LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон

мономерний склад полімерів представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Характеристика полімерних дисперсій


№ зразка дисперсії

Найменування

дисперсії

Держстандарт, ТУ або виробник

Мономерний склад

Тип полімеру

1

Емульсар 290

Підприємство "Полімер" м. Херсон, Україна

бутилакрилат-стирол-метакрилова кислота

акриловий сополімер

2

Лакритекс TM 272

ТУУ 24.3-19237456-001-04 (підприємство "Полімер" м. Херсон, Україна)

бутилакрилат-стирол-метакрилова кислота

акриловий сополімер

3

Дисперсія 290А

Підприємство "Полімер" м. Херсон, Україна

бутилакрилат-стирол-метакрилова кислота

акриловий сополімер

4

Дисперсія 290В

Підприємство "Полімер" м. Херсон, Україна

бутилакрилат-стирол-метакрилова кислота

акриловий сополімер

5

Дисперсія 280

Підприємство "Полімер" м. Херсон, Україна

бутилакрилат-метилметакрилат-метакрилова кислота

акриловий сополімер

6

Поліуретанова дисперсія ДД-33

НВО "Полімерсинтез"

м. Владимир, Росія

Ї

поліуре-

тановий полімер

Продовження таблиці 1

№ зразка дисперсії

Найменування

дисперсії

Держстандарт, ТУ або виробник

Мономерний склад

Тип полімеру

7

Tanabond KB

Фірма Tanatex (Голландія)

Ї

акриловий сополімер

8

Тeкстайл

Підприємство "Полімер" м. Херсон, Україна

бутилакрилат-стирол-метакрилова кислота-метилолакріламід

акриловий сополімер


Колоїдно-хімічні властивості даних дисперсій, які було визначено в процесі досліджень свідчать, що всі дисперсії мають слаболужні властивості та відносяться до агрегативно стійких високодисперсних колоїдних систем, поверхневі властивості яких знаходяться на рівні з типовими зв'язуючими.

Аналіз ізотерм поверхневого натягу водних розчинів дисперсій виявив, що збільшення концентрації дісперсій вище 100 г/л різко зменшує поверхневий натяг розчинів. При зазначеній концентрації зв'язуючого показник поверхневого натягу є таким, що задовольняє технологічним вимогам.

Отже склади та розчини, що виготовлятимуться на основі досліджених полімерних дисперсій не потребують введення додаткових поверхнево-активних речовин і забезпечать виключення такого виду браку як "непродрукування".

Оскільки головною функцією зв'язуючого є міцне утримання частинок пігменту на поверхні текстильного матеріалу, було визначено також адгезійну міцність склейок досліджуваних полімерних дисперсій на різних за хімічною природою текстильних субстратах.

Дані з адгезійної міцності зразків, що були склеєні дисперсіями на поліефірному, поліамідному та бавовняному субстратах, показали, що даний показник в 2 рази більший за показник для полівінілацетатної емульсії, яка широко використовується при обробці текстильних матеріалів. Визначено, що найбільшу адгезійну здатність досліджені дисперсії виявляють до тканин із целюлозних волокон.

Для висновку про придатність водних дисперсій як плівкоутворюючих сполук, було досліджено властивості плівок даних дисперсій за наступними характеристиками: поверхневі властивості плівок; відносне подовження; розривна міцність; оптична густина плівок; товщина плівок; розчинність і набрякання полімерних плівок.

Отримано результати (табл. 2), які дозволили встановити, що плівки сформовані з вітчизняних полімерних дисперсій тонкі, володіють гігроскопічними властивостями, розчинність плівок менша порівняно, наприклад, з поліуретановою плівкою ДД-33, яка розчиняється без набрякання в миючих розчинах внаслідок гідролізу навіть при незначному підвищенні температури.

Таблиця 2

Фізико-механічні характеристики плівок

№ зразка диспер-сіїї

Товщина плівки, мкм

Гігро-скопіч-ність,

Г, %

Розривна міцність,

ур, МПа

Відносне

подов-ження, Е, %

Розчинність у мильно-содовому розчині при

95 0С, %

Мінімальна температура плівко-утворення, 0С

1

0,19

1,87

12,5

226

1,07

+16

2

0,26

1,69

7,5

682

1,18

+5

3

0,21

1,40

18,5

112

1,00

+20

4

0,22

0,85

25,5

122

1,03

+20

5

0,22

2,13

17,5

346

2,00

+10

6

0,28

4,31

9,5

1054

розчинилася

+1

7

0,27

15,2

1,9

583

3,80

+12


Дослідження залежностей характеристик плівок "розривна міцність – відносне подовження" та побудова термомеханічних кривих довели, що з Дисперсіі 290А та Дисперсії 290В формуються плівки крихкі та жорсткі, тому дані полімери не можуть бути використані як плівкоутворюючі зв'язуючі при пігментному друкуванні.

Вимогам формуванню еластичної плівки задовольняють полімерні дисперсії Емульсар 290, Лакритекс TM 272, Дисперсія 280, мінімальна температура плівкоутворення яких знаходиться в межах від + 5 до + 16 0С. Тому і плівки з даних дисперсій більш еластичні, а на термомеханічних кривих цих полімерів існує відрізок або плато високоеластичного стану.

Таким чином, було встановлено, що за фізико-механічними властивостями як плівкоутворюючі зв'язуючі можуть бути запропоновані полімерні дисперсіі Емульсар 290, Лакритекс TM 272, Дисперсія 280. Дані дисперсіі було випробовано в друкарських складах порівняно з типовими зв'язуючими при друкуванні пігментом Pigmacol red KBD на бавовняній, поліефірній та поліамідній тканинах.

Встановлено, що найкращі