LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості

дає підставу говорити про те, що процес зберігання лляної трести підвищеної вологості повинен проходити при таких оптимальних умовах:

 • вологість лляного матеріалу не повинна перевищувати 35 %;

 • бажано залишати лляну тресту на зберігання до 45 діб;

 • концентрацію консервуючого розчину сечовини доцільно встановлювати в межах 8,8 – 10 %.

Виконано економічний розрахунок. Показано, що збереження якості лляної трести відбувається за рахунок використання розчину сечовини і приводить до економічної ефективності, яка становить 279,12 грн. на одну тонну лляної трести.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


1. В результаті комплексних теоретичних і експериментальних досліджень оптимізовано процес зберігання лляної трести підвищеної вологості та запропоновано технологію, яка дозволяє подовжити термін її зберігання без втрати якості.

2. Встановлено, що такі консервуючі речовини, як сечовина, аміачна селітра, відпрацьований етоній пригнічують життєдіяльність целюлозоруйнівних мікроорганізмів, і, таким чином, забезпечують збереження фізико-механічних властивостей лляної трести.

3. Виявлено, що з ряду відомих консервантів лише сечовина забезпечує екологічно безпечну ефективність зберігання лляної трести підвищеної вологості.

4. Встановлено, що для отримання позитивних результатів зберігання трести при застосуванні технології обробки стебел лляної трести сечовиною необхідно на 1 кг лляного матеріалу використовувати 150 мл консервуючого розчину, який забезпечить максимальне зрошення пакувань та проникнення консервуючих речовин всередину стебел.

5. Теоретично і експериментально доведено, що збільшення концентрації сечовини понад 10 % для збереження якості лляної сировини не є економічно доцільним та раціональним.

6. Найкращі результати збереження якості лляної трести досягаються при використанні розчинів консервуючих речовин з концентрацією 8,8 %, яка може вважатися максимально наближеною до оптимуму, якщо вологість лляного матеріалу не перевищує 35 %, а тривалість зберігання – 60 діб.

7. Виявлено, що установка пустотних структур забезпечує зберігання лляної трести підвищеної вологості, є екологічно безпечною і може бути альтернативою застосуванню хімічних консервантів.

8. На основі отриманих результатів досліджень та математичного аналізу встановлено, що збільшення тривалості зберігання та підвищення вологості лляної сировини при незмінній концентрації консерванта негативно впливають на процес зберігання трести.

9. Запропоновано математичну модель процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості, яка підтверджує ефективність застосування сечовини у якості консерванта, та дає можливість визначити міцність лляної трести при заданих параметрах зберігання.

10. Економічна ефективність від впровадження вдосконаленої технології зберігання лляної трести підвищеної вологості до 35 % за рахунок застосування сечовини становить 279,12 грн. на одну тонну лляної трести.ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУДля забезпечення якісних результатів зберігання лляної трести підвищеної вологості шляхом використання консервантів, здатних забезпечити збереження лляної сировини, а також зменшення кількісних і якісних втрат врожаю під час заготівлі і зберіганні слід запровадити у виробництво такі заходи:

 • при проведенні технологічних робіт варто дотримуватися запропонованого оптимального режиму зберігання;

 • при зрошенні стебел лляної трести бажано додержуватися рекомендованого об'єму консервуючого розчину та використовувати запропоновану модель ежектора;

 • регулярно проводити контроль за станом лляної сировини під час зберігання.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Березовський Ю.В., Коб`яков С.М., Тіхосова Г.А. Проблема зберігання льоносировини підвищеної вологості // Легка промисловість. -1999. - №3. - С. 25.

  Дисертанту належить формулювання проблем зберігання лляної трести.

 • Березовський Ю.В., Коб'яков С.М. Зберігання льоносировини підвищеної вологості // Легка промисловість. - 2001. - №4. – С. 47.

  Дисертанту належить визначення напрямків вирішування проблем зберігання лляної сировини.

 • Березовський Ю.В., Коб'яков С.М. Використання консервантів під час зберігання льоносировини підвищеної вологості // Легка промисловість. - 2002. - №1. – С. 53.

  Дисертанту належить формулювання напрямку використання консервантів при зберіганні лляної сировини підвищеної вологості та приведення результатів досліджень

 • Березовський Ю.В., Чурсіна Л.А. Ежектор. Заявка № 2002010140 від 03.01.2002 р. Рішення ІПВ про видачу патенту від 29.04.2002 р.

  Дисертанту належить розробка нової моделі ежектора.

 • Березовский Ю.В., Кобяков С.М., Тихосова А.А. Проблемы хранения льносырья повышенной влажности на заводах первичной обработки лубяных волокон // Сборник трудов Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон. – 1999. - С. 139-140.

  Дисертанту належить визначення проблем зберігання лляної трести.

 • Березовський Ю.В., Коб'яков С.М., Тіхосова Г.А. Критерії життєдіяльності мікроорганізмів, які беруть участь у процесі зберігання льоносировини // Зб. наукових праць інституту землеробства УААН. – К.: Нора-прінт. - 1999. - Вип. 1-2. - С. 166-168.

  Дисертанту належить узагальнення висновківв з життєдіяльності мікроорганізмів, які беруть участь у процесі зберігання лляної сировини.

 • Березовський Ю.В., Коб`яков С.М. Проблема заготівлі та зберігання льоносировини // Сборник трудов Всеукраинской научно-технической конференции " Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон. – 2000. – С. 178.

  Дисертанту належить визначення проблем заготівлі та зберігання лляної сировини та наведення перспективних шляхів їх вирішення.

 • Березовський Ю.В., Коб`яков С.М. Використання консервантів при зберіганні льоносировини підвищеної вологості // Сборник трудов Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон – 2001. – С. 295.

  Дисертанту належить приведення результатів експерименту з консервації лляної сировини підвищеної вологості.


  АНОТАЦІЯ


  Березовський Ю.В. Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03. – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2002.

  Захищається рукопис, що містить теоретичні і


 •