LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація технологічного процесу розстилу соломи луб'яних культур

одержуємо рівняння регресії:

У = 293,03 - 20,33x + 0,56x2

Графічне відображення табличних даних наведено на рис. 2.

Аналогічно було проведено розрахунок гнучкості лляного та конопляного волокна в залежності від вологості вихідної сировини.

Для дослідження впливу температурного фактора на технологічний процес розстилу досліджувалася зміна розривного навантаження і гнучкості лляного та конопляного волокон в залежності від температури, яка дорівнювала 18, 21, 24С, термін приготування трести шляхом розстилу становив 1-15 діб. Оскільки температурний фактор в межах 18-24С майже не впливає на зміну розривного навантаження та гнучкості волокон, результати дослідження подані в додатку Б дисертації.


Рис. 2. Залежність зміни розривного навантаження лляного волокна від терміну приготування трести шляхом розстилу при вологості соломи 30%


На основі проведеного пасивного експерименту було вибрано інтервали варіювання факторів: Х1 – вологості лляної та конопляної соломи, Х2 – концентрації розчину хімічних композиційних препаратів, Х3 – терміну приготування трести шляхом розстилу. Вихідними характеристиками вибрано розривне навантаження (Y,Z) і гнучкість (Y1,Z1) волокон. Планування експерименту здійснювалося на основі факторних планів типу 23, досліди дублювалися (у=2). Як приклад, в табл. 2 подано робочу матрицю для лляної сировини, обробленої препаратом Н.

Розрахунок математичних моделей другого порядку, а також перевірка моделей на адекватність реальному процесу здійснювалися за допомогою програми Mathematica 4.2, алгоритм обчислення наведено в додатку Д дисертації. Після підстановки коефіцієнтів регресії в поліном другого порядку одержано регресійні багатофакторні моделі, відповідні графічні залежності подані в розділі 5; додатку В.

У п'ятому розділі проведено аналіз і узагальнення результатів досліджень. Для досягнення основної мети роботи – оптимізації технологічного процесу приготування трести шляхом розстилу луб'яних культур на стелищі, який гарантує одержання сировини високої якості, дослідження змін фізико-механічних характеристик трести здійснено в залежності від різних значень вологості соломи, що розстилається, за різними варіантами терміну та температури розстилу із застосуванням хімічних композиційних препаратів.


Таблиця 2

Робоча матриця експерименту для лляної сировини, обробленої препаратом Н

Номер

досліду

Робоча матриця

Розривне навантаження

Гнучкість


X0


X1


X2


X3


Y, Н

Y1, мм

1

+

+

+

+

158

97

2

+

+

+

-

200

52

3

+

+

-

+

161

85

4

+

+

-

-

210

45

5

+

-

+

+

175

75

6

+

-

+

-

204

48

7

+

-

-

+

176

73

8

+

-

-

-

210

45

9

+

+1,682

0

0

176

73

10

+

-1,682

0

0

195

53

11

+

0

+1,682

0

180

84

12

+

0

-1,682

0

179

73

13

+

0

0

+1,682

164

82

14

+

0

0

-1,682

198

51

15

+

0

0

0

190

59

16

+

0

0

0

191

58

17

+

0

0

0

191

59

18

+

0

0

0

190

60

19

+

0

0

0

190

58

20

+

0

0

0

190

58


Для виявлення граничних значень вологості, температури, терміну приготування трести шляхом розстилу та концентрації хімічних композиційних препаратів, спочатку було проведено однофакторний експеримент, згідно з яким досліджувався відповідно вплив вологості, температури, терміну приготування трести шляхом розстилу на розривне навантаження та гнучкість луб'яних волокон, одержаних з трести після розстилу.

Зміна розривного навантаження лляного та конопляного волокна в залежності від вологості вихідної сировини з терміном розстилу соломи 1-20 діб подана в табл. 3, 4.


Таблиця 3

Зміна розривного навантаження лляного волокна в залежності від вологості вихідної сировини


Термін розстилу, доба

Розривне навантаження, Н


Вологість сировини, %


30

50

70

100

130

1

298

298

296

293

290

20

100

85

70

58

50

У/Упоч,%

33

29

24

20

17
Таблиця 4


Зміна розривного навантаження конопляного волокна в залежності від вологості вихідної сировини


Термін