LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю

рівня сформованості професійних умінь і навичок учнів з професії „Кравець", які навчаються за державними стандартами. Зокрема, показники успішності учнів другого курсу з виробничого навчання зросли на 4,3 % (1 семестр 2007 р.) порівняно з випускниками першого курсу (2 семестр 2005 р.), які навчалися за традиційними навчальними планами і програмами (табл. 1).

Проведене опитування 40 майстрів виробничого навчання, 420 учнів та 36 випускників ПТНЗ швейного профілю показало, що більшість майстрів виробничого навчання (71 %) у своїй педагогічній діяльності використовують сучасні (інтерактивні) форми і методи організації навчання, вважаючи їх більш результативними (рис. 2); їх вони оцінювали за такими критеріями (рис. 3).

Таблиця 1

Результати перевірочних і навчально-виробничих робіт

за 2003 – 2007 рр. з виробничого навчання

Рівні навчальних досягнень

2003 рік

(1 курс)

за традиційними планами і програмами

2004 рік

(1 курс)

за традиційними планами і програмами

2005 рік

(1 курс)

за традиційними планами і програмами

2006 рік

(1 курс)

за

державними

стандартами

(ДСПТО)

2007 рік

(2 курс)

за ДСПТО


1

сем-р (%)

2

сем-р (%)

1

сем-р (%)

2

сем-р (%)

1

сем-р (%)

2

сем-р (%)

1

сем-р (%)

2

сем-р (%)

1

сем-р

(%)

Початковий

16,6

12,9

12,1

11,3

9,1

8,7

7,2

5,8

4,4

Середній

41,7

40,7

42,2

40,7

39,5

40,4

36,8

39,2

39,7

Достатній

36,0

39,2

37,4

39,5

41,7

40,8

43,8

43,0

44,2

Високий

5,7

7,2

8,3

8,5

9,7

10,1

12,2

12,0

11,7

Показники успішності

83,4

87,1

87,9

88,7

90,9

91,3

92,8

94,2

95,6

Показники якості знань

41,7

46,4

45,7

48,0

51,4

50,9

56,0

55,0

55,9


За результатами експертної оцінки визначено позитивне ставлення до методики рейтингового оцінювання досягнень учнів з виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю методистів НМЦ ПТО (74,6%), викладачів спеціальних дисциплін (80,1%), майстрів виробничого навчання (86,2%) та учнів (67,9%), які зазначають, що запропонована методика вже після одержання 2-го кваліфікаційного розряду розширює можливості їхнього подальшого професійного спрямування, учні більш активно беруть участь у контролі та оцінюванні власних навчальних досягнень, відбувається формування стійкої системи професійної відповідальності за результати виробничого навчання й діяльності (табл. 2).

Таблиця 2

Експертна оцінка методики рейтингового оцінювання досягнень учнів з виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю

Оцінка

Методисти НМЦ ПТО

Викладачі спеціальних дисциплін

Майстри виробничого навчання

Учні ПТНЗ швейного профілю

Позитивна

74,6 %

80,1 %

86,2 %

67,9 %

Нейтральна

17,5 %

15,2 %

13,8 %

32,1 %

Негативна

7,9 %

4,7 %

-

-


Припущення щодо впливу комплексного навчально-методичного забезпечення кожної теми виробничого навчання на якість професійно-практичної підготовки у ПТНЗ швейного профілю підтвердилось результатами контрольних зрізів знань і вмінь учнів протягом 2006 – 2007 навчального року. Обчислення здійснювалося як відношення суми оцінок з „12" по „7" до загальної кількості оцінок у групі з певної теми у відсотковому відношенні (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив комплексного навчально-методичного забезпечення на успішність та якість підготовки учнів ПТНЗ швейного профілю

Навчальний предмет

Оснащення обов'язковими засобами навчання (%)

Наскільки % використовуються майстром в/н засоби навчання

Навчально-методичний комплекс з в/н (%)

Показники успішності в групі (%)

Показники якості знань в групі (%)

Виробниче навчання

96,2 %

97,9 %

86,9 %

85,7 %

49,2 %


Окремо визначено когнітивний аспект готовності майстрів виробничого навчання до інноваційної діяльності, який дав змогу з'ясувати, що лише 9 % майстрів виробничого навчання вважають себе повністю теоретично підготовленими до впровадження інноваційного досвіду; 54 % – достатньо готові; 17 % – частково готові й 20 % – не готові до здійснення такого виду діяльності.

Результати експертної оцінки, в якій брали участь 548 респондентів, дали змогу виявити ефективність педагогічних умов організації виробничого навчання, що сприяють творчій професійній самореалізації, самоутвердженню кваліфікованого робітника у майбутній професійній діяльності (рис. 4).


Рис. 4. Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю


Узагальнені результати проведеного спостереження за зміною рівня успішності учнів відповідно до педагогічних умов організації виробничого навчання представлено на рис. 5.

Водночас зазначимо, що узагальнені показники успішності учнів, які навчалися в експериментальних групах є вищими у порівнянні з контрольними. Значне їх збільшення спостерігається під час впровадження і використання державних стандартів ПТО на 25 % (2006 – 2007 рр.) порівняно з традиційними навчальними планами і програмами – 20 % (2003 – 2004 рр.). Показники підраховувалися на кінець навчального року. На основі врахування експериментальних даних таку тенденцію можна визначити як стійку. Окрім показника успішності, в обох групах ми порівнювали кількість учнів, які брали участь у конкурсах фахової майстерності та інших заходах відповідної тематики і професійного напряму. Цей показник також засвідчив, що учні стають більш активними, а результати їх творчої діяльності є більш вагомими за таких педагогічних умов організації