LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу

додатку носять лінійний характер.

Таким чином, уже попередні дані щодо параметричних характеристик конструктивних модулів в системі додатків свідчать про необхідність поетапної автоматизованої трансформації конструкції для кожного додатку з наступним генеруванням комплексного креслення. Комбінаторний синтез базової конструкції жіночого жакета заданого варіанту бази околу конструктивних додатків здійснено методом нашарування чотирьох типів виділеної конструкції з відповідних комплексних креслень.

Для базових форм одягу слід враховувати виконане дослідження впливу формотворних елементів верхньої опорної ділянки матричної конструкції на функціональні перетворення верхніх контурів в модифікуванні матричної конструкції в конструкції з поглибленою проймою та напівреглан, які підтвердили значення функціонального балансу плечової точки в 1 см в різниці глибин пройми переду і спинки. При цьому слід враховувати вплив проектної ситуації на неперервність гомеоморфних відображень в кожному етапі модульного проектування. Результати досліджень, наведені в розділі 7, підтвердили цю думку.

Усьомому розділі наведені дані експериментальних досліджень топологічних многовидів графічної інформації в системі "поверхня манекена – поверхня одягу" та результату експериментальної перевірки ефективності отриманої графічної документації.

є) ж)

- -1-й варіант додатка; - 2-й варіант додатка; - 3-й варіант додатка

Рис. 18. Діаграми параметричних характеристик предметів дослідження в системі додатків: а) ширини спинки; б) ширини пройми; в) ширини переду; г) довжини виробу; д) ширини окату рукава; е) висоти окату рукава; є) довжини рукава; ж) ширини рукава

При цьому, виходячи з сформульованих у роботі загальних принципів формування системи "одяг" з позицій претензійної якості (розділ 1) та отриманих аналітичних рішень (розділи 2, 4), виникла необхідність у визначенні окремих проектних ситуацій, які характеризують якісні аспекти розвитку системи. Зважаючи на це, в роботі запропонована структурна схема інформаційних векторів проектування в системі претензійної якості одягу та схема формування "дерева" претензійної якості, стовбур якого представлений хордами К1, К2...Кі (критерії претензійної якості), а три головні гілки (В1 , В2 , В3) формують показники претензійної якості внутрішнього (F3, F4...F6) і зовнішнього (F1, F2) походження. До показників претензійної якості внутрішнього походження віднесено коефіцієнт топологічних перетворень, коефіцієнт новизни, показники конструктивної трудомісткості виробів, які визначаються розрахунково-аналітичними методами по етапах проектування і виготовлення виробу. Показники зовнішнього походження характеризують антропометричну і психологічну невідповідність одягу і проявляються у формі психологічного дискомфорту. Такий підхід до визначення критеріїв претензійної оцінки і інформаційних масивів проектної документації дає можливість формалізувати деякі із наведених показників внутрішнього походження шляхом підбору раціональних способів модифікування в рамках реалізації гомеоморфної трансформації матричної конструкції. В той же час перебудова внутрішньої структури конструктивних модулів під дією формотворних чинників (модельні зміни, технологічні припуски, антропометричні прирости), які до того ж змінюються впливом психологічних і морфологічних властивостей особистості, потребують більш предметної їх оцінки, реалізованій в роботі із застосуванням різних методів.

Дослідження з упорядкування антропоморфної бази (розділ 5) виявили доцільність виділення параметричних рядів у класифікації типових фігур за ознаками покриття базою околу інтервалів байдужості. Як приклад, в табл.2 наведені розв'язувальні правила визначення ведучих розмірних ознак жіночої фігури у системі антропометричних топологічних просторів. Наведені співвідношення (Тij-Ti) являються базою околу ведучих розмірних ознак і забезпечують гомеоморфне відображення у процесі антропометричної модифікації і побудові графічних моделей манекенів та градації деталей конструкцій одягу. Для виділених типів фігур визначені співвідношення типів постави за середніми значеннями Т74 і Т72 та типів положення рук, що дозволило в цілому визначити координатні підпростори і фіксованої групи типових фігур: . У той же час відтворення візуального аналогу морфологічних типів забезпечує описова рубрикація, яка використовується також в характеристиці психологічних типів. Тому для цих типів дослідження морфологічних ознак виконано з позицій еквівалентності структурних характеристик у базі околу повнотних груп.

Таблиця 2

Розв'язувальні правила визначення ведучих розмірних ознак жіночої типової фігури в системі антропометричних топологічних просторів

Співвідношення, см

Значення розмірних ознак, см

(T1j –T1)-3

(T1j –T1)≤2,9

N=4; T1158,164,170,176

Базовий Т1=164 – для БК

Т1=158 – для манекенів

(T16j –T16)-2

(T16j –T16)≤1,9

N=5; T1688,92,96,100,104

Базовий Т16=88 см

(T19j –T19)-2

(T19j –T19)≤1,9

N=6; T1992,96,100,104,108,112

Базовий Т19=96 см

(T19 –T16)≤6

1-а повнотна група

N=5; T1992,96,100,104,108

(T19 –T16)>6

(T19 –T16)≤10

2-а повнотна група

N=5; T1996,100,104,108,112

(T19 –T16)>10

(T19 –T16)≤14

3-а повнотна група

N=4; T19100,104,108,112

Запропонована п'ятирівнева класифікація морфологічних ознак тілобудови жінок відтворює особливості зовнішньої будови тіла реальних фігур і є основою розв'язувальних правил визначення типу тілобудови за заданим психологічним типом споживача. Це дозволило виділити базові типи орієнтації характерів (Тох), відношень до одягу (Тво), які притаманні базовим групам споживачів (Гс). На основі виявлених закономірностей для досліджуваного вікового сегменту жінок узагальнена характеристика особистості містить наступні дані: тип орієнтації характеру – лабільний, циклоїд; тип відношення до одягу– комфортний, естетичний; група споживачів – авангардні, помірні. Відповідність бази околу антропометричних ознак для узагальненої характеристики особистості перевірена кваліметричною оцінкою претензій за допомогою функції бажаності (рис. 19). Найвище значення комплексної оцінки (наближене до 5 балів) за претензійною якістю мають групи помірні (d3=0,803) і авангардні (d1=0,779), які є найбільш ваговими у досліджуваній групі. Це уможливлює застосування антропометричної бази першої розмірної групи жінок у межах околу першої і другої повнотної груп як такої, що забезпечує ізоморфність поверхонь тіла в антропометричній модифікації поверхні типового манекена.


Рис. 19. Функція бажаності оцінки відношення споживачів до одягу

Таким чином, результати антропоморфних і психологічних досліджень жінок молодшої вікової групи виявили різні