LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності пігментної технології при фарбуванні бавовняних тканин

компонентами розчину.

За даними, наведеними у таблиці 2, видно, що попередня обробка тканини ацетатом міді підвищує якість фарбування за рахунок збільшення стійкості фарбувань до фізико-механічних впливів. Декілька підвищується також показник K/S.

Підвищення стійкості пофарбувань забезпечується підвищенням адгезійного зв'язку полімерної плівки зв'язуючого з поверхнею волокна у присутності міді, про що свідчать дані з адгезійної міцності спайок. У спайках із тканини, що попередньо оброблялись сіллю міді, розривне навантаження зростало до 6,1 Н з 4,2 Н.

Таблиця 2

Вплив солі міді на якість фарбування пігментамиНайменування пігменту


Попередня обробка

Міцність пофарбувань, бали

Гриф

тканини

Інтенсивність K/S, одиницьдо прання

Витирання сухеБлакитний

фталоціаніновий ТП

-

4-5/5

3-4


9,3


+

5/5

4

не змінився

9,4

Червоний

2 СТП

-

3-4/4

2


5,6


+

4/5

3

не змінився

5,9


Щоб не ускладнювати технологічну схему додатковою операцією, ацетат міді додавали безпосередньо у фарбувальну ванну.

Аналогічну до солі міді дію виявили солі інших металів.

Відомо, що найбільш активно змінюють стан поверхні поверхнево-активні речовини. Ефективними перезарядниками є катіонактивні препарати, здатні змінити заряд волокна або утворити комплекс з пігментом. Враховуючи відмічене у роботі використали катіонактивні речовини.

Якщо солі металів підвищували, головним чином, міцність пофарбувань, то домішки у пігментні склади поверхнево-активних речовин катіонактивного типу, зокрема, етонію, виявили більший вплив на інтенсивність пофарбувань (табл.3, рис. 2).

Таблиця 3

Вплив етонію на кольорові характеристики пігментних пофарбуваньНайме-нування пігменту

Концен-трація етонію,

г/л

Зміни кольорових характеристик фарбувань

Інтенсив-ність фарбування K/S,

одиниціЗагальна кольорова різниця

dE

Світ-лота


dL

Чис-тота


dC

Відті-нок


dH

Відносна сила фарбування, %


Пігмент

бордо ТП

0

0,5

1,0

1,5

2,0

-

6,07

13,09

6,24

7,47

-

-5,29

-11,59

-5,49

-6,70

-

2,80

3,75

2,74

2,76

-

1,05

4,78

1,12

1,08

-

159,50

248,40

162,10

179,90

4,605

5,101

5,31

5,35

5,4

Пігмент

синій

ТП

0

0,5

1,5

-

7,30

5,41

-

-6,98

-4,48

-

1,49

3,00

-

1,54

0,46

-

190,90

181,50

6,7

7,2

7,5

Пігмент зелений фталоц. ТП

0

0,5

1,0

1,5

-

15,87

11,93

10,72

-

-11,20

-9,00

-10,30

-

11,20

10,90

12,10

-

-1,01

-1,54

-1,12

-

492,80

498,50

499,90

5,9

8,3

8,5

9,0Довжина хвилі , нм

Рис. 2. Вплив етонію на коефіцієнт відбиття зразками тканини:

1 - пофарбованої з етонієм;

2 - пофарбованої без етонію.

Так, при фарбуванні пігментом зеленим ТП та введенні до складу лише 0,5 г/л етонію інтенсивність збільшується з 5,9 до 8,3  9,0, тобто в 1,5 рази.

Позитивний вплив етонію на процес фарбування пігментними складами, що містять сечовино- або меламіно-формальдегідні смоли, проявляється також у зниженні вмісту вільного формальдегіду на тканині.

Таким чином, враховуючи визначальну роль поверхні волокна у процесі фарбування пігментами, встановлено, що ефективними інтенсифікаторами процесу пігментного фарбування є солі металів і поверхнево-активні речовини.

У підрозділі 3.3 наведено результати досліджень з підвищення міцності пофарбувань та інтенсифікації процесу смолоутворення на стадії теплової обробки тканини з метою зниження енергоємності процесу й продукції.

Проблему підвищення стійкості пофарбувань вирішували шляхом підвищення когезії плівок зв'язуючого доданням у пігментні склади передконденсатів термореактивних смол двох типів одночасно. Один з цих препаратів – смолоутворюючий, здатний для синтезу лінейного полімеру, що забезпечує у присутності зв'язуючого створення полімерної дисперсії. В цій дисперсії передконденсат смоли виконує роль полімерного наповнювача, що заповнює вільний від полімеру зв'язуючого простір і сприяє ущільненню межевого шару і стійкості пофарбувань.

У процесі формування полімеру з передконденсату смоли створюються також умови для синтезу взаємопроникненних полімерних сіток – адгезивів з покращенними характеристиками. Другий передконденсат смоли обирали з числа препаратів, що більше здатні до реакції "зшивання".

У якості перших використовували карбамол б/м і метазин, з числа передконденсатів другого типу – карбамол ЦЕС, у якого відсутні атоми водню при азоті, що різко знижує здатність сполучення до смолоутворення.

Проведені дослідження підтвердили ефективність застосування сумішей ПТРС і дозволили зробити практичні рекомендації щодо підвищення міцності пігментних пофарбувань. За цими рекомендаціями передбачається 50-відсоткова заміна карбамолу ЦЄС у пігментних складах на карбамол б/м або метазин.

Формування плівки із зв'язуючого та ПТРС здійснюється за умов теплової обробки тканин.

Показано, що витрати на теплову обробку тканини після нанесення на її поверхню барвника і полімерів, складають 47% собівартості процесу колорування.