LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Одержання крученої пряжі скороченим засобом

ниткопровідником та контролюючим пристроєм. Натяг визначений за тензометричним методом.

Аналіз отриманої моделі показує, що найбільш впливає на натяг пряжі між трикутником крутіння та ниткопровідником діаметр тіла протибалонної насадки.

Для нормального проходження технологічного процесу одержання крученої пряжі скороченим способом на кільцепрядильній машині тіло протибалонної насадки повинно бути виготовлене зі стрижня такого діаметру, який не перевищує внутрішній діаметр початку.


Розділ 3."Розробка конструкції пристрою стеження за наявністю трикутника крутіння."


При обриві однієї з гілок трикутника крутіння утворюється брак. Був розроблений пристрій, що дозволяє підвищити надійність відключення виконавчого механізму при обриві мичок або пряжі.

На основі блок-схеми управління (рис.1) і схеми електричної принципової був виготовлений лабораторний зразок пристрою, структурна схема якого показана на рисунку 2


Рис. 1 Блок-схема контролюючого пристрою


Рис. 2 Структурна схема пристрою автоматичного стеження за наявністю трикутника крутіння


Пристрій, представлений на рисунку 2, складається з важеля, одне плече якого – контактний щуп з можливістю ходу в інтервалі переміщення точки скручування по центральній осі прядіння, а інше плече має шторку фотоелектричного вимірювального приладу, вихід якого зв'язаний з виконавчим механізмом зупинення подачі рівниці в витяжний прилад.

На кресленні (рис.2) подана структурна схема пристрою. Фотоелектричний вимірювальний прилад (1) переміщують у площині центральної осі прядіння ОО* шляхом плоского чотириланкового механізму зі стійкої, закріпленої на балці прядильної машини, в зону трикутника крутіння АВС.

Переміщують регулюючий вантаж (2) по плечу контактного щупа (3) важеля (4) і вводять контактний щуп в інтервал АД нестійкого переміщення точки скручування А по центральній осі прядіння ОО*. Контактний щуп (3) важеля (4) контактує з підкрученими мичками (5, 6) в точці скручування А і мігрує з нею з інтервалу нестійкого переміщення АД по центральній осі прядіння ОО в інтервал сталого переміщення АА* по цій же осі, реєструючи наявність трикутника крутіння АВС при виробництві крученої пряжі (8).

При обриві однієї з мичок або пряжі зникає трикутник крутіння АВС. Контактний щуп опускається вниз, спрацьовує вимірювальний прилад (1), вихід якого через формуватель сигналу (14) зв'язаний з пристроєм для припинення подачі рівниці.

Проведені експериментальні дослідження роботи даного пристрою показали його високу надійність і ефективність.


Розділ 4. "Порівняльне дослідження структури, властивостей пряжі скороченого способу виробництва і крученої пряжі"


Пряжа ССВ лінійної щільності 202 була вироблена на кільцепрядильній машині П-76-5М6, оснащеній новою конструкцією веретенної насадки. Одержана нами кручена пряжа аналізувалася за якісними показниками для порівняння із властивостями крученої пряжі, що випускається за теперішнім часом на виробництві із застосуванням ПК-100М3 такої ж лінійної щільності.

При виробництві крученої пряжі однопроцесним способом важливе значення має вибір оптимальної величини крутки. Від числа крутіння залежить якість пряжі, яка випускається, і рівноважність нитки, характерної для крученої пряжі.

Для вивчення впливу різноманітного числа крутіння на властивості дослідної пряжі, на машині П-76-5М6 шляхом змінної крутильної шестерні, пряжі придавалася крутка 850-1014 кр/м..

Результати досліджень порівняльних видів пряжі за стандартними показниками якості подані в табл.1

При порівнянні розглянутих варіантів пряжі виявлено, що розривне навантаження знаходиться в межах норми. Нерівнота пряжі за розривним навантаженням при дослідному варіанті зменшується у порівнянні з контрольним на 13.2%, а за товщиною - на 33%. Завдяки цьому у дослідної нитки величина відносного розривного навантаження склала 15.9 сН/текс, а у контрольного варіанту 14.6 сН/текс, різниця склала 10.6%. Це пояснюється тим, що не зважаючи на різницю крутіння, дослідна кручена пряжа має підвищену ущільнену крутку, що підтверджується з аналізу діаметру пряжі. Водночас зменшилася її ворсистість на 15.8%, що також сприяє зменшенню обривності пряжі на ткацькому верстаті.

Показники властивостей пряжі істотно залежать від її структури. Дослідження структури проводилося за допомогою угорського приладу "Lanametr", стереоскопічного мікроскопу МБС-10, що поставляється окуляр-мікрометром і круткоміром КУ-500-1М.


Таблиця 1


Фізико-механічні показники крученої пряжі


Характеристика пряжі

Фабричний варіант

Дослідний варіант

1.Результуюча лінійна щільність пряжі, текс

а) коефіцієнт варіації з лінійної щільності


40.7


3.9


40.17


2.6

2. Розривне навантаження, сН

а) коефіцієнт варіації за міцністю

592

10.6

639

9.2

3. Подовження при розриві %

10.7

13.0

4. Відносне розривне навантаження,

сН/текс


14.6


15.9

5. Загальна деформація, мм

частка пружної деформації мм/%

частка эластичної деформації мм/%

частка пластичної деформації мм/%

9.5

6/1.2

1.5/0.30

3.5/0.4

12.6

6.2/1.24

2.2/0.44

4.2/0.48

6.Зносостійкість при самостиранні, число циклів


504


673

7. Витривалість при багаторазовому розтязі, циклів


4000


5144

8. Ворсистість пряжі, число ворсинок на 10 мм


48


42

9. Об'ємність г/cм3

0.41

0.35

10. Діаметр пряжі (поперечник) мм

0.30

0.27


Дослідження показали, що кручена нитка ССВ має трубчату структуру, одна мичка обвиває іншу з однаковим кроком. Розкручування нитки на круткомірі (при зажимній довжині 25 мм) показало, що обидві мички мають однакову довжину і в розкрученому стані мичка не має крутки. Нитка рівномірна за товщиною на коротких і довгих відрізках, має гладку поверхню (як в одиночній пряжі), без характерних для кручених ниток виступів. Крутка на відрізках 25 мм нерівномірна –