LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Одержання крученої пряжі скороченим засобом

коефіцієнт варіації рівний 5%, на відрізках 250 мм вона достатньо рівномірна, коефіцієнт варіації склав 3.5%.

При багаторазовому розтягу тривалість дослідної пряжі виявилася вище. Цей показник витривалості пряжі пояснюється тим, що інтенсивність скрученості двох видів відрізняється незначно, модифікація і відмінність показників пояснюється особливостями їхньої структури.

За рахунок більшої рухливості волокон у структурі пряжі ССВ відбувається кращий розподіл напруги за її поперечником в процесі дослідів, що забезпечує значну витривалість.

З метою визначення внутрішньої структури і взаємного розташування волокон пряжі та мички досліджувалися поперечні зрізи місця сполучення пряжі з мичкою.

Зрізи пряжі були отримані вручну за відомою методикою. Приготовані зрізи відображались за допомогою апарату РА–4, встановленого на мікроскопі МБІ–3.На рисунках 3 та 4 показаний найбільш характерний зріз пряжі.Рис.3 Поперечний зріз пряжі ССВ

Рис. 4 Поперечний зріз пряжі з ПК-100-М3


Розділ 5."Експериментальні дослідження впливу параметрів заправки кільцепрядильної машини на властивості пряжі скороченого способу виробництва"


Структура і властивості пряжі залежать від багатьох чинників. Експеримент по визначенню впливу крутки, навантаження на витяжних циліндрах проводився на кільцепрядильній машині П-76-5М6 у виробничих умовах Херсонського бавовняного комбінату ВАТ "ХБК".

Об'єктом дослідження була пряжа результуючої лінійної щільності 40.4 текс, за прийнятим технологічним режимом на ВАТ "ХБК".

За основні чинники, які змінюються в процесі експерименту, були вибрані: витяжка (Х1), навантаження на витяжні циліндри (Х2) і коефіцієнт крутки (Х3).

За критерії оптимізації вибиралися показники якості пряжі такі, як нерівнота з міцності пряжі, тривалість до тертя, що визначалися для кожного досліду за стандартними методиками.

На першій стадії роботи розглянута лінійна модель, побудова якої зв'язана з проведенням повного факторного експерименту.

Але для математичного опису об'єкту досліджень з потрібною точністю недостатньо лінійного наближення. Необхідно використання планування другого порядку.

Після розрахунків коефіцієнтів регресії для поліному другого ступеню за відомими формулами було отримане наступне рівняння:


Y=17.01–0.246Х1–0.039X2+0.146X3–0.188X1X2-0,150X1X3+

+0.600X2X3+0.280X12+0.230X22+0.390X32

Аналіз математичної моделі проводимо за допомогою двомірних перетинів Х1=0; Х2=0 і Х3=0.

Розглядаючи, наприклад, перетин Х1=0, можна наблизитись до мінімальної нерівноти пряжі при оптимальних значеннях навантаження на витяжні циліндри і коефіцієнта крутки.

Підставляючи значення Х1=0 в рівняння, отримаємо:


Y=17.01+0.146Х3-0.039Х2+0.600Х2Х3+0.230Х22+0.390Х32


Таким чином, мінімальній нерівноті пряжі за Устером відповідають наступні параметри заправки кільцепрядильної машини: витяжка від 25 до 33.5; навантаження на витяжні циліндри від 7.5 до 8.5 кн.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


Розроблений і випробуваний пристрій для спостереження за наявністю трикутника крутіння, який дозволить впровадити однопроцесний спосіб одержання крученої пряжі.

Кручена нитка скороченого способу виробництва має всі фізико-механічні властивості, які забезпечують можливість її переробки в подальших технологічних процесах текстильного виробництва (ткацтві, трикотажному виробництві, виробництві нетканих матеріалів) і ефективного використання при експлуатації.

Технологічний процес одержання крученої нитки з двох рівниць надає можливість розширення асортименту простих і фасонних кручених ниток за рахунок використання рівниць з даними видами волокон, волокон різної довжини і товщини.

Отримана математична модель, що пов'язує між собою технологічні параметри машини із властивостями одержаної пряжі.

Нитку, яку одержали за однопроцесним способом, не слід вважати замінником існуючих видів кручених ниток, вона являє собою новий вид ниток з особливими, притаманними їй властивостями.

Отримана математична модель впливу геометричних параметрів насадки на натяг.

З метою визначення економічного ефекту при скороченому способі виробництва пряжі був проведений аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції. Відбулося зниження собівартості на 45.4 грн., з розрахунку на 100 кг пряжі, що склало 8.4%. Більшу частину в зниженні фабричної собівартості зайняла вартість обробки, яка склала 26.7%.


Основні результати дисертаційної роботи надруковані


Горохов В.А., Горизонтова Е.В. Выработка крученой пряжи однопроцессным способом на кольцепрядильных машинах.//Вестник Херсонского государственного технического университета.- 1998. №3. С.180-181.

Горохов В.А., Якимчук Р.П. Исследование пряжи сокращенного способа производства к многократным деформациям растяжения и к самоистиранию //Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.-1998.-№1 –С. 83-85

Горохов В.А. Сравнительное исследование структуры и свойств пряжи Сайроспан и крученой пряжи.//Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.-1998.-№1 –С.48-50

Горохов В.А., Черняк Л.А. Определение оптимальной конструкции противобалонной насадки для кольцепрядильных машин.//Вестник Херсонского государственного технического университета. 1999. №4 С.304

Горохов В.А. Сравнительное исследование внутренней структуры пряжи сокращенного способа производства и крученой пряжи.//Вестник Херсонского государственного технического университета. 1999. №4 С.308

Горизонтова Е.В., Шаповалов Я.С., Горохов В.А. Повышение эффективности работы кольцепрядильной машины.//Текстильная промышленность. 1991. №3 С.38

Горохов В.О., Якимчук Р.П., Горизонтова О.В Спосіб стеження за наявністю трикутника крутіння при однопроцесному прядінні і крутінні та пристрій для його здійснення// Рішення про видачу патенту на винахід. Реєстраційний номер заявки: 98042056. Дата прийняття рішення 17.02.99р.Горохов В. О. Одержання крученої пряжі скороченим способом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19. 03-технологія текстильних матеріалів. -Херсонський державний технічний університет, Херсон, 1999.

В дисертації наводяться результати теоретичних та експериментальних досліджень, пов'язаних з розробкою ефективних умов одержання крученоподібної пряжі скороченим способом.

Технологічний процес одержання дослідної крученої нитки з двох рівниць надає можливість розширення