LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу

покриття просторів досліджуваних фігур.

Застосування методу аналогій у подібних дослідженнях здійснено вперше щодо типізації фігур і геометричних моделей на їх основі. Дослідження психологічних типів споживачів одягу (типи орієнтованих характерів, типи відношень до одягу, групи споживачів) проводились на основі сегментації споживачів (рис. 15, 16). Враховано, що у онтогенезі особистості вікова група від 15 до 25 років має сформований характер і це сама активна група споживачів моди. Виявлено, що у сприйнятті нової моди основними психологічними групами існує 11,5 річний цикл, який відповідає циклічності сонячної активності, крім того одяг демонструє риси характеру (табл. 1).

Рис. 15. Типи орієнтованих характерів досліджуваного сегменту споживачів: лабільний - 29,5%, гіпертим – 11,4%, циклоїд – 20,5%, психостеноїд – 13,6%, конформний – 6,8%, інші – 18,2%

Рис. 16. Типи відношень до одягу:

естетичний - 3%, раціональний–25%, ексклюзивний – 16%, престижний – 3%, одержимий – 10%, невпевнений – 10%, стандартний – 4%, виділяються – 1,5%, байдужі – 1,5%, акуратний – 3%, комфортний – 5%, гармонійний – 3%


Таблиця 1

Зв'язок групи споживача, характеру і відношення до одягу

Група споживача

Тип акцентуації характеру

Відношення до одягу

Авангардні

Лабільний

Естетичний, комфортний, одержимий

Престижні

Гіпертим

Гармонійний, престижний

Помірні

Циклоїд

Гармонійний, комфортний

Практичні

Психостеноїд

Невпевнений, акуратний, раціональний, стандартний

Байдужі

Конформний

Стандартний, естетичний, раціональний

Для досліджуваного сегменту споживачів характерна наступна особистість: біотип А+НА- змішаний; група споживачів - авангардні, помірні; тип орієнтації характеру - лабільний, циклоїд; тип відношення до одягу - естетичний, комфортний.

Окрім цього, дослідження охопили визначення періодів проектування стабільних і мобільних елементів форми. Порівняльні дані періодів розвитку форми виявили гістерезис циклічного розвитку структури форми (рис. 17), який перевірено 24-річним розвитком додатку по лінії грудей у класичному жіночому жакеті. При цьому амплітуда відхилень площі гістерезису склала 1,83 см, що підтверджує пульсацію типів форми в межах бази околу розміру виробу, який відповідає розмірному інтервалу байдужості - 2 см.


Рис. 17. Гістерезис циклічного розвитку структури форми:

ФСпі – похідні силуети; ФСоі – основні силуети; ПФі – похідні форми; БФі – базові форми; Ф– тип форми


Виходячи з програми досліджень, множина форми розглянута у вигляді співвідношень структурних елементів форми у 12-річному циклі. Це забезпечило виділення трьох етапів пульсації її розмірів, які в досліджуваному асортименті мають наступні геометричні символи: "прямокутник" - зародження форми, "трапеція" - розвиток класики крою, "овал" - спад у вигляді протистояння ліній. Така ж послідовність етапів у періодизації мобільних елементів форми, які визначають психологічну комфортність матеріалів.

Ретроспективне дослідження кількісної характеристики структурних ознак форми в пропорціях жакета виконано інтерполюванням графічних функцій. Наявні гармоніки підтвердили достатню стабільність вертикальних пульсацій у часі, вони характеризуються задовільним ступенем зв'язку (0,442-0,567). Горизонтальні пульсації по ширині більш відчутні для споживача і характеризуються сильним ступенем зв'язку (0,784-0,826). Також виявлена автокореляція аналізованих елементів форми. Перевірка за критерієм Дурбіна - Ватсона dрозр=0,813

Гармонізація внутрішніх членувань, які створюють композиційне напруження, виконана відносно технічного ескізу гармонійно складеної фігури жінки способами пропорційних відношень сторін трикутника Піфагора, що дозволило створити базу околу для операцій модифікування за принципом неперервності відображень в гомеоморфних перетвореннях.

Модифікування "горизонталі" здійснено на основі досліджень трансформації конструктивних модулів вузла "пройма - окат", як визначального в характеристиці крою та структурній характеристиці типу форми. Запропонована методика параметризації гомеоморфних перетворень базових верхніх виточок враховує збереження об'ємно-просторової форми виробу і тектоніку плечової ділянки у сорочковому і напівреглан кроях. Побудова графа функцій модифікування дозволила виділити з'єднувальні місточки в гомеоморфних перетвореннях конструкції.

Методичне забезпечення гомеоморфних перетворень геометричних моделей одягу підтверджено чотирма патентами на спосіб.

Шостий розділ присвячений вибору предметів експериментальних досліджень. Складність цього питання зумовлена широким спектром прийомів модифікування конструкцій, які застосовуються при проектуванні одягу, та відсутністю достатньої бази даних щодо їх параметричних характеристик, необхідної для експериментальної перевірки отриманих в роботі топологічних залежностей.

Зважаючи на це, предметами експериментальних досліджень вибрано конструктивні модулі матричної конструкції трьох основних силуетів (ПСи1, ПСи2, ПСи3) форм жіночого жакета, як прототипу модифікування, розширена характеристика яких наведена в таблицях та додатках до роботи.

Значення приростів Dx, Dy визначені методом тензорного обчислення. Геометрична трансформація матричної конструкції для додатків ПКг, ПКгпр, ПТ на товщину матеріалів, ПТ норми посадки здійснено за допомогою системи AutoCAD 2000.

Параметричні характеристики трансформованої матричної конструкції жіночого жакета в системі додатків (рис. 18) свідчать при суттєві розбіжності у варіаціях параметрів однойменних ділянок. Так, ширина спинки відрізняється в межах (-0,51...+0,59) см; ширина пройми (-0,5...+0,23) см; ширина переду (-0,26...+3,54) см; довжина виробу (0...+3,2) см; ширина окату (0...+0,45) см; висота окату (-0,78...+2,6) см; довжина рукава (-0,23...+0,83) см; ширина рукава (-0,09...+1,75) см. Виявлено, що більшість відхилень входить в межі 1,7%, за виключенням ширини пройми в трансформації технологічного припуску на товщину матеріалів, що підтвердило доцільність вибору базовим модулем конструктивного модуля пройми. Решта модулів матричної конструкції підпорядковані йому. Закономірність мінливості положень точок нижньої частини пройми (КМ2С, КМ2П) безпосередньо пов'язані з інтервалом тиражування конструкцій і відповідає геометрії зміщення конструктивних точок в методах антропометричної модифікації. Змінювання параметрів конструктивних модулів в межах одного