LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон

використання системи "принтофікс "Фіксирер WB" + стабітекс GFA" збільшує адгезійну міцність склейок в 1,6 рази.

На користь утворення щільної композиційної плівки з акрилового сополімеру в присутності системи предконденсатів термореактивних смол двох типів свідчать ІЧ-спектри плівок, сформованих з ЛакритексTM 272 та системи "принтофікс "Фіксирер WB" + стабітекс GFA".

На спектрах відмічено зниження інтенсивності поглинання в зоні валентних коливань груп – ОН та – СООН, що свідчить про зниження їх кількості за рахунок можливої взаємодії карбоксильних груп полімеру зв'язуючого з метилольними групами зшиваючого агента, а також взаємодії метилольних груп між собою в ході реакції поліконденсації.

Встановлено, що ефективна "робота" різних типів предконденсатів термореактивних смол у друкарських складах вимагає використання системи каталізаторів.

Як видно з даних табл. 4, найкращу якість друкування забезпечує сумісне використання амоній хлориду, пероксиду водню та системи різних типів предконденсатів термореактивних смол – принтофіксу та стабітексу.

Таблиця 4

Вплив системи предконденсатів термореактивних смол
і каталізаторів на якість друкування бавовняної тканини
пігментом блакитним фталоціаніновим ТП при використанні
в якості зв'язуючого ЛакритексTM 272

№ п/п

Предконденсат термореактивної смоли

Каталізатор

Стійкість забарвлення, бали

Інтенсивність

забарвлення, К/S, од.

Жорсткість тканини, ЕІ, мкНсм2
сухе тертя

мокре тертя

прання №4

за держ-стандартом1

принтофікс

NH4Cl

4/4

4/4

5/5

8,5

2872

2

принтофікс

MgCl2

4/4

3-4/4

5/5

8,2

2905

3

принтофікс

Zn(NO3)2

3-4/4

3-4/4

5/5

8,3

2885

4

принтофікс + стабітекс

NH4Cl

4-5/5

4/4

5/5

8,0

2965

5

принтофікс + стабітекс

MgCl2

4/4

3-4/4

5/5

7,8

2960

6

принтофікс + стабітекс

Zn(NO3)2

4/4

3-4/4

5/5

8,0

2972

7

принтофікс + стабітекс

(NH4)2S2O8

3-4/4

3-4/4

5/5

9,0

2895

8

принтофікс + стабітекс

Н2О2


4/4

3-4/4

5/5

9,5

2869

9

принтофікс + стабітекс

NH4Cl + (NH4)2S2O8

4/5

4/4

5/5

9,2

2800

10

принтофікс + стабітекс

NH4Cl + Н2О2

5/5

4-5/5

5/5

9,5

2765

Таким чином, друкування бавовняної тканини пігментним складом, до якого входять: Лакритекс TM 272, акриловий загусник, вода, система предконденсатів термореактивних смол з метилолмеламінової смоли та метилолдігідроксиетилен сечовини, а також система каталізаторів з амоній хлориду та пероксиду водню забезпечує хорошу інтенсивність забарвлення, високі показники стійкості забарвлень до фізико-механічних дій, зокрема, до мокрих обробок на рівні 4-5/5 балів та м'який гриф надрукованої тканини.

Недоліком вказаного друкарського складу залишається можливість виділення вільного формальдегіду. Тобто продукцію, яку буде одержано за допомогою зв'язуючого ЛакритексTM 272 не можна віднести до тієї, що вважається зовсім екологічно чистою. Це звужує сферу застосування зв'язуючого ЛакритексTM 272 у пігментному друкуванні. Його небажано використовувати для колорування, наприклад, тканин дитячого асортименту або тканин для білизни. Зазначений асортимент повинен друкуватися складами, що є зовсім вільними від формальдегіду.

З цією метою було синтезовано нові самозшиваючі зв'язуючі на основі ефіракрилату з новим мономером у складі, який містить групи-промотори – метилольні групи, що здатні до міжмолекулярного самозшивання та реакцій з гідроксильними групами целюлози під дією високих температур. Перевагою такого зв'язуючого, який одержав назву "Текстайл" є те, що він не потребує введення зшиваючих агентів до друкарських фарб, бо здатний до самозшивання за схемою:

Встановлено, що склади на основі зв'язуючого Текстайл, які не містили предконденсатів термореактивних смол та каталізаторів, при друкуванні пігментами на целюлозних волокнах забезпечують високу інтенсивність забарвлення, високі показники стійкості забарвлень та м'який гриф надрукованої тканини. Підвищення температури термообробки тканини після сушіння надрукованої тканини до 170 0С підвищує стійкість забарвлення до тертя приблизно на 0,5-1,0 бали.

Визначено вміст формальдегіду на тканині ацетилацетоновим методом при друкуванні текстильних субстратів пігментними складами на основі полімерних зв'язуючих Лакритекс TM 272 та Текстайл. Показано, що вміст формальдегіду на тканині зменшується в 1,8 рази шляхом введення в друкарський склад на основі Лакритекс TM 272 добавок, які зв'язують формальдегід. В даному випадку це препарат пероксогідрат сечовини, який містить пероксид водню та сечовину. При використанні в пігментних друкарських складах самозшиваючого зв'язуючого Текстайл, на зразках надрукованої тканини формальдегід не виявлено.

Таким чином встановлено, що використання самозшиваючого зв'язуючого Teкстайл мінімізірує кількість компонентів друкарських фарб при одночасному збереженні показників стійкості надрукованих зразків до фізико-механічних дій та сприяє отриманню екологічно чистої текстильної продукції, вільної від формальдегіду.

В результаті проведених досліджень визначено найбільш ефективний загусник для складів на основі промотованих акрилових зв'язуючих - загусник акрилового типу, який володіє необхідними реологічними властивостями та забезпечує високу стійкість забарвлення без зміни грифу надрукованої тканини та інтенсивності забарвлення.

У третьому