LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин шляхом удосконалення системи гальмування

(3): 1,4 – при існуючій конструкції приводу; 2,5 – при модернізованому приводі (привід зі зчіпною муфтою, що відключає при зупинці машини частину його обертальних мас від вертикального приводного вала)

У розділі наведено результати досліджень впливу способу зупинки круглов'язальної машини та її швидкості на якість трикотажного полотна.

У розділі також наведені дослідження з вибору раціонального місця установки, системи гальмування в приводі круглов'язальної машини, коли динамічні навантаження, що виникають під час її гальмування, будуть мінімальними. Встановлено, що для круглов'язальних машин типу КО доцільно використовувати системи гальмування з кількома гальмами, розташованими на основних обертальних масах механізмів машини. При такій системі гальмування динамічні навантаження, зумовлені неузгодженістю коливань мас, практично відсутні. Одержано аналітичні залежності, що дають можливість розподілити загальний гальмівний момент системи гальмування між окремими її гальмами.

Аналіз та розрахунки показують, що для круглов'язальних машин типу КО найбільш доцільне використання чотирьох гальм, встановлених відповідно на кожній з основних обертальних мас машини (рис.1), величина моментів яких відповідно дорівнює ТТ1 = 25,42 Нм; ТТ2 = 16,58 Нм; ТТ3 = 23,21 Нм; ТТ4 = 28,78 Нм. При цьому динамічних навантажень в пружних в'язях приводу, зумовлених коливанням мас при зупинці машини, практично немає.

У розділі наведено результати досліджень щодо створення теоретичних основ проектування нових, більш ефективних систем гальмування круглов'язальних машин (механічних, пневматичних, електромагнітних). Розроблено метод, який дає можливість оцінити ефективність роботи таких систем гальмування та знайти їхні основні робочі параметри. Уперше одержано залежність, що дає можливість знайти час спрацювання системи гальмування та оцінити його вплив на час зупинки круглов'язальної машини.

Четвертий розділ присвячено експериментальним дослідженням процесу гальмування круглов'язальних машин, а також математичним експериментам впливу гальмівного моменту системи гальмування та параметрів приводу на динамічні навантаження, що виникають при гальмуванні круглов'язальних машин. Метою досліджень є експериментальна перевірка прийнятих при створенні математичних моделей процесу гальмування машин припущень, перевірка результатів теоретичних досліджень, наведених у попередніх розділах, а також одержання рівнянь регресії для знаходження максимуму динамічних навантажень, що виникають в круглов'язальних машинах як з діючою, так і новою, більш ефективною, системою гальмування.

Наведено експериментальне дослідження процесу гальмування круглов'язальної машини типу КО. Експериментальна установка створена на базі круглов'язальної машини МС–9. Блок - схема підключення апаратури експериментальної установки та приклад запису осцилограми руху мас машини наведені на рис.4,5.Рис. 4. Блок-схема підключення апаратури експериментальної установки: 1 – світлопроменевий осцилограф; 2 – джерело живлення осцилографа; 3 – генератор; 4 – блок живлення; 5 – частотомір; 6 – електронно–променевий осцилограф; 7,8 – датчики; 9 – блок живлення датчиків

Рис.5. Приклад запису осцилограми кутового переміщення мас круглов'язальної машини МС–9 при гальмуванні: 1 – позначка часу; 2 – сигнал обертання ротора електродвигуна; 3 – сигнал обертання веденого шківа клинопасової передачі приводу


Із проведених досліджень випливає, що існуюча система гальмування круглов'язальної машини МС–9 малоефективна. Час гальмування машини приблизно в 3,5 раза більший від необхідного часу гальмування, що вимагає вдосконалення системи гальмування.

У розділі наведено дослідження впливу параметрів системи гальмування та приводу на динамічні навантаження, що виникають при гальмуванні круглов'язальних машин типу КО. З цією метою було проведено математичний експеримент. Враховуючи технічну характеристику машини, перспективи її удосконалення та вимоги методу математичного планування експерименту, за діапазон і інтервали варіювання досліджуваних параметрів (момент гальмуван-ня – ТТ; момент сил опору механізму в'язання – Т3; момент інерції обертових мас механізму в'язання – J3; момент інерції обертових мас механізму товароприйому – J4 ) прийнято:

Х1 → ТТ=(31,85...111,85)Нм; ΔТТ=20 Нм;

Х2 → T3=(7,7...27...27,7)Нм; ΔT3=5 Нм;

Х3 → J3=(0,005...0,037)кгм2; ΔJ3=0,008 кгм2; (10)

Х4 → J4=(0,006...0,046)кгм2; ΔJ4=0,01 кгм2.

В результаті виконаних досліджень одержані рівняння, які дають можливість оцінити вплив параметрів системи гальмування та приводу на максимальні динамічні навантаження Т12мах, Т23мах, Т24мах , які виникають у відповідних пружних в'язях приводу круглов'язальних машин типу КО під час їх гальмування:

T12max=10,411+0,769TT–0,521T3–209,534J3–153,75J4+(14,106J3+11 J4)TT;

T23max=–21,473–(0,083+0,026T3–30,856J3)TT+(4,507–126,55J3)TT–

–(1931,93–68984,375J3 +36250J4)J3+761,25J4; (11)

T24max=–17,0+(0,162+15,84J4)TT+(0,439–11,4J3+18,62J4)T3–200,845J3+

+(1061,442–19110,375J4)J4.

У п'ятому розділі наведені дослідження, що стосуються розробки нових перспективних конструкцій приводів круглов'язальних машин з ефективною системою гальмування, та результати виробничої перевірки працездатності і ефективності їх роботи. З огляду на виконані дослідження автор запропонував ряд принципово нових конструкцій приводів з ефективною системою гальмування: привід, система гальмування якого містить зчіпну муфту, що дає можливість в момент зупинки машини відокремити від механізмів в'язання та товароприйому основні обертальні маси приводу (ротор електродвигуна, клинопасову та зубчасті передачі тощо); привід, система гальмування якого містить декілька механічних (колодкові, стрічкові тощо) гальм; привід, система гальмування якого містить пневмокамерні гальма; привід, система гальмування якого містить електромагнітні гальма; привід, система гальмування якого дає можливість поряд з ефективним гальмуванням машини урівноважити радіальне зусилля, що діє на голковий циліндр; привід, система гальмування якого побудована на базі самогальмівної черв'ячної передачі.

Виробнича перевірка працездатності та ефективності роботи нових систем гальмування круглов'язальних машин показала, що використання в скаді круглов'язальної машини КО–2 системи гальмування, що містить зчіпну муфту–гальмо, дає можливість підвищити продуктивність машини на 3,5% за рахунок скорочення непродуктивних витрат часу, зумовлених зупинками, та сортність трикотажного полотна на 1,5% за рахунок зменшення кількості бракованого полотна. Використання системи гальмування машини КО–2, що містить електромагнітні гальма, розташовані навколо голкового циліндра, сприяло скороченню часу гальмування машини в середньому втричі (з 0,36 с до 0,12 с) та підвищити сортність трикотажного полотна на 2,75%.


ВИСНОВКИ

Результатом досліджень стала розробка теоретичних основ та інженерних методів проектування надійної швидкодіючої системи гальмування круглов'язальних машин, здатної підвищити ефективність