LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження

матеріалу зростає при введенні електроліту в кількості 20 − 50 г/л (рис. 3, б).

Таким чином, застосовуючи спосіб фарбування "як дисперсними барвниками", вдалося отримати електропровідний волокнистий матеріал, що має електропровідність (σ = 110–2 110–1 См/м) при концентрації аніліну в фарбувальній ванні 80 г/л і більше (в присутності електроліту).

Молекулярна розчинність аніліну в поліакрилонітрильному волокнистому матеріалі призводить до синтезу достатньо великої кількості жорстколанцюгового поліаніліну в аморфних областях поліакрилонітрилу, що спричиняє втрату його "волоконних" властивостей.

В зв'язку з цим представляється доцільним розробити спосіб синтезу електропровідного барвника (поліанілін) на волокні, при якому будуть відсутні стадії дифузії та сорбції в середину волокна.

В підрозділі 4.3 наведені результати технологічних досліджень сорбції поліаніліну на полімерній волокнистій матриці за механізмом гетерокоагуляції.

Для здійснення нового способу отримання електропровідних волокон на основі солей поліаніліну (в формі емеральдину) необхідним являється введення в фарбувальну ванну поверхнево-активних речовин. Сорбція молекул ПАР на поверхні утворених при окисленні аніліну часточок нерозчинного поліаніліну з однієї сторони, припиняє їх подальший ріст, а з іншої – уповільнює коагуляцію утворених часточок одна з одною.

При використанні іоногенних та неіоногенних ПАР при окисленні аніліну в фарбувальній ванні можуть бути отримані колоїдні розчини солі емеральдину з різним зарядом поверхні дисперсних часточок.

Для процесу фарбування з використанням гетерокоагуляційного механізму грає роль не тільки знак - потенціалу часточок барвника колоїдного ступеню дисперсності, а і знак - потенціалу поверхні волокна. Використання аніонактивного ПАР приводить до суттєвого збільшення кількості електропровідного барвника, який сорбується волокнистим матеріалом, порівнянно з неіоногенною та катіонактивною ПАР (рис. 4, а).

Максимальна електропровідність текстильного матеріалу досягається при використанні в якості текстильно-допоміжних речовин аніонактивної ПАР і мінімальна – при використанні катіонактивної ПАР. При цьому питома електропровідність волокнистих матеріалів відрізняється на порядок (рис. 4, б). Для зразків поліамідного волокнистого матеріалу, при проведенні синтезу солі емеральдину в присутноті сульфонолу, електропровідність волокон починається при вихідній концентрації аніліну у фарбувальній ванні 20 – 25 г/л, в той час як в присутності катіонактивної ПАР електропровідність починається з 55 г/л, в присутності неіоногенної ПАР – з 35 г/л аніліну.

Вплив заряду часточок поліаніліну дисперсної фази на сорбцію при фарбуванні за механізмом гетерокоагуляції підтверджується експериментальними даними (рис. 4).

Встановлено, що рівняння Ленгмюра описує процес гетерокоагуляції тільки для неіоногенної та катіонактивної ПАР, що використовуються як ТДР.

Максимум електропровідності досягається при відношенні кислоти до аніліну 2,53,5:1. В процесі синтезу утворення солі емеральдину необхідною умовою являється наявність надлишку кислоти (рН = 23), що сприяє тенденції суттєвого збільшення електропровідності волокнистого матеріалу (таблиця 1).


Таблиця 1

Залежність питомої електропровідності від мольного відношення

кислоти і аніліну при синтезі солі емеральдину

Мольне відношення

HCl/анілін


рН

Питома

електропровідність комплексної нитки, См/м

Питома

електропровідність полотна, ум. од.

1,5

4

0,073

2,4

2,0

3

0,15

4,9

2,5

3

0,24

7,3

3,0

3

0,36

12,9

3,5

2

0,73

18,2

4,0

1

0,73

18,2


Вихід поліаніліну при вихідній концентрації аніліну в водному розчині 95 г/л в присутності різних ПАР приведено в таблиці 2.


Таблиця 2

Вихід поліаніліну при вихідній концентрації аніліну

в водному розчині 95 г/л (мольне відношення кислота/анілін 3.5:1)

Тип ПАР

Вихід, %

Сульфонол

92,3

Алкамон ОС-2

96,2

Препарат ОС-20

85,0


При зміні вихідної концентрації аніліну в ванні від 20 до 95 г/л для реакції окислення характерним являється наявність індукційного періоду, потім реакція прискорюється з максимумом швидкості до 300 900 с з початку реакції і наступним зменшенням швидкості після завершення процесу (рис. 5). Наявність індукційного періоду реакції окислення являється свідченням автокаталітичності процесу.

Синтез з використанням гетерокоагуляційного механізму сорбції поліаніліну полотном має суттєві переваги перед способами фарбування "як дисперсним" чи "як катіонним" барвниками: електропровідність поліамідного полотна досягається при значно менших (в три рази) концентраціях аніліну в ванні: розподіл поліаніліну по полотну більш рівномірний, що характерно при двохфазному способі фарбування.

Врахування позитивних і негативних рис коагуляційного механізму потребує зміни технологічного режиму однованного фарбування – синтезу, поєднаного з сорбцією, в сторону, яка б підкреслювала позитивні якості гетерокоагуляційного способу і нівелювала б негативні – у випадку реалізації процесу періодичного фарбування. Реальним шляхом фарбування являється фарбування по напівбезперервному способу (по аналогії з фарбуванням активними барвниками холодного способу фарбування) при концентрації аніліну біля 20 – 30 г/л, тому що індукційний період реакції окислення при низькому вмісту аніліну достатньо великий для реалізації напівбезперервного процесу (7 і більше хвилин). Пропонується наступна послідовність технологічних операцій при реалізації напівбезперервного способу фарбування: дозування компонентів → змішування → нанесення фарбувального розчину на полотно за допомогою плюсовки → вилежування полотна в рулоні (під плівкою) → промивання → сушіння → заключна обробка → сортування. При необхідності забезпечити підвищену стійкість до тертя послідовність технологічних операцій змінюється: дозування компонентів → змішування → нанесення фарбувального розчину на полотно за допомогою плюсовки → вилежування