LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами

розроблено спеціальне обладнання та вакуумні ванни, відпрацьовано технологічний процес. Для покращення гідрофобних властивостей поверхні фанери встановлена доцільність використання полімерного кремнійорганічного покриття "Сілол".

Вогнезахисні властивості важкогорючої фанери досліджувалися під час з'ясування можливостей застосування їх у машинобудуванні. До матеріалів і конструкцій, які використовують для внутрішнього облаштування пасажирських вагонів, висувають вимоги стосовно пожежної безпеки: вони повинні бути важкогорючими, з повільним поширенням полум'я, з помірною димоутворювальною здатністю та за токсичностю продуктів горіння – помірно небезпечними. Ці показники визначали за методиками, що наведено в ГОСТ 12.1.044. Проведено дослідження з визначення групи горючості вогнезахищеної фанери товщиною від 5 мм до 30 мм, які було оброблено сумішшю ДСА-2 з гідрофобізувальним покриттям "Сілол" та без нього. Результати визначення втрати маси зразків та приросту максимальної температури газоподібних продуктів горіння вогнезахищеної фанери наведено в табл. 1.

За результатами досліджень (табл. 1), усі зразки фанери згідно з ГОСТ 12.1.044 зхарактеризовані як важкогорючі. До того ж зі збільшенням товщини фанери важкогорючі властивості покращуються. Додаткове оброблення зразків кремнійорганічним гідрофобізатором "Сілол" до певної міри зменшує ефективність вогнезахисту, проте зразки відносяться до групи важкогорючих матеріалів.


Таблиця 1. Дані щодо визначення групи горючості вогнезахищених зразків фанери

№ зразка

Характеристика вогнезахищеного зразка фанери

Втрата маси зразка (Dm, %)

Максимальна температура газоподібних продуктів горіння (t, оС)

1

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2, товщиною 5 мм

30,2

220,1

2

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2 та сумішшю "Сілол", товщиною 5 мм

36,1

221,2

3

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2, товщиною 10 мм

22,1

215,4

4

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2, товщиною 15 мм

18,3

183,3

5

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2 та сумішшю "Сілол", товщиною 15 мм

19,4

190,3

6

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2, товщиною 20 мм

14,7

171,4

7

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2, товщиною 30 мм

10,4

163,6

8

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2 та сумішшю "Сілол", товщиною 30 мм

11,6

174,6


Такий широкий спектр визначення групи горючості вогнезахищеної фанери дав можливість зменшити коло досліджень із визначення індексу поширення полум'я. Експериментальні дані щодо дослідження фронту й індексу поширення полум'я поверхнею зразків вогнезахищеної фанери згідно з ГОСТ 12.1.044 наведено в табл. 2, 3.


Таблиця 2. Дослідження фронту поширення полум'я поверхнею зразків вогнезахищеної фанери


№ зразка

Тривалість проходження фронтом полум'я нульової ділянки τо, с

Тривалість ti проходження фронтом полум'я і-ї ділянки, с

Відстань, на яку поширився фронт полум'я

L, мм1

2

3

4

5

6

7

8

9


Фанера, необроблена товщиною 5 мм

1

12

3

4

5

3

3

4

5

3

3

289

2

9

5

12

7

5

5

2

7

5

5

306

3

9,5

5

2

4,5

12

5

2

4,5

2

1

295

4

11

2

3

14

2

4

3

4

2

4

295

5

9

3

5

3

4

3

5

3

6

1

310

Фанера, оброблена сумішшю ДСА-2 та сумішшю "Сілол" товщиною 5 мм

1

403

13

-

-

-

-

-

-

-

-

55

2

311

55

-

-

-

-

-

-

-

-

63

3

146

1

199

-

-

-

-

-

-

-

89

4

185

2

39

43

-

-

-

-

-

-

122

5

192

41

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Результати досліджень із визначення вогнезахисних властивостей фанери показали, що вогнезахищені зразки відносяться до важкогорючих матеріалів, які не (повільно) поширюють полум'я поверхнею, порівняно з вогненезахищеною фанерою (табл. 1, 3).


Таблиця 3. Дослідження індексу поширення полум'я поверхнею зразків вогнезахищеної фанери

№ зразка

Характеристика вогнезахищеного зразка фанери

Індекс поширення полум'я

1

Фанера необроблена, товщиною 5