LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин шляхом удосконалення системи гальмування

їх роботи за рахунок підвищення якості трикотажного полотна та зниження непродуктивних витрат часу роботи машини.

Виконані дослідження дали можливість встановити таке:

1. Специфікою роботи круглов'язальних машин є досить часті їх зупинки та пуски. Кількість зупинок круглов'язальних машин за зміну в окремих випадках перевищує 200.

Основними причинами, що зумовлюють зупинку круглов'язальної машини є: обрив та затяжка ниток – 32,3% від загальної кількості зупинок за зміну; поломка голок – 11,8%; спрацювання бобін – 41,2%.

2. Огляд та аналіз існуючих способів зупинки круглов'язальних машин та пристроїв для їх реалізації дав авторові можливість розробити відповідну їх класифікацію.

3. Існуючі конструкції систем гальмування круглов'язальних машин не повною мірою відповідають технологічним умовам забезпечення в'язання якісного трикотажного полотна. Встановлено фактори, які зумовлюють недосконалість існуючих систем гальмування круглов'язальних машин.

4. В результаті виконаних автором досліджень вперше розроблено метод аналізу динаміки процесу гальмування круглов'язальних машин, завдяки якому можна знайти максимальну величину динамічних навантажень, що виникають в машині під час її гальмування, та оцінити вплив конструкції системи гальмування круглов'язальної машини на ефективність її роботи.

5. Встановлено, що коефіцієнт динамічних перевантажень пружних в'язей приводу сучасних круглов'язальних машин під час їх гальмування (в разі виконання технологічних умов одержання якісного трикотажного полотна) дорівнює 10,64, що майже втричі перевищує пускові динамічні перевантаження відповідних в'язей.

6. Величина гальмівного моменту системи гальмування круглов'язальних машин суттєво впливає на динамічні перевантаження пружних в'язей приводу. Коефіцієнт динамічних перевантажень в'язей приводу може перевищити 14. Це свідчить про те, що при проектуванні системи гальмування необхідно поряд з умовою забезпечення її функціонального призначення вирішувати також завдання забезпечення надійності роботи приводу з урахуванням його значних динамічних перевантажень.

7. З метою підвищення ефективності роботи системи гальмування круглов'язальної машини доцільно використання в приводі зчіпної муфти, що відключає ведучі обертальні маси приводу (ротор електродвигуна, клинопасову передачу та інше) в момент гальмування машини від її механізмів (механізми в'язання, товароприйому та ниткоподачі), а також черв'ячної передачі. Таке виконання конструкції приводу дає можливість значно знизити динамічні навантаження, що виникають при гальмуванні машини, і довести максимальну величину коефіцієнта динамічних перевантажень в'язей приводу до 3,81.

8. Розроблено теоретичні основи проектування системи гальмування круглов'язальних машин, здатної підвищити ефективність їх роботи, що дає можливість:

– визначити раціональну величину часу гальмування машини, необхідну для забезпечення одержання високої якості трикотажного полотна;

– визначити раціональні робочі параметри системи гальмування;

– вибрати раціональну конструкцію приводу машини, здатної підвищити ефективність процесу гальмування;

– визначити час спрацювання системи гальмування та оцінити його вплив на ефективність роботи круглов'язальної машини.

9. Встановлено, що для сучасних круглов'язальних машин типу КО, з метою недопущення напрацювання бракованого трикотажного полотна, зумовленого обривом або затяжкою нитки і спрацюванням бобін, та зведення до мінімуму кількості бракованого полотна, зумовленого поломкою голок, платин тощо, час їх гальмування не повинен перевищувати 0,09 с.

10. Уперше одержано залежність, що дає можливість оцінити вплив лінійної швидкості голкового циліндра круглов'язальної машини та гальмівного моменту на кількість бракованого полотна, зумовленого поломкою голок та платин. Встановлено необхідність, з метою підвищення якості трикотажного полотна, обладнання круглов'язальної машини надійною системою гальмування. При цьому кількість бракованого полотна можна зменшити в 4,1 раза.

11. Розроблено основні напрями удосконалення приводу, основними серед яких є: оснащення приводу електромагнітною фрикційною зчіпною муфтою, що дає можливість відокремити від механізмів в'язання та товароприйому в момент зупинки машини обертальні маси приводу (ротор електродвигуна, клинопасову та зубчасті передачі); використання системи гальмування з кількома гальмами, розташованими на основних обертальних масах машини.

12. Встановлено, що час спрацювання механічних систем гальмування, які використовуються в сучасних круглов'язальних машинах, коливається в межах (5–6) мс, що становить (5,5–6,7)% від необхідного часу гальмування. Час спрацювання системи гальмування, що містить пневмокамерні гальма, не перевищує 5 мс. Найбільш швидкодіючими є системи гальмування з електромагнітними гальмами, час спрацювання яких не перевищує 4,5 мс.

Таким чином, при проектуванні системи гальмування час її спрацювання можна не враховувати, оскільки він практично не впливає на ефективність роботи круглов'язальної машини.

13. В результаті виконаних експериментальних досліджень процесу гальмування круглов'язальних машин типу КО встановлено: середній час вибігу круглов'язальної машини МС–9 (система гальмування відключена) становить 1,565 с; при наявності гальма середній час гальмування машини становить 0,398 с; існуюча система гальмування машини МС–9 малоефективна; час гальмування машини з такою системою гальмування приблизно в 3,5 раза більший від необхідного часу гальмування.

14. Проведено математичний експеримент з виявлення впливу гальмівного моменту системи гальмування та параметрів приводу круглов'язальної машини на динамічні навантаження, що виникають при її гальмуванні.

Одержані рівняння регресії, що дозволяють значно простіше, ніж при використанні відомих методів, визначити динамічні навантаження, які виникають при гальмуванні круглов'язальних машин типу КО, а також оцінити вплив основних їх параметрів на величину цих навантажень.

15. Проведені дослідження дали можливість розробити та запропонувати ряд принципово нових конструкцій приводів круглов'язальних машин з ефективною системою гальмування (деклараційні патенти України на винаходи №№ 38023А, 40890А,40891А, 41648А, 43223А, 45802А та інші ).

16. Виробничі випробування нових, запропонованих автором систем гальмування круглов'язальних машин показали цілковиту працездатність і ефективність роботи системи гальмування зі зчіпною муфтою–гальмом та системи гальмування, що містить електромагнітні гальма, розташовані навколо голкового циліндра машини.

При цьому система гальмування, що містить зчіпну муфту–гальмо, дає можливість підвищити продуктивність машини на 3,5% за рахунок скорочення непродуктивних витрат часу, зумовлених зупинками машини, та сортність трикотажного полотна на 1,5% за рахунок зменшення кількості бракованого полотна, зумовленого поздовжніми пропусками петельних рядів, що виникають під час обриву ниток та поломки голок і платин.

Завдяки системі гальмування з електромагнітними гальмами можна скоротити час гальмування машини КО–2 в