LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Науково-технічні основи процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом

Визначення оптимального припуску у процесі механічного оброблення деревини і деревних матеріалів /О. А. Кійко // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. 2006. Вип.16.2. С.77-80.

 • Кійко О. А. Шляхи зменшення кількості браку засобами імітаційного моделювання та з використанням концепції "шість сигма" у процесі калібрування-шліфування ДСП /О. А. Кійко// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.6. – С. 103-110.

 • Кійко О. А. Вплив вмісту зерна, в'яжучого матеріалу та зернистості на твердість абразивних кругів / О. А. Кійко, В. М. Голубець, Б. О. Магура
  // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.4. – С. 195-198. (Здобувачу належить 0,3 д.а.). Особистий внесок здобувача: постановка задачі, аналіз результатів досліджень, побудова регресійної моделі.

 • Кійко О. А. Обґрунтування та вибір критеріїв оптимізації процесу калібрування-шліфування плитних деревних матеріалів жорстким абразивним інструментом / О. А. Кійко, М. М. Якуба // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.1. – С. 57-61. (Здобувачу належить 0,15 д.а.). Особистий внесок здобувача: аналіз технологічних критеріїв, що використовують для оптимізації процесу калібрування-шліфування плитних деревних матеріалів, пропозиції та обґрунтування комплексних критеріїв оптимізації.

 • Кійко О. А. Критерії ефективності інвестицій з метою підвищення ефективності процесу калібрування-шліфування ДСП /О. А. Кійко, В. М. Голубець, М. М. Якуба // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.4. – С. 72-77. (Здобувачу належить 0,15 д.а.). Особистий внесок здобувача: постановка задачі, проведення і аналіз досліджень.

 • Кійко О. А. Загальний алгоритм оптимізації процесу калібрування-шліфування деревних матеріалів жорстким абразивним інструментом
  / О. А. Кійко, В. М. Голубець // Проблеми трибології: міжнародний науковий журнал. – Хмельницький, ХДУ. – 2004. – № 2. – С. 138-141. (Здобувачу належить 0,1 д.а.). Особистий внесок здобувача: розроблення алгоритму оптимізації процесу абразивного оброблення плитних деревних матеріалів жорсткими абразивними інструментами.

 • Кійко О. А. Порівняльна оцінка кінематичних особливостей роботи жорстких та еластичних шліфувальних інструментів у деревообробці /О. А. Кійко, Ю. І. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. –Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 9.13. – С. 113-122. (Здобувачу належить 0,3 д.а.). Особистий внесок здобувача: встановлення кінематичних характеристик еластичних і жорстких абразивних інструментів, аналіз результатів порівняння.

 • Кийко О. А. Абразивные инструменты для шлифования древесины и древесных материалов / О. А. Кийко, С. А. Грицак // Лесная наука на рубеже ХХI века: сборник научных трудов института леса Национальной АН Беларуси. – Гомель, 1997. – Вып. 46. – С. 336-337. (Здобувачу належить 0,05 д.а.). Особистий внесок здобувача: аналіз абразивних інструментів з огляду на переваги і недоліки їх роботи та функціональне призначення.

 • Кийко О. А. Технологические и экономические перспективы применения жестких абразивных цилиндров для калибрования-шлифования плитных древесных материалов
  / О.А. Кийко // Актуальные проблемы лесного комплекса: сборник научных трудов. – Брянск: БГИТА. – 2003. - Вып.7 – С. 113-116.

 • Кийко О. А. Исследование разнотолщинности древесностружечных плит в процессе калибрования-шлифования / О. А. Кийко // Лесной комплекс: состояние и перспективы развития: сборник научных трудов. – Брянск: БГИТА. – 2002. – Вып.4. – С. 47-51.

 • Кійко О. А. Проблема підвищення ефективності процесу механічного оброблення деревини і деревних матеріалів / О. А Кійко // Науковий вісник: збірник науково-технічних праць ЛАН. – Львів. – 2003. – Вип. 2. – С. 114-116.

 • Кійко О. А. Абразивний інструмент з ділянками ріжучої здатності.
  / О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 8. – С.77-78.

 • Кійко О. А. Використання комбінованих жорстко-пружних абразивних інструментів для шліфування деревини і деревинних матеріалів
  / О. А. Кійко // Проблеми та перспективи розвитку технології деревооброблення: наук.-техн. конф., 3-6 березня 1998 р.: тези допов. – Львів, 1998. – С. 13-14.

 • Кійко О. А. Вплив структурних параметрів сегментів основної фракції на питому продуктивність комбінованого жорстко-пружного інструмента / О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. –Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.8. – С. 172-182.

 • Кійко О. А. Використання природнього гранату як абразивного матеріалу для виготовлення шліфувальних інструментів для обробки деревини
  / О. А. Кійко, І. М. Гончар // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 9.13. – С. 34-36. (Здобувачу належить 0,1 д.а.). Особистий внесок здобувача: обґрунтування застосування гранату у якості абразивного матеріалу для шліфувальних інструментів.

 • Кійко О. А. Передумови створення лінії для шліфування деревини /О. А. Кійко, І. М. Гончар // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. -Львів:
  УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 9.13. – С. 30-34. (Здобувачу належить 0,15 д.а.). Особистий внесок здобувача: пропозиції із застосування жорстких абразивних інструментів для абразивного оброблення деревини з огляду на багатостадійність процесу.

 • Кійко О. А. Принципи побудови моделі процесу шліфування масивної деревини / О. А. Кійко, С. В. Зубик // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів, УкрДЛТУ. - 2001. – Вип. 11.2. – С. 14-16. (Здобувачу належить 0,05 д.а.). Особистий внесок здобувача: розроблення структури моделі з метою проведення ефективних досліджень.

 • Кийко О. А. К вопросу об определении составляющих модели процесса шлифования массивной древесины / О. А. Кийко, С. В. Зубик // Актуальные проблемы лесного комплекса: сборник научных трудов. – Брянск: БГИТА. – 2001. – Вып.4. – С. 72-75. (Здобувачу належить 0,1 д.а.). Особистий внесок здобувача: методологічні засади побудови моделі.

 • Кийко О. А. Особенности процесса финишного шлифования древесины
  / О. А. Кийко // Лес - экология и ресурсы: междунар. науч.-техн. конф., 17-18 ноябр. 1998 г.: тезисы докл. – Минск, 1998 – С 238-240.

 • Кійко О. А. Деякі конструктивні особливості еластичних абразивних інструментів для шліфування деревини / О. А. Кійко // Проблеми деревообробки на рубежі XXI століття: наука, освіта, технології: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.5. – С. 165-168.

 • Кійко О. А. Проблеми технології деревооброблення та меблярства у контексті вузівської науки / О. А. Кійко, В. М. Максимів, П. В. Білей,
  Л. А. Яремчук. // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002.


 •