LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини

матеріалу, що підлягає розкрою. Практична значущість виконаної роботи підтверджується впровадженням моделей, методів і алгоритмів оптимізаційного розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини в підготовчо-розкрійне виробництво українсько-американської меблевої фабрики СП "ЕКМІ"; у якості оптимізаційного ядра системи автоматизованого проектування карт розкрою промислових матеріалів, що розробляється науковою фірмою "ІНТЕАР ЛТД"; у навчальний процес НТУ "ХПІ".


ВИСНОВКИ


У результаті проведених досліджень досягнута основна мета роботи –розроблено підхід до підвищення ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів у підготовчо-розкрійному виробництві шляхом розв'язання задачі оптимізаційного розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини.

При цьому отримані наступні результати, що мають наукову і практичну цінність.

1. Вперше досліджені і класифіковані технологічні вимоги, характерні для швейного і меблевого виробництва. Отримано аналітичний запис кожної з них, що дозволило формалізувати задачу.

2. Вперше розроблена загальна математична модель задачі оптимізації розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини і досліджені її особливості. Відзначено, що з єдиної математичної моделі випливають 8 задач, що відрізняються аналітичним записом технологічної вимоги для різних видів суміщення геометричних об'єктів.

3. Досліджена область припустимих рішень задачі нерегулярного розміщення геометричних об'єктів з урахуванням технологічної вимоги і дана її геометрична інтерпретація, що дозволяє розробити ефективний метод розв'язання практичних задач.

4. Одержав подальший розвиток метод послідовного аналізу варіантів, що досліджує вершини області припустимих рішень і модифікується з урахуванням специфіки задач розглянутої предметної області. Розроблено підхід до аналізу вершин області припустимих рішень, шляхом побудови дерев рішень для кожної з задач. Сформовано набір правил відсівання, що дозволяє зменшити кількість вершин області припустимих рішень, що підлягають аналізу.

5. Вперше отримані теоретичні оцінки трудомісткості методу, що дозволяють оцінити ступінь складності задачі, в залежності від геометричної інформації про об'єкти й область розміщення, не розв'язуючи її.

6. Вперше розроблені проблемно-орієнтовані моделі задач для швейного і меблевого виробництва, алгоритмічне і програмне забезпечення задач оптимізаційного розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканин, що розкроюються.

7. Вірогідність результатів підтверджується використанням загальновизнаних методів геометричного і математичного моделювання, і порівнянням отриманих результатів з картами розкрою, розробленими технологами.

8. Практичне значення роботи підтверджується впровадженням розроблених методів і алгоритмів у підготовчо-розкрійному виробництві українсько-американської меблевої фабрики СП "ЕКМІ" (м. Київ). Розроблене програмне забезпечення використовується у якості блока одного з програмних комплексів, що розроблюється науковою фірмою "ІНТЕАР ЛТД" (м. Київ). Математична модель і метод розв'язання задачі оптимізаційного нерегулярного розміщення об'єктів з урахуванням геометричних параметрів рисунка матеріалу, що розкроюється, використовується у навчальному процесі Національного технічного університету "ХПІ" (м. Харків).


ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Стоян Ю.Г., Комяк В.М., Соболь А.Н. Математическая модель задачи оптимального размещения геометрических объектов в прямоугольной области с учетом специальных ограничений. // Современные проблемы геометрического проектирования. - Харьков: ХГТУРЭ, ХГПУ, ХИПБ.- 1998.- Т.2 - С.145-150.

 • Комяк В.М., Говаленков С.В., Соболь А.Н. Математическая модель одной задачи раскроя материалов в легкой промышленности. // Математическое моделирование в образовании, науке и промышленности. – Санкт-Петербург: МАН ВШ. - 2000. – С.86-89.

 • Комяк В.М., Соболь А.Н. Автоматизация формирования дерева решений задачи оптимального размещения геометрических объектов в прямоугольной области с учетом специальных ограничений. // Сборник научных трудов ХГПУ. – Харьков: ХГПУ. – 1999. – Вып. 7. Информационные технологии: наука, техника, технология. образование, здоровье. – Ч.1. – С. 104-108.

 • Соболь А.Н. Математическое и компьютерное моделирование размещения объектов в прямоугольной области с учетом специальных технологических ограничений. // Труды Таврической государственной агротехнической академии. – Мелитополь: ТГАТА. - 1999. – Вып. 4. Прикладная геометрия и инженерная графика. - Т.9. - С. 99 – 103.

 • Говаленков С.В., Комяк В.М., Соболь О.М. Оптимізація розміщення викройок на тканині з урахуванням спеціальних технологічних обмежень. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К: КНУБА. – 1999. – Вип. 66. – С. 47-51.

 • Комяк В.М., Говаленков С.В., Соболь А.Н. Об оптимальном решении одной задачи раскроя материалов в легкой промышленности. // Тезисы докладов Междунар. научн.-практ. конф. "Современные проблемы геометрического моделирования". – Донецк: ДонГТУ. – 2000. – С.70-71.

 • Сивальнев А.Н., Соболь А.Н. Описание поверхности, заданной семейством линий уровня. // Сборник трудов Междунар. научн.-практ. конф. "Современные проблемы геометрического моделирования". – Мелитополь: ТГАТА. – 1997. – Ч.3. – С.66-67.

 • Комяк В.М., Соболь А.Н. Математическая модель задачи распределения вновь поступающей спецтехники по пожарным депо крупного города. // Пожежна безпека. – Черкаси: ЧІПБ. – 1999. – Ч.3. – С.57-58.  Соболь О.М. Оптимізація розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна, 2001.

  Дисертація присвячена розв'язанню задачі оптимізаційного розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини, що має важливе значення для підвищення ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів у підготовчо-розкрійному виробництві легкої промисловості. Досліджені, класифіковані і формалізовані технологічні вимоги задач, характерних для швейного і меблевого виробництва. Розроблено загальну математичну модель і досліджені її


 •