LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу

за характером та значенням співвідношення структурних характеристик типології фігури людини, залежно від яких необхідно здійснювати попередній добір антропометричних ознак для формування антропоморфної бази даних споживачів одягу.

Окрім цього, виходячи з результатів теоретичної оцінки умов проектних перетворень системи "тіло–одяг" (розділ 2) виникає потреба у дослідженнях модифікацій матричної конструкції з урахуванням виду функціональних перетворень (розділ 3) та визначення параметричних характеристик конструктивних модулів у операціях модифікування (розділ 4). При дослідженні впливу прийомів перетворень на графічне оформлення многовиду конструкції рукава враховувались різні варіанти висоти і ширини окату в залежності від параметрів функціональної пройми (довжина пройми тіла ДПт, довжина пройми манекена ДПман, довжина матричної пройми ДПмат, ДОР). Дослідження параметрів здійснювалось еліптичними перетвореннями пройми (рис.20), які зберігають заданий тип попарних перетворень ДПТ38, Т57, що підтверджено розбіжністю ДПман і ДПмат в 2,1%.

Для розрахунку довжини незамкненої пройми, яка зберігає еліптичний характер замкненої кривої для Т38, визначено значення коефіцієнта регресії – 0,87. Відхилення довжин пройми матричної конструкції розрахункової і фактичної складає 1%, що відповідає нормативному допуску. Розрахунки довжин окату рукава за довжинами пройм манекена і матричної конструкції (відхилення склало 2,2%) підтвердили правильність запропонованої нами моделі модульного проектування площинних розгорток поверхні одягу. Цей висновок підтверджують і наведені в роботі способи визначення ширини окату рукава ШОР і висоти окату рукава ВОР на основі алгебраїчних перетворень еліптичної кривої окату (табл. 3). Перевірка бази околу еліптичної кривої окату підтвердила входження середнього значення Ксер=0,924 в 5% бази околу еліптичної кривої окату матричної конструкції, побудованої за ЄМКО РЕВ.

У зв'язку з цим можна констатувати, що гомеоморфні закономірності функціональних перетворень контурів пройми і окату рукава проявляються в наступних парах: ДПТ38, Т57; ДОРДП, Н, ШОРТ28, Т57; ВОРШОР, ДОР (рис. 21) у вигляді гомотетичних відображень. Цей висновок знайшов своє втілення при розробці рекомендацій для підприємств швейної галузі з розрахунку повної ширини окату і розподіл норми посадки рукава у модулях матричної конструкції, яка являється основою ряду у геометричній модифікації базових конструкцій.
Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунків функціональних залежностей ВОР, ШОР, ДОР в гомеоморфних перетвореннях конструкції рукава

Тип кон-струкції

Параметричні характеристики


ВОР,

см

ШОР,

см

ДОР,

см

а,

0,5ДОР

х,

ШОР/ДОР

у,

ВОР/ДОР

в

в/а,

у/

х2

Поверхня тіла


11,2


14,5


39,6


18,8


0,366


0,282


0,882


0,829


0,134


0,34

Матрична конструкція манекена
14,2
15,5
42,7
21,35
0,362
0,333
0,333
0,962
0,131
0,346

Функціо-нальна ма-трична кон-струкція
13,7
20,5
51,2
25,3
0,405
0,271
0,338
0,924
0,164
0,293

Матрична конструкція напів-реглану
15,2
16,5
48,4
24,2
0,320
0,314
0,314
0,818
0,102
0,384

Функціо-нальна матрична конструкція напів-реглану


14,7


20,5


49,2


24,6


0,416


0,299


0,288


1,087


0,173


0,275


Рис. 21. Модифікування модуля поверхневої бази околу замкненого контура окату рукава: а) пройма руки – пройма матричної конструкції; б) пройма матричної конструкції – пройма функціональної конструкції; в) пройма матричної конструкції – пройма матричного напівреглану; г)пройма матричного напівреглану – пройма функціонального напівреглану


Другим важливим для практики висновком є те, що модульне проектування похідних кроїв залежить від геометричного модифікування пройми та рукава і може бути досягнуто за рахунок гомеоморфних перетворень відповідних контурів у базі околу формотворних елементів, при цьому обов'язковою є умова спряженості. Експериментальні дослідження підтвердили, що в функціональних матричних конструкціях з сорочковим кроєм рукава та напівреглан доцільне використання для оформлення контурів пройми біарків кіл із заданими радіусами, в яких враховані ФСО точокфункціональної пройми (рис. 22, а) та властивості симетричного тензору другого виду: Тік=Ткі. Наприклад, у модифікуванні многовиду функціонального напівреглану (рис.22, б). До завдання досліджень входила