LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання

тару // Упаковка. – 2003. – № 6. – С. 24–25.

19. Регей І.І., Полюдов О.М., Угрин Я.М. Синтез механізмів пристрою для виготовлення розгорток картонних паковань безупинним способом // Машинознавство. – 2003. – № 6. – С. 43–46.

20. Регей І.І. Засоби для виготовлення картонних паковань з криволінійними контурами (розрахунок конструктивних параметрів) // Упаковка. – 2004. – № 2. – С. 23–25.

21. Регей І.І., Бабяк Г.Ю. Виготовлення картонних розгорток паковання способом безмарзанного різання // Упаковка. – 2004. – № 3. – С. 24–26.

22. Регей І.І. Реалізація технології вирізування розгорток паковання з картону // Упаковка. – 2004. – № 4. – С. 32–34.

23. Регей І.І. Дослідження процесу виготовлення зовнішніх криволінійних контурів у розгортках картонних паковань способом ножичного різання // Наукові записки. – 2004. – № 7. – С. 3–8.

24. Регей І.І. Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх ви-пуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання // Технологія і техніка друкарства. – 2004. – № 2 – 3. – с. 39–43.

25. Регей І.І. Профілювання ріжучої крайки прорізного інструменту // Упаковка. – 2004. – № 6. – С. 34–37.

26. Регей І.І. Синтез кулачкового механізму пристрою для виготовлення паковання з картону безупинним способом // Поліграфія і видавнича справа. – 2004. – № 41. – С. 28–34.

27. Регей І.І., Хведчин Ю.Й. Технологічні комплекси і лінії для післядрукарської обробки етикетки // Упаковка. –2005. – № 1. – С. 44–47.

28. Регей І.І. Прогресивні методи виготовлення тари з картону // Матеріали наук. – практ. конф. „Новітні технології пакування". – К.: ВЦ „КиївЕкспоПлаза". – 2005. – С.16–24.

29. Регей І.І., Кузнєцов В.О., Угрин Я.М. САПР – інструмент для розкроювання картонних заготовок // Упаковка. – 2005. – № 3. – С. 19–21.

30. Регей І.І. Криволінійні контури у розгортках паковання з картону (оптимізація процесу та засобів виготовлення) // Упаковка. – 2005. – № 4. – С. 20–22.

31. Регей І.І., Хведчин Ю.Й. Обладнання для обробки фігурних етикеток // Упаковка. – 2005. – № 5. – С. 62–64.

32. Регей І.І. Паковання з картону (стан та тенденції). // Упаковка. – 2006. – № 1. – С. 48–52.

33. Регей І.І. Картонне паковання (від аркуша до досконалої форми) . // Упаковка. – 2006. – № 5. – С. 26–28.

34. Патент № 2089381 Российской Федерации, МКИ 6В 26 F 1/38, B 31 B 1/14. Способ изготовления разверток сложной конфигурации по периметру и устройство для его реализации. / Регей И.И. (UA), Полюдов А.Н. (UA), Хведчин Ю.Й. (UA) – № 94024102; Заявл. 27.06.94; Опубл. 10.09.97. Бюл. № 25. – 5 с.

35. Патент № 21874 України, МПК В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Спосіб виготовлення розгорток складної конфігурації по периметру і пристрій для його реалізації. / Регей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.), Хведчин Ю.Й. (Укр.) – 95020647; Заявл. 14.02.95; Опубл. 30.04.98. Бюл. № 2. – 4 с.

36. Патент № 2114003 Российской Федерации, МКИ 6В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Способ изготовления разверток сложной конфигурации по периметру и устройство для его реализации. / Регей И.И. (UA), Полюдов А.Н. (UA), Угрин Я.М. (UA), Хведчин Ю.Й. (UA) – № 95109669; Заявл. 08.06. 95; Опубл. 27.06. 98. Бюл. № 18. – 5 с.

37. Патент № 2135362 Российской Федерации, МКИ 6В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Устройство для изготовления разверток картонных упаковок. / Регей И.И. (UA), Полюдов А.Н. (UA), Угрин Я.М. (UA), Хведчин Ю.Й. (UA), Главацкий А.С. (UA) – № 98111737; Заявл. 16.06.98; Опубл. 27.08.99. Бюл. № 24. – 4 с.

38. Патент № 37279 України, МПК В 31 B 1/16. Пристрій для виготовлення розгорток картонних упаковок. / Регей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.), Хведчин Ю.Й. (Укр.), Главацький А.С. (Укр.) – № 98020551; Заявл. 03.02.1998; Опубл. 15.05.2001. Бюл. № 4. – 4 с.

39. Патент № 57601 України, МПК 7 В 26 F 1/38, B 31 В 1/16. Пристрій для виготовлення розгорток картонних упаковок. / Регей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.) – № 99052621; Заявл. 12.05.1999; Опубл. 16.06. 2003. Бюл. № 6. – 3 с.

40. Патент (деклараційний) № 58934 А України, МПК 7 В 31 B 1/16. Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань. / Регей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.) – № 2002119402; Заявл. 26.11. 2002; Опубл. 15.08.2003. Бюл. № 8. – 2с.

41. Патент № 54638 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонних упаковок. / Регей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.), Галишин М.С. (Укр.) – № 2000127470; Заявл. 25. 12.2000; Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12. – 2 с.

42. Патент № 52862 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Пристрій для прорізування внутрішніх контурів у паперово–картонних виробах. / Главацький А.С. (Укр.), Регей І.І. (Укр.), Задра В.М. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.) – № 2000127482; Заявл. 25.12.2000; Опубл. 15.04.2004. Бюл. № 4. – 3 с.

43. Патент (деклараційний) № 67136 А України, МПК 7 В 26 D 1/25, B 23 D 35/00. Ніж для різальних пристроїв. / Регей І.І. (Укр.), Попович І.Я. (Укр.) – № 2003077017; Заявл. 25.07.2003; Опубл. 15.06.2004. Бюл. № 6. – 2 с.

44. Патент № 61312 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань. / Регей І.І. (Укр.), Бабяк Г.Ю. (Укр.) – № 20021210736; Заявл. 28.12.2002; Опубл. 15.04.2005. Бюл. № 4. –3с.

45. Патент № 58247 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Інструмент пристрою для виготовлення розгорток складної конфігурації по периметру. / Регей І.І. (Укр.) – № 2002118752; Заявл. 05.11.2002; Опубл. 05.09. 2005. Бюл. № 9. – 2 с.

46. Патент № 73807 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Спосіб виго-товлення розгорток картонних упаковок і пристрій для його реалізації. / Чехман Я.І. (Укр.), Регей І.І. (Укр.), Босак В.О. (Укр.), Сенкусь В.Т. (Укр.), – № 2003054521; Заявл. 20.05.2003; Опубл. 15.09.2005. Бюл. № 9. – 2 с.

47. Патент № 60823 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Інструмент пристрою для виготовлення розгорток паковань складної конфігурації по периметру. / Регей І.І. (Укр.) – № 2003021728; Заявл. 27.02.2003; Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11. – 2 с.

48. Патент № 62377 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Інструмент пристрою для виготовлення розгорток паковань складної конфігурації по периметру. / Регей І.І. (Укр.), Нікіпело А.І. (Укр.) – № 2003032193; Заявл. 13.03. 2003; Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11. – 2 с.

49. Патент № 63710 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань. / Чехман Я.І. (Укр.), Регей І.І. (Укр.), Босак В.О. (Укр.), Сенкусь В.Т. (Укр.),– № 2003065048; Заявл. 02.06. 2003; Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11. – 2 с.

50. Патент № 74918 України, МПК В 31 B 1/14, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонних упаковок. / Регей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.), Галишин М.О. (Укр.) – № 2004021181; Заявл. 18. 02.2004; Опубл. 15.02.2006. Бюл. № 2. – 3 с.

51.