LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон

підрозділі наведені пігментні склади, схеми та режими друкування, що встановлені на основі проведених досліджень і одержаних результатів та оцінка якості друкування.

Таблиця 5

Оцінка якості друкування пігментними складами

на основі Лакритекс TM 272 та Тeкстайл

Компоненти друкарських складів, г/кг

Стійкість забарвлення, бали


сухе

тертя

мокре тертя

прання №4
за держ-стандартом

Друкарський склад І

ЛакритексTM 272 100 – 140

Пігмент 10 – 40

Принтофікс "Фіксирер WB" 10 – 20

Стабітекс GFA 20 – 35

Амоній хлорид 6 – 8

Пероксид водню в складі препарату

монопероксигідрату сечовини (ПГМ) 4 – 6

Акриловий загусник 20

Вода до 1000

5/5

4-5/5

5/5

Друкарський склад ІІ

ЛакритексTM 272 80 – 160

Пігмент 10 – 60

Акриловий загусник 20

Вода до 1000

3/4

3/3

5/5

Друкарський склад ІІІ

Текстайл 90 – 120

Пігмент 10 – 20

Акриловий загусник 20

Вода до 1000

5/5

4-5/5

5/5

Як видно з даних табл. 5, пігментні склади І та ІІІ забезпечують високу стійкість забарвлення до сухого та мокрого тертя, тому можуть бути застосовані при друкуванні текстильних матеріалів того асортименту, який вимагає високої стійкості забарвлень.

Якщо вимоги споживача та технічні умови на тканину не потребують особливо високої стійкості забарвлень, при пігментному друкуванні з Лакритекс TM 272 може бути використаний склад ІІ.

Технологічний процес при застосуванні пігментних складів І, ІІ не відрізняється від типового і здійснюється за схемою:
друкування сушіння, 80 0С, термічна обробка, 150 – 160 0С, 1,5 – 3 хв.

При застосуванні друкарських складів на основі зв'язуючого Текстайл температура термічної обробки підвищується до 170 0С, 2 – 3 хв.

Друкарський склад І перевірено у виробничих умовах ЗАТ Київська трикотажна фабрика "Роза" при друкуванні пігментами безафлуором зеленим та безапрінтом коричневим по трикотажному полотну
арт. 1П-81841-11 (100%-ва бавовна). Результати друкування оцінювали за стійкістю забарвлень до фізико-механічних впливів згідно з держстандартом на відповідну текстильну продукцію (табл. 6).

Таблиця 6

Показники якості забарвлення тканини при друкуванні

пігментним складом зі зв'язуючим ЛакритексTM 272
у виробничих умовах


Арт. полотна

Сировин ний склад полотна

Стійкість забарвлення, бали

Контури малюнка

Гриф полотна після друкудо сухого тертя

до мокрого тертя

прання №4 за держ-стандартом

до поту1П-

81841-11

( ЗАТ "Роза", м. Київ)

бавовна

5/4

5/4

5/5

5/5

чіткі

м'який


У четвертому підрозділі виконано розрахунки очікуваного економічного ефекту від впровадження розроблених пігментних друкарських складів на основі промотованих акрилових зв'язуючих Лакритекс TM 272 та Текстайл. Очікуваний економічний ефект становитиме від 41 до 313 грн. на 1000 м2 в залежності від запропонованого складу та вибору малюнка – білоземельного чи ґрунтового.


ВИСНОВКИ


 • Підвищено ефективність пігментної технології друкування за рахунок зниження собівартості пігментних складів, зменшення витрат на технологію друкування, забезпечення екологічної чистоти пігментної технології та надрукованої продукції, що досягнуто завдяки підвищенню стійкості забарвлень, вилученню формальдегідвмісних зшиваючих агентів та розробці малокомпонентних друкарських складів. Ефекти досягнуто за рахунок використання в складах для друкування як зв'язуючих нових водних акрилових сополімерів, що відрізняються наявністю в макромолекулах груп-промоторів адгезії, в тому числі здатних до реакції самозшивання та утворення полімеру сітчастої структури.

 • Показано, що стійкість забарвлення до мокрого тертя може бути значно підвищена шляхом збільшення у макромолекулах акрилового сополімеру кількості вільних карбоксильних груп, що створює умови для підвищення реакційної здатності полімеру-зв'язуючого до взаємодії з предконденсатами термореактивних смол, а також до адгезійного контакту з поверхнею тканини, що друкується.

 • Запропоновано для підвищення стійкості забарвлення використовувати системи предконденсатів термореактивних смол різних типів і системи каталізаторів, що забезпечує проходження реакцій у різних напрямках і створює умови для підвищення щільності межового шару на поверхні поділу текстильний матеріал - полімерна плівка.

 • Розроблено малокомпонентний друкарський склад на основі самозшиваючого полімеру-зв'язуючого, який відрізняється відсутністю серед компонентів системи предконденсатів термореактивних смол, які містять формальдегід, що забезпечує підвищення екологічної чистоти технології пігментного друку і надрукованої тканини.

 • Визначено, що розроблені пігментні друкарські склади не створюють проблеми налипання зв'язуючого на робочі ділянки обладнання, зокрема на раклю і шаблони, що пов'язано з іонізацією карбоксильних груп полімеру-зв'язуючого у випускній формі.

 • Проведено виробниче випробування розробленого складу в умовах текстильного підприємства і відзначено високу стійкість забарвлень, м'який гриф надрукованої тканини, високу інтенсивність забарвлення, добру сумісність компонентів фарби, її стабільність, а також відсутність налипання друкарського складу на сито шаблона та раклю.

 • Виконано розрахунки економічного ефекту, який може очікуватися при впровадженні розроблених складів у виробництво. Економія складатиме від 41 грн. до 313 грн. на 1000 м2 в залежності від запропонованого складу та вибору малюнка – білоземельного чи ґрунтового.  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


  1. Попович Т.А., Мищенко А.В., Шипилов Ю.Г. Исследование возможности использования акриловых и стирол-акриловых полимерных эмульсий отечественного производства для колорирования пигментами // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – № 2 (9). – С. 134-137.

  Особистий внесок: експериментальні дослідження та оцінка якості забарвлень при колоруванні


 •