LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання

мінімальні – 23,5 і 25,5 – при різанні зразків завтовшки 0,7 мм.

9. Дослідження стійкості різального інструмента, виготовленого зі сталі марки 60 Г без використання зміцнюючих технологій, виявили та зафіксували ефект „самозагострення" різальної крайки. Зареєстровано після 50 тис. різів зменшення лінійних зусиль різання у середньому в 1,3 разу для усіх товщин картону при різанні його впоперек та в 1,4 разу вздовж волокон. Після 100 тис. різів лінійні зусилля різання є меншими для різних товщин картону та напрямків розташування волокон у середньому в 1,2 разу від отриманих при різанні неприробленими інструментами.

10. Встановлено, що визначальними параметрами оцінки виготовлених розгорток є геометрична точність їх елементів і якість різання матеріалу. За результатами комп'ютерного експрес–аналізу якості різання картону з розташуванням волокон в різних напрямках виявлено та розраховано середні значення нерівностей, які становлять менше 0,02 мм, що відповідає високій якості (12–10 балів) різання картону. Для порівняння проведено аналіз якості висікання картону традиційним методом, яким встановлено середні значення нерівностей ділянки зразка в діапазоні 0,1–0,15 мм.

11. Практика експлуатації рулонного штанцювального устаткування свідчить про наявність труднощів в досягненні стабільної приводки задрукованих ділянок матеріалу стосовно контурів розгорток. Аналізом процесу виготовлення розгорток з рухомої картонної стрічки плоскими формами встановлено, що основною причиною порушення точності приводки є циклічне формування компенсаційної петлі внаслідок раптової зупинки ділянки матеріалу. Запропоновано моделі оригінальних пристроїв циклічної дії для виготовлення розгорток енергоощадним методом під час руху картонної стрічки без формування компенсаційної петлі. Рух кареток з технологічними інструментами описано диференціальними рівняннями, розв'язками яких є параметри, що обґрунтовують раціональну побудову пристроїв.

12. Вирішена задача раціонального розкроювання картонних аркушів на основі розробленої системи автоматизованого проектування розгорток і їх оптимального розташування на форматі. Розроблена система автоматизованого проектування вузлів вирізування розгорток з картонних заготовок пластинковим інструментом на основі тривимірного твердотільного моделювання з автоматизованим складанням вузла вирізування з окремих деталей, а також система автоматизованого проектування картонного паковання від споживчої тари до встановлення оптимальних параметрів транспортної тари з ефективним розміщенням в ній пачок та коробок.

13. Запропоновано енергоощадний метод виготовлення розгорток картонного паковання, який ґрунтується на прокочуванні по штанцювальних формах засобів створення тиску, розкрито його нові функціональні можливості: зручні умови подачі та виведення картонних аркушів, спрощена процедура налагоджування засобів, можливість ефективного штанцювання розгорток різного формату тощо; розроблені оригінальні схеми побудови засобів. За результати математичного моделювання синтезовано комбінований закон періодичного руху засобу створення тиску при прокочуванні натискним валиком плоских форм на багатогранній призмі.

14. Комплексною порівняльною оцінкою використання устаткування за варіантами – базового штанцювального преса ML–675 і нової вирізувальної машини ТВ–500 – встановлено, що запровадження у виробництво енергоощадної технології виготовлення картонного паковання забезпечує зменшення енерго– та металомісткості устаткування, відповідно, у 18 та 50 разів, ціни виготовлення однієї розгортки у 8 разів (для накладу 2,5 тис. розгорток), економію зайнятої устаткуванням виробничої площі в 5 разів. Використання устаткування для виготовлення розгорток за енергоощадною технологією дозволяє реалізовувати їх за ціною, нижчою за середньоринкову, що є стимулом для підвищення попиту на цю продукцію.

15. Економічний ефект впровадження енергоощадного устаткування складає 734,8 тис. грн.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ


1. Регей І.І., Главацький А.С., Генукова Т.А., Рак Ю.П. Дослідження процесу перфорування отворів у стосі паперу // Поліграфія і видавнича справа. – 1995. – № 30. – С. 44–48.

2. Регей І.І., Полюдов О.М., Книш О.Б. Дослідження різання стоп паперу гвинтовим ножем // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 1996. – № 31. – С. 31–34.

3. Регей І.І. Дослідження різання картонного матеріалу за принципом ножиць // Поліграфія і видавнича справа. – 1997. – № 32. – С. 64–67.

4. Регей И.И., Полюдов А.Н. Новая технология в производстве картонных упаковок // Полиграфия. – 1998. – № 3. – С. 54.

5. Регей І.І. Радіальний прорізний вузол для обробки картону // Поліграфія і видавнича справа. – 1999. – № 35. – С. 51–55.

6. Регей І.І., Угрин Я.М. Експериментальні дослідження різання картону ножицеподібним способом // Поліграфія і видавнича справа. – 1999. – № 35. – С. 126–129.

7. Регей І.І. Розрахунок геометричних параметрів пластинчастого вирізувального інструмента // Наукові записки. – 2000. – № 2. – С. 7–9.

8. Регей І.І., Полюдов О.М., Лехів Р.С. Безвистійний висікальний прес // Зб. наук. пр. „Квалілогія книги". – 2000. – № 3. – С. 134–136.

9. Регей І.І., Кузнєцов В.О., Угрин Я.М. Система автоматизованого проектування розгорток картонних паковань // Поліграфія і видавнича справа. –2000. – № 36. – С. 35–38.

10. Регей І.І., Угрин Я.М. Дослідження кінематичних параметрів різання кар-тону прямим прорізним ножем // Наукові записки. – 2001. – № 3. – С. 6–8.

11. Регей І.І., Угрин Я.М., Горечко О.М. Оптимізація геометричних параметрів вузла вирізування розгорток з картону // Поліграфія і видавнича спра-ва. – 2001. – № 37. – С. 23–27.

12. Регей И.И. Методика расчета пластинчатого инструмента для вырезания прямоугольных участков в картонных заготовках // Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2001. – № 3,4. – С. 80–82.

13. Регей І.І., Полюдов О.М., Угрин Я.М., Галишин М.О. Розробка та дослідження пристрою для висікання розгорток паковань комбінованим способом // Наукові записки. – 2002. – № 5. – С. 16–21.

14. Регей І.І., Манько О.В., Угрин Я.М. Експериментальні дослідження стій-кості прорізного інструмента для вирізування картонних розгорток // Поліграфія і видавнича справа. – 2002. – № 38. – С. 3–8.

15. Регей І.І. Синтез зрівноважувального механізму пристрою для виготовлення розгорток паковань з картону // Наукові записки. – 2003. – № 6. – С. 7–11.

16. Регей І.І., Бабяк Г.Ю. Синтез механізму пристрою для виготовлення розгорток картонних паковань різанням // Зб. наук. пр. „Квалілогія книги". – 2003. – № 6. – С. 226–230.

17. Регей І.І., Полюдов О.М. Синтез механізму притискного валика пристрою для висікання розгорток картонних паковань безвистійним способом // Поліграфія і видавнича справа. – 2003. – № 40. – С. 7–14.

18. Регей І.І., Лозовий Б.Л., Вовк К.Д. Оптимізація пакування в транспортну