LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини

згідно з ГОСТ 16363.


Дm, кг/м3

кількість циклів випробувань


Рис. 14. Залежність втрати маси антипіренів (суміш фосфатів та сульфатів амонію) з деревини, необробленої (1), та обробленої полімерним антисептиком "Гембар" – (2) від кількості циклів випробувань.

У ході проведення досліджень за розробленою експрес-методикою було встановлено, що на поверхні деревини, яку не було захищено полімерною плівкою, утворюються кристали солей, чого не спостерігалось для деревини, обробленої вогнезахисною сумішшю фосфатів та сульфатів амонію і полімерного антисептика "Гембар".

У розділі також наведено результати досліджень по визначенню корозійної активності на кольорові метали вогнезахищеної деревини. Проведено дослідження корозійної дії аерогелів просочувальних засобів на кольорові метали та встановлено, що найбільшу корозійну дію виявляє деревина, вогнезахищена поліфосфатами амонію і суміш фосфатів та сульфатів амонію, яка для міді перевищує нормоване значення (ГОСТ 30219). Додаткове оброблення поверхні деревини полімерним антисептиком в 7,3 рази зменшує корозійну дію. Майже не виявляє агресивної дії на кольорові метали деревина, яку вогнезахищено сумішшю карбонату натрію і борної кислоти та сумішшю ортоборату натрію і борної кислоти.

Проведено дослідження з визначення біологічної стійкості деревини до дії мікрофлори лісового ґрунту, враженого культурами грибів роду Ceratocystus, Sporodemiam, Penicilliam, протягом двох календарних місяців за нормальних умов у лабораторії хімічної обробки та захисту деревини і клеїв УкрНДІ "Ресурс". Встановлено, що суміш фосфатів та сульфатів амонію і "Гембару" підвищує рівень біостійкості (згідно з ГОСТ 26603) оброблених зразків деревини (порівняно з необробленими) в 19 разів за показником біоруйнування.

Проведено визначення атмосферостійкості зразків деревини вогнезахищеною сумішшю фосфатів та сульфатів амонію і "Гембару", які були оброблені полімерними гідрофобізувальними захисними сумішами „Сілол" та „Сілол-АР" (НВП "Крок") поверхневим нанесенням. Зразки поміщали в середовище зі 100 % вологістю та періодично визначали масу поглинутої води (m, г). Результати дослідження наведено на (рис. 15).


m, г


ф, годин


Рис. 15. Криві адсорбції води зразками деревини: 1 – деревина необроблена; 2 – деревина оброблена антипіренами (суміш фосфатів та сульфатів амонію); 3 – деревина оброблена ДСА-2; 4 – деревина оброблена ДСА-2 з поверхневим нанесенням суміші "Сілол"; 5 – деревина оброблена ДСА-2 з поверхневим нанесенням суміші "Сілол-АР".


Встановлено, що вогнезахищена деревина оброблена сумішшю "Сілол-АР" поглинає води у 3,5 рази менше, ніж деревина оброблена антипіренами (суміш фосфатів та сульфатів амонію).

З метою визначення вогнезахисної ефективності обробленої деревини просочувальнимисумішамиДСА-2 та "Сілол" проведено експериментальні дослідження згідно з ГОСТ 16363.

Результати показують (рис 16), що застосування гідрофобізувального покриття "Сілол" не погіршує вогнезахисні властивості деревини, обробленої сумішшю ДСА-2 (за умови поглинання маси сухих солей - 46,9 кг/м3), а суміш "Сілол-АР" покращує вогнезахисну ефективність на 10 %. Проведено дослідження зразків деревини при обробленні меншою кількістю антипіренів суміші ДСА-2 (за умови поглинання маси сухих солей - 29,6 кг/м3) та встановлено, що оброблена деревина забезпечує І групу вогнезахисної ефективності.1

2

3


Рис. 16. Втрата маси зразків (Dm, % ) вогнезахищеної деревини сумішшю ДСА-2 та гідрофобізувальною сумішшю "Сілол-АР" за умови поглинання маси сухих солей - 46,9 кг/м3 (1), ДСА-2 та гідрофобізувальною сумішшю "Сілол-АР" за умови поглинання маси сухих солей - 29,6 кг/м3 (2) та ДСА-2 та гідрофобізувальною сумішшю "Сілол" за умови поглинання маси сухих солей - 46,9 кг/м3 (3).


Для впровадження у практику нового способу вогнебіозахисту деревини розроблено рекомендації з вогнебіозахисту деревини на об'єктах з масовим перебуванням людей.


Висновки

У дисертаційній роботі подане нове рішення актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності пожежної безпеки об'єктів шляхом впровадження важкогорючих матеріалів, які отримані просоченням деревини сумішшю антипіренів сульфатів та фосфатів амонію і антисептиком "Гембар" та наступним покриттям полімерною гідрофобізувальною сумішшю "Сілол-АР".Основні наукові й практичні результати за дисертаційною роботою такі:

1. Одержано математичну залежність утворення модифікованого шару коксу та швидкості вигоряння матеріалу від показника інтенсивності сповільнення реакцій горіння за рахунок дії вогнезахисних речовин. Показано, що з підвищенням ефекту вогнезахисту, товщина утвореного шару коксу на поверхні деревини зменшується в 1,4 – 1,6 разів, масова швидкість вигоряння зменшується в 4,8 разів, а швидкість тепловиділення - в 5,3 рази.

2. Теоретично припущено та експериментально підтверджено, що за умови наявності полімерної плівки антисептика "Гембар" (0,778 кг/м3) на поверхні зразка уповільнюється процес висолювання антипіренів більше, ніж в 2,3 рази, а застосування полімерної гідрофобізувальної захисної суміші "Сілол АР" зменшує поглинання води вогнезахищеною деревиною більше, ніж у 3,5 рази, а також покращує вогнезахисну ефективність на 10 %.

3. Експериментально виявлено вплив компонентів просочувальної суміші фосфатів та сульфатів амонію з полімерним антисептиком "Гембар" на ефективність вогнебіозахисту, встановлено зменшення кількості горючих газів в сумішах летких продуктів термодеструкції вогнебіозахищених зразків деревини: метану – не виявлено, водню - в 4 рази, оксиду вуглецю - в 3-3,5 разів, кількість азоту у продуктах піролізу при цьому збільшилась більше ніж на 80 %.

4. Експериментально встановлено, що за умови поглинання маси сухих солей ДСА-2 - 46,9 кг/м3 та БС-13 - 75,8 кг/м3 деревиною відповідно, досягається І група вогнезахисної ефективності (ГОСТ 16363) та індекс поширення полум'я рівний 0 (ДСА-2) та 9,8 (БС-13). Показано, що застосування гідрофобізувальної суміші "Сілол-АР" покращує вогнезахисну ефективність деревини, обробленої сумішшю ДСА-2 (за умови поглинання маси сухих солей - 46,9 кг/м3) на 10 %, а при обробленні меншою кількістю антипіренів (за умови поглинання маси сухих солей - 29,6 кг/м3) - забезпечує І групу вогнезахисної ефективності.

Виявлено, що під час дії теплового потоку з критичною поверхневою густиною 20 кВт/м2 відбувалось займання необроблених зразків деревини, займання вогнезахищених