є. Структурно-механічна модель та метод визначення раціональних параметрів розволокнення натуральних шкіряних матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2002. – №4, Ч. 1. – С. 192-199.

 • Скиба М.Є. Визначення ефективних параметрів послаблення волоконної структури шкіри при розтягу // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №6. – с. 263-273.

 • Скиба М.Є. Послаблення волоконної структури натуральної шкіри при дії напруженого зсуву та розтягу // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – №1. – с.35-43.

 • Скиба М.Є. Послаблення волоконної структури шкіри при двоосному деформуванні // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – №1. – с.7-14.

 • Скиба М.Є., Артеменко Л.Ф., Демішонкова С.А. Установка для акустичних досліджень ефективних властивостей матеріалів // Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. – 2003. – №2. – с. 16-22.

 • Скиба М.Є. Технологічні пристрої для розволокнення шкіри // Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. – 2003. – №4. – с. 200-206.

 • Скиба М.Є. Числове моделювання технологічного процесу кавітаційного розволокнення відходів шкіри // Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. – 2003. – №3. – с. 226-232.

 • Скиба М.Є. Концепція гідродинамічного розволокнення відходів шкіряних матеріалів у виробництві взуттєвих картонів // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – №5. – с. 178-186.

 • Скиба М.Є., Михайловський Ю.Б., Головко Г.С. Моделювання процесу подрібнення композиційних матеріалів з використанням методу скінченних елементів // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – №6. – с. 7-11.

 • Скиба М.Є., Кострицький В.В. Структурні основи технології розволокнення натуральної шкіри // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – №1. – С. 92-98.

 • Скиба М.Є. Визначення силових параметрів процесу розволокнення шкіряних відходів у валковому пристрої // Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. – 2004. – №1. – с. 72-79.

 • Скиба М.Є. Визначення раціональних технологічних параметрів пристроїв для розволокнення шкіряних матеріалів // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2004. – №1. – с. 59-65.

 • Скиба М.Є. Ослаблення структури шкіряних відходів перед їх розволокненням // Вісник Технологічного


 •