LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості

етоній.

Для дослідження вибрано найбільш значимі фактори, що обумовлюють зміну фізико-механічних показників льону під час зберігання, такі, як вологістьлляної трести, тривалість зберігання, концентрація консерванта.Таблиця 1

Фізико-механічні показники лляної трести і волокна

вологістю 30% після 30 діб зберігання


Тип консервантів

Фізико-механічні показники


відокремлюваність, у. о.

гнучкість, мм

міцність, даН

Сечовина

6,7

44

16,8

Аміачна селітра

6,9

47

14,7

Етоній

7,6

68

8,6

Карбонат натрію

8,1

53

5,7

Хлорид натрію

8,3

64

2,6

Формалін

7,7

45

13,0

Контроль (без консервантів)

8,8

74

3,1

Початковий стан трести

6,0

36,6

16,0


На подальшому етапі досліджень при застосуванні планування експерименту значення фізико-механічних показників лляної трести при консервуванні сечовиною, аміачною селітрою та відпрацьованим етонієм перевірялися на таких рівнях варіювання: концентрація речовин 7,6; 8,8; 10 %; тривалість зберігання 30; 45; 60 діб; вологість трести 25; 30; 35 %.

Значення фізико-механічних показників свідчать про можливість зберігання лляної трести підвищеної вологості в присутності сечовини при її вологості W = 25; 30 %, а також за таких умов C= 7,6 %; T= 30 діб; W = 30 %. В порівнянні з контрольними зразками якісні показники трести залишилися в більшості випадках на належному рівні.

Застосування аміачної селітри свідчить про те, що вона є досить ефективним консервантом. Фізико-механічні показники лляної трести знаходяться на належному рівні при концентрації консервуючого розчину С = 8,8; 10 %, а також за таких умов: 1) C= 7,6 %; T= 30 діб; W = 30 %; 2) C= 7,6 %; T= 30 діб; W = 35 %; 3) C= 7,6 %; T= 45 діб; W = 25 %; 4) C= 7,6 %; T= 60 діб; W = 25 %. Якщо ж порівнювати результати, одержані при застосуванні аміачної селітри з результатами контрольних зразків, можна зазначити, що лише у випадках: 1) С=7,6 %; Т=30 діб; W=25 %; 2) С=8,8 %; Т=30 діб; W=25 % одержано зниження міцності трести.

На основі отриманих результатів можна стверджувати, що відпрацьований етоній виявив себе як консервант, що діє лише короткочасно. Етоній суттєво впливає на процес зберігання лляної трести підвищеної вологості лише за короткий проміжок часу Т=30 діб. Суттєвий вплив на процес зберігання лляної трести підвищеної вологості етоній надає лише за короткий проміжок часу Т=30 діб. У порівнянні з контрольними зразками даний консервант забезпечує збереження фізико-механічних показників також лише на цей термін часу.

Дія установки пустотних структур на процес зберігання лляної сировини триває не весь період. Так, на протязі 30 діб фізико-механічні показники трести залишилися на належному рівні лише при вологості зразків 25; 35 %, а при 45% спостерігається значне їх погіршення, що не задовольняє вимогам ДЕСТ. Протягом більшого терміну часу 45; 60 діб процес зберігання спостерігається лише при вологості льону 25 %, а на інших рівнях вологості відбувається різке зниження показника міцності. За результатами експерименту встановлено, що сечовина є найкращий консервант, який можна використати в процесі зберігання лляної трести підвищеної вологості.

Для узагальнення результатів зберігання лляної трести підвищеної вологості проводилася номерна оцінка якості. Для цього було вибрано варіант застосування найбільш ефективного консерванта – сечовини. При визначенні номера лляної трести, у відповідності до ГОСТ 2975 – 73, були використані наступні змінні величини: міцність волокна, номер еталона за кольором волокна і значення сталих величин: жменева довжина (60 см), вміст волокна (24 %), придатність трести (0,80). Спостереження за зміною номера лляної трести під впливом сечовини наведено в таблиці 2.

Номер лляної трести підвищеної вологості при застосуванні сечовини в оптимальних умовах зберігання залишається на постійному рівні. Концентрація консервуючого розчину на рівні 10 % забезпечує максимальне збереження якості лляного матеріла.

При концентрації 8,8 % відбувається в більшості випадків зниження номеру трести на одну одиницю, хоча в деяких випадках якість залишалася на попередньому рівні.

Застосування консерванта концентрацією 7,6 % забезпечує збереження лляної трести з втратою якості на два номери. Результати контролю вказують на значний спад якості лляного матеріалу до рівня 0,5 номера, тобто, маємо зазначити, що сечовина у якості консерванта, яка за хімічними властивостями є екологічно безпечною речовиною, виявляє себе найбільш ефективною консервуючою речовиною, що може забезпечити зберігання лляної трести на належному рівні.

У п'ятому розділі узагальнено результати досліджень на основі використання методів математичної статистики. За результатами повного експерименту виведено рівняння регресії другого порядку:. (1)Таблиця 2

Зміна номера і показників якості трести


Тип консерванта

Технологічні умови

Показники якості

Сума показників якості

Номер трести


термін зберігання, доба

концентрація

консерванта, %

вологість

трести, %

міцність

волокна, даН

номер еталона

за