LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна

залежності від жорсткості стебел льону, модуля пружності матеріалу і діаметра: ЕI=0,05d4. На цій основі встановлено оптимальні значення модуля пружності і тиску плющильних валків на сировину для одержання модифікованих лляних волокон.

5. Встановлено, що в штапельній діаграмі довжина волокон, які утворюються в результаті механічної обробки відходів тіпання, залежить від швидкості руху волокнистої сировини у вузлах живлення при їх транспортуванні в тіпальних машинах КПА. На основі теоретичного аналізу і створення моделі руху волокнистого продукту в процесі витягування шару відходів тіпання одержано закономірність зміни якості волокон в процесі їх обробки в окремих вузлах КПА.

6. Математичний опис технологій модифікації лляних волокон при їх обробці на трясильних, м'яльних і тіпальних машинах КПА дозволив знайти ряд експериментально-теоретичних залежностей, які визначають граничні значення параметрів налагодження окремих вузлів КПА і процесу обробки відходів тіпання: з метою одержання лляних волокон з прогнозованими властивостями швидкість обертання тіпальних барабанів повинна знаходитись в межах 800-850 хв-1, лінійна швидкість руху відходів тіпання – 30-35 м/хв, щільність шару відходів тіпання – 0,25-0,4 г/м2, частота коливань голок – 95-115 хв-1.

7. Вперше запропоновано оцінювати якість модифікованих лляних волокон за показниками, які застосовуються для оцінки якості інших текстильних волокон, таких як бавовна і вовна: середня масодовжина Lg, модальна масодовжина Lm, штапельна довжина Lш, база В5 та рівномірність, а характер зміни засміченості лляних волокон в процесі обробки на тіпальних машинах КПА – визначати функцією Річардса типу У=а/(1+еb-cx)1/d.

8. Здійснені теоретичні рекомендації з підвищення ефективності роботи тіпальних барабанів, які полягають в тому, що для двосторонньої обробки волокнистого шару відходів тіпання необхідно застосовувати пружки спеціального профілю синусоїдальної форми, які змінюють напрям переміщення волокон не лише паралельно руху потоку, але й перпендикулярно та відносно осі самих волокон. Таке чергування рухів волокон дозволяє найбільш ефективно піддавати обробці всі групи волокон, незалежно від місця їх розташування у волокнистому шарі.

9. Теоретичні закономірності і положення, виведені автором, покладено в основу методології створення як окремих процесів, так і в цілому технології з модифікації лляних волокон. Результати дослідження хімічної і фізичної структури стебел дозволяють створити автоматизовані технології поглибленої обробки лляної сировини з прогнозованими властивостями, які забезпечують зниження енергетичних витрат на обробку відходів тіпання.

10. Спеціальний синусоїдальний профіль робочої поверхні пружків тіпальних машин спонукає волокна в процесі обробки до постійного переміщення не лише в напрямку руху потоку, але й перпендикулярного та відносно вісі самих волокон. Таке чергування рухів волокон дозволяє найбільш ефективно піддавати обробці всі групи волокон, незалежно від місця розташування їх у волокнистому шарі.

11. Досвід застосування розроблених способів виготовлення модифікованих лляних волокон високих номерів показав, що економічний ефект становить 85 грн. на 1 т лляної трести внаслідок підвищення якості волокон, а за умови впровадження нових технологій виробництва волокон довжиною 30-40 мм для змішування з бавовною становить 1,2 млн. грн. на рік.

Список опублікованих праць


1. Валько М.І., Чурсіна Л.А., Семченко В.І. Розв'язання сировинної проблеми – якісне льоноволокно // Легка промисловість.- 1995.- № 4.- С.29.

Автору належать основні ідеї статті і узагальнення результатів.

2. Валько М.І., Чурсіна Л.А., Палійчук В.К. Підготовка короткого льняного волокна до прядіння в умовах льонозаводів // Легка промисловість.- 1996.- №1.- С. 56-57.

Автору належать основні ідеї статті і обробка результатів.

3. Валько М.І. Вплив способу приготування трести на якість льняного волокна // Легка промисловість.- 1998.- № 4.- С.58.

4. Валько М.І., Литвин З.Л. Льон – гідна заміна бавовни // Легка промисловість.- 1998.- №2.-С.14.

Автору належать основні ідеї статті і обробка результатів.

5. Антонов С.И., Валько Н.И., Чурсина Л.А. Теоретические предпосылки повышения качества короткого льняного волокна // Вестник Херсонского государственного технического университета.- 1997.- №1.- С.166-168.

Автору належать основні ідеї статті і узагальнення результатів.

6. Валько М.І. Оцінювання якості льоносировини за кольором // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.- 1998.- №1.- С.159-161.

7. Валько М.І. Про характер дроблення льняних волокон в процесі котонізації // Вестник Херсонского государственного технического университета.-1998.- №2(4).- С.287-293.

8. Чурсіна Л.А., Валько М.І., Валько В.М., Кузьмич Н.В. Прогнозування технологічних показників роботи підприємств з допомогою ЕОМ // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы.- 1999.- №1.- С.115-119.

Автору належать основні ідеї статті і обробка результатів.

9. Валько М.І. Прогнозування придатності волокнистих матеріалів до котонізації // Вестник Херсонского государственного технического университета.- 1999.- №3(6).- С.290-293.

10. Валько М.І. Про характер нерівноти льняних волокон в процесі куделеприготування // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.- 1999.- №2.- С.122-124.

11. Валько М.І. Застосування інформаційно – вимірювальної системи для визначення нерівності шару відходів тіпання // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы.- 1999.- №2.- С.72-79.

12. Валько М.І. Зміна хімічного складу льняної сировини під час її обробки // Легка промисловість.- 2000.- №1.- С.53-54.

13. Валько М.І. Оптимізація технології виготовлення льняного волокна з луб'яної стрічки // Легка промисловість.- 2000.- №2.- С.60-61.

14. Валько М.І. Прогнозування якості готової продукції за фізико-механічними показниками вихідної льоносировини // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2000.- №1.- С.43-45.

15. Валько М.І. Потрібен досконалий вибір компонентів суміші // Вестник Херсонского государственного технического университета.- 2000.- №3.- С.59-62.

16. Валько М.І., Литвин З.Л. Порівняльна ефективність роботи тіпальних барабанів КПА // Вестник Херсонского государственного технического университета.- 2001.- №4(13).- С.286-290.

Автору належать основні ідеї статті і обробка результатів.

17. Валько М.І. Розвиток теорії руйнування текстильної рослинної сировини // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.- 2001.- №5.- С.46-49.

18. Валько М.І. Автоматизоване управління технологічним комплексом льонозаводу на основі техніко-економічного аналізу його функціонування // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы.- 2002.- №1(10).- С.130-132.

19. Валько М.І. Модернізація устаткування – веління часу // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2002.- Т.2, № 3.- С.202-206.

20. Валько М.І. Хімічна обробка короткого льняного волокна // Легка промисловість.- 2002.- №1.- С.54-55.

21. Валько М.І., Семченко В.І., Литвин З.Л. Прядіння