LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Науково-технічні основи процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом

моделі за умови зміни величини основних вхідних чинників дала змогу використати в імітаційних моделях для генерування псевдовипадкових чисел нормальний розподіл, який з достатньою достовірністю описує товщину ДСП і зробити висновок про адекватність створених імітаційних моделей.

 • Розроблена і обґрунтована методика дозволила визначити соціально-економічну ефективність процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом за якісними критеріями.

 • Вибір критеріїв оптимізації процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом та розроблений загальний алгоритм оптимізації, що враховує першочерговість економії деревини дозволили встановити оптимальні параметри процесу калібрування шліфування ДСП жорстким абразивним інструментом і визначити економічну ефективність витрат на наукові дослідження та їх впровадження у виробництво (для випадку роботи одним шліфувальним агрегатом досягти максимальної довжини калібрування-шліфування деревинностружкової плити за період до повного спрацювання абразивних циліндрів (ця величина складає
  Lп = 387538,5 п.м.; загальна економія у цьому випадку складе 191607 грн.) можна за умови фіксування основних змінних факторів наступним чином:
  Нн = 15,98мм; ν = 19,8 м/с; νs = 26,3 м/хв.; Kz = 0,5; Нц = 185 МПа. Для випадку роботи двома шліфувальними агрегатами досягти максимальної довжини калібрування-шліфування деревинностружкової плити за період до повного спрацювання абразивних циліндрів (L1 = 579221,3 п.м; L2 = 495301,3 п.м; загальна економія у цьому випадку складе 472007,1 грн.) можна за умови фіксування основних змінних факторів наступним чином: НН1=16,69мм; НН2=15,84мм;
  ν = 20,07 м/с; νs = 27,97 м/хв.; KZ1=0,5; KZ2=0,5; НЦ1=305 МПа; НЦ2=305 МПа).

 • Результати проведених досліджень впроваджені на ТОВ „Черкаський ДОК", ТОВ „Берегометський завод ДСП", „ЛК Інтерплит Надвірна". Використання імітаційної моделі, у якій товщина ДСП є випадковою величиною, дозволило розрахувати товщину шару ДСП, що зішліфовуватиметься з поверхні плити абразивними циліндрами на модернізованій лінії ДЛШ-50, при якій можливо уникнути засалювання інструмента і збільшити довжину калібрування шліфування за період між двома правками з 6,5...7 тис. п.м. до 8,5...9 тис. п.м. Запропонована ідентифікація розподілу випадкової величини товщини плити прийнята для встановлення раціональних налагоджувальних і режимних чинників процесу оброблення ДСП, що дозволило підвищити продуктивність роботи на цій операції на 5...10 % та зменшити кількість деталей, що не відповідають вимогам із різнотовщинності на 12...15 %. Дослідно-промислова перевірка показала, що з метою економії деревних і клеєних матеріалів можливо зменшити середню товщину ДСП після пресування на 0,3...0,4 мм.


  ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Кійко О. А. Калібрування-шліфування деревностружкових плит жорсткими абразивними інструментами: монографія / Орест Антонович Кійко. – Львів: Панорама,
  2005. – 204с.

 • Кійко О. А. Ідентифікація розподілу товщини деревостружкової плити / О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.2. – С. 172-176.

 • Kiyko О. А. Influence thickness of particleboard on basic indexes of calibration-grinding process / О. А. Kiyko // Composite Wood Materials: collection of the advanced studies of IV-th International Symposium. – Zvolen: Technical University. – 2002. – P. 57-59.

 • Кійко О. А. Дослідження процесу калібрування-шліфування дерево-стружкових плит методами імітаційного моделювання / О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ : збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.3. – С. 103-107.

 • Кійко О. А. Оптимізація процесу калібрування деревностружкових плит жорсткими абразивними циліндрами / О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.2. – С. 107-110.

 • Кійко О. А. Дослідження роботи лінії з двох агрегатів для калібрування-шліфування деревностружкових плит жорсткими абразивними циліндрами / О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ : збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.8. – С. 154-162.

 • Кійко О. А. Спрацювання жорсткого абразивного циліндра за його період стійкості у процесі калібрування-шліфування деревностружкової плити / О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.4. – С. 93-101.

 • Кійко О. А. Роботоздатність жорсткого абразивного циліндра у процесі калібрування-шліфування плити MDF /О. А. Кійко // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 29. – С. 117-124.

 • Кійко О. А. Довжина процесу калібрування-шліфування фанери жорстким абразивним інструментом багатошарової структури /О. А. Кійко // Світ меблів і деревини: науково-виробничий журнал. – 2004. – № 3. – С.39-41.

 • Кійко О. А. Визначення висоти мікронерівностей оброблюваної поверхні у результаті калібрування-шліфування плитних деревних матеріалів жорсткими абразивними циліндрами /О. А. Кійко // Світ меблів і деревини: науково-виробничий журнал. – 2005. – № 2. – С.47-49.

 • Кійко О. А. Вплив пружних властивостей оброблюваного матеріалу на основні показники процесу калібрування-шліфування жорсткими абразивними циліндрами /О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.1. – С. 161-165.

 • Кійко О. А. Дослідження різнотовщинності деревностружкової плити /О. А. Кійко // Світ меблів і деревини: науково-виробничий журнал. – 2005. - № 3. – С.37-41.

 • Кійко О. А. Перевірка на адекватність імітаційної моделі процесу калібрування-шліфування плитних деревних матеріалів жорсткими абразивними інструментами /О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 157-162.

 • Кійко О. А. Переміщення жорсткого абразивного циліндра у процесі однобічного калібрування-шліфування плитних деревних матеріалів
  /О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.4. – С.163-168.

 • Кійко О. А. Довжина шліфування за період стійкості жорсткого абразивного циліндра у процесі калібрування-шліфування деревностружкової плити /О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 155-166.

 • Кійко О. А. Ефективність процесу калібрування-шліфування плитних деревних матеріалів /О. А. Кійко // Світ меблів і деревини: науково-виробничий журнал. – 2006. № 1. – С. 40-42.

 • Кійко О. А. Вибір оптимальних параметрів процесу калібрування шліфування плитних деревних матеріалів жорстким абразивним інструментом /О. А. Кійко// Науковий вісник НАУ: збірник науково-технічних праць. – К.: НАУ. – 2006. – Вип. 96. – С. 334-338.

 • Кійко О. А.


 •