LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон

показники стійкості забарвлень одержані на бавовняній тканині при використанні стирол-акрилової дисперсії № 2 (Лакритекс TM 272), яка відзначається підвищеним вмістом метакрилової кислоти, тобто даний полімер у своєму складі має карбоксильні групи – групи, що є промоторами адгезії та які відіграють важливу роль у процесі формування міцної полімерної плівки. Але показники якості забарвлень надрукованих зразків залишаються недостатніми для оцінки стійкості забарвлення як "стійке" або "особливо стійке".

У відповідності до отриманих результатів, наступний розділ роботи присвячений пошуку шляхів підвищення стійкості пігментних забарвлень.

У другому підрозділі викладено результати дослідження з підвищення стійкості пігментних забарвлень. При вирішенні даного питання виходили з того, що міцність зщеплення між адгезивом та субстратом збільшується при введенні в акриловий сополімер промоторів адгезії. Роль таких груп – промоторів адгезії в макромолекулі полімеру відіграють карбоксильні групи, для чого при синтезі сополімеру збільшено долю метакрилової кислоти.

Спрогнозовано, що збільшення вмісту карбоксильних груп також буде створювати додаткові умови для реакцій "зшивання" полімеру зв'язуючого з молекулами предконденсатів термореактивних смол (ПТРС). Сітчаста полімерна структура, яка формується в даному процесі, сприятиме не тільки підвищенню адгезії плівки, але й її когезії.

Третій шлях, який може бути використаний – це одночасне застосування в пігментних друкарських складах предконденсатів термореактивних смол двох типів, які забезпечують проходження реакцій у двох різних напрямках, а саме – в напрямку "зшивання" та в напрямку смолоутворення, тобто утворення додаткового полімеру за рахунок реакції поліконденсації.

Таким чином, зі сказаного вище виходить, що для отримання міцного композиційного полімерного матеріалу, необхідно створити умови для проходження реакцій за участю всіх компонентів полімерної системи в двох напрямках:

 • зшивання функціональних груп ПТРС з карбоксильними групами акрилового сополімеру;

 • формування додаткового полімеру з молекул зшиваючого агенту другого типу.

  Для проходження вказаних процесів перш за все необхідно було визначити, який з полімерів зв'язуючих, що відрізнялися різним вмістом метакрилової кислоти і відповідно карбоксильних груп, буде більш ефективним для утворення міцної полімерної плівки.

  До складу полімерів входили мономери стиролу, бутилакрилату та модифікуючий мономер з групами промоторами – це метакрилова кислота. Концентрація метакрилової кислоти в полімерах коливалася в межах 2, 5, 8%.

  Колоїдно-хімічні властивості латексів і фізико-механічні показники плівок, сформованих з дисперсій з різним вмістом метакрилової кислоти свідчать, що відмінність спостерігається, насамперед, в ступені набрякання плівок і в'язкості водних розчинів дисперсій, а також у швидкості випаровування вологи при формуванні плівок.

  Сповільнений процес плівкоутворення полімеру з великим вмістом гидрофільних карбоксильних груп забезпечує можливість більш легкого видалення друкарських складів при промивці друкарського устаткування, що підтверджується даними дослідження з оцінки ступеня забивання шаблонів.

  Встановлено, що полімерна дисперсія з вмістом метакрилової кислоти 8% забезпечує найбільший показник адгезійної міцності склейок на бавовняному субстраті: склейки в 2 рази міцніші порівняно зі зразками тканин склеїними латексом, який мав 2% карбоксильних груп і в 1,7 рази – з вмістом карбоксильних груп 5%.

  Також збільшення кількості метакрилової кислоти в полімері зв'язуючого підвищує показник стійкості забарвлення (табл. 3).

  Таблиця 3

  Якість забарвлень при друкуванні пігментом Pigmacol blue K2G

  бавовняної тканини акриловими зв'язуючими

  з різним вмістом метакрилової кислоти


  Вміст

  метакрилової кислоти, %

  Стійкість забарвлення,

  бали

  Інтенсивність забарвлення,

  К/S, од.

  Жорсткість тканини, ЕІ,

  мкНсм2

  Рівнота

  забарвлення

  ∆К/S, %


  сухе тертя

  мокре тертя

  прання № 4 за держ-стандартом
  2

  2-3/3

  2/3

  4/4

  9,5

  2835

  5,0

  5

  2-3/3

  2/3

  5/4

  9,3

  2810

  5,5

  8

  (Лакритекс TM 272)

  3/4

  3/3

  5/5

  9,2

  2810

  7,0

  Таnabond KB

  3/4

  3/3

  5/5-4

  9,0

  2820

  5,0


  З метою підвищення стійкості забарвлень при друкуванні акриловим зв'язуючим ЛакритексTM 272, досліджувалися різні типи предконденсатів термореактивних смол для вибору зшиваючого агента, який би ефективно взаємодіяв з функціональними групами полімеру зв'язуючого з утворенням поперечних зв'язків, що в комплексі створить ущільнену структуру полімерної плівки та підвищить стійкість забарвлень до фізико-механічних дій.

  До полімерної дисперсії ЛакритексTM 272 з підвищеним вмістом метакрилової кислоти, додавали різні типи предконденсатів термореактивних смол і формували плівки, після чого визначали їх властивості за розчинністю плівок в водно-ацетоновому розчині та ступенем набрякання плівок.

  Встановлено зниження даних показників в присутності добавок ПТРС, що свідчить про утворення хімічних зв'язків між карбоксильними групами акрилового сополімеру та метилольними групами зшиваючого агента. Одержані дані дозволили обрати зшиваючий агент високоетерифікованої сполуки метилолмеламінової смоли, який виявився найбільш ефективним для створення міцної полімерної плівки.

  Показано, що використання систем предконденсатів термореактивних смол, а саме – метилолмеламінової смоли (принтофікс "Фіксирер WB"), яка схильна до смолоутворення і метилолдігідроксиетиленсечовини (стабітекс GFA) та метилолетиленсечовини (карбамол ЦЕС), які більш здатні до реакцій "зшивання", виявилось набагато ефективнішим порівняно з кожним окремо препаратом, що видно з даних адгезійної міцності склейок на рис. 1.


  Рис. 1. Вплив предконденсатів термореактивних смол

  на адгезійну міцність склейок зразків бавовняної тканини:

  1 – карбамол ЦЕС; 2 – стабітекс GFA; 3 – принтофікс
  "Фіксирер WB"; 4 – принтофікс "Фіксирер WB" + карбамол
  ЦЕС (1:1); 5 – принтофікс "Фіксирер WB" + стабітекс GFA (1:1)

  Так,


 •