LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин шляхом удосконалення системи гальмування

середньому втричі (з 0,36 с до 0,12 с) та підвищити сортність трикотажного полотна на 2,75%.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Павленко Г.І., Піпа Б.Ф. Вибір раціонального часу гальмування круглов'язальної машини // Вісник Державної академії легкої промисловості України . – 2000. – №2. – С.96–98.

 • Павленко Г.І., Піпа Б.Ф. Вплив системи гальмування круглов'язальних машин типу КО на динамічні навантаження в приводі // Вісник Київського державного університету технологій та дизайну. – 2001. – №1. – C.79–85.

 • Павленко Г.І., Піпа Б.Ф. Вплив часу спрацювання системи гальмування круглов'язальної машини на ефективність її роботи // Вісник Київського державного університету технологій та дизайну. – 2001. – № 3. – С. 185–190.

 • Піпа Б.Ф., Павленко Г.І. Вибір місця раціонального розміщення системи гальмування круглов'язальних машин // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2002. – № 1. – С. 122–126.

 • Піпа Б.Ф., Павленко Г.І. Підвищення ефективності роботи системи гальмування круглов'язальних машин // Вісник технологічного університету Поділля. – 2001. – № 3. – С. 189–191.

 • Павленко Г.І., Піпа Б.Ф. Система гальмування круглов'язальної машини з пневматичними гальмами // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 1. – С. 91–94.

 • Павленко Г.І., Піпа Б.Ф. Удосконалення системи гальмування круглов'язальних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 3. – С. 229–231.

 • Павленко Г.І., Піпа Б.Ф. Перспективи удосконалення системи гальмування круглов'язальних машин // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2000. – № 4. – С. 10–12.

 • Павленко Г.И., Пипа Б.Ф. Определение времени срабатывания системы торможения кругловязальной машины с пневмо–камерными тормозами // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2001. – №5. – С. 162–164.

 • Павленко Г.И., Пипа Б.Ф. Влияние режима остановки кругловязальной машины и ее рабочей скорости на величину наработки бракованного полотна // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2002. – № 6. – С. 110–112.

 • Павленко Г.И., Пипа Б.Ф. Анализ процесса торможения кругловязальных машин // Вісник Херсонського державного технічного університету. – 2002. – № 3 (16). – С. 226–229.

 • Піпа Б.Ф., Павленко Г.І. Динаміка гальмування круглов'язальної машини з приводом, що містить зчіпну муфту // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2001. – № 13. – С. 40–43.

 • Павленко Г.І. Режим гальмування круглов'язаьної машини та його вплив на ефективність роботи машини // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – К.: КНУТД. – 2001, Т.ІІ. – С.46–47.

 • Павленко Г.І. Математичний експеримент по оцінці впливу параметрів приводу на динамічні навантаження, що виникають під час гальмування круглов'язальних машин типу КО // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – К.: КНУТД. – 2002, Т.ІІ. – С.67–68.

 • Выбор оптимального режима торможения кругловязальных машин типа КО // Пипа Б.Ф., Павленко Г.И., КГУТД. – К., 2000. – 6 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 22.05.2000, №120–Ук 2000.

 • Совершенствование системы торможения кругловязальных машин / Павленко Г.И., Пипа Б.Ф., КГУТД. – К.,2001. – 9 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 19.02.2001, №21–Ук 2001.

 • Динамика торможения кругловязальных машин типа КО / Пипа Б.Ф., Павленко Г.И.; КГУТД. – К., 2001. – 16 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 16.05.2001, №79–Ук 2001.

 • Экспериментальное исследование процесса торможения кругловязальной машины / Павленко Г.И., Пипа Б.Ф.; КГУТД. – К.: 2001. – 13 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 23.07.2001, № 144–Ук 2001.

 • Динамика торможения кругловязальной машины с червячным приводом / Пипа Б.Ф., Павленко Г.И., КГУТД. – К.,2001. – 15 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 23.07.2001, №145–Ук 2001.

 • Математический эксперимент по определению влияния тормозного момента и параметров червячного приводу на динамические нагрузки, возникающие при торможении кругловязальной машины / Павленко Г.И., Пипа Б.Ф.; КНУТД. – К., 2001. – 11 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 03.09.01. № 157–Ук 2001.

 • Математический эксперимент по определению влияния тормозного момента и параметров приводу на динамические нагрузки, возникающие при торможении кругловязальных машин типа КО / Павленко Г.И., Пипа Б.Ф.; КНУТД. – К., 2001. – 15 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 03.09.01. № 158–Ук 2001.

 • Динамика торможения кругловязальной машины при наличии в приводе самотормозящей червячной передачи / Пипа Б.Ф., Павленко Г.И., КНУТД. – К.,2001. – 10 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 17.12.2001, №197–Ук 2001.

 • Динамика торможения кругловязальной машины с модернизированным приводом / Пипа Б.Ф., Павленко Г.И.; КГУТД. – К., 2002. – 9 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 17.12.2002, №198–Ук 2002.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 38023 А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко (Україна). – № 2000052821; Заявлено 20.07.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. – 3 с.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 40890 А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко (Україна). – № 2000105711; Заявлено 09.10.2000; Опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7. – 3 с.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 40891 А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко, В.В.Чабан (Україна). – № 2000105712; Заявлено 09.10.2000; Опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7. – 3 с.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 41648 А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко (Україна). – № 2000127292; Заявлено 18.12.2000; Опубл. 17.09.2001, Бюл. № 8. – 3 с.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 43223 А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко (Україна). – № 2001042592; Заявлено 26.04.2001; Опубл. 15.12.2001, Бюл. № 10. – 3 с.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 45802 А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко, Тарасенко А.І. (Україна). – № 2001074766; Заявлено 09.07.2001; Опубл. 15.04.2002, Бюл. № 4.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 47283 А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко (Україна). – № 2001106858; Заявлено 09.10.2001; Опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 48640 А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко, Чайка П.М. (Україна). – № 2001107408; Заявлено 31.10.2001; Опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8.

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. 53353А України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Ловейкіна С.О., Г.І.Павленко (Україна). – № 2002053736; Заявлено 07.05.2002; Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1

 • Привід круглов'язальної машини: Деклараційний пат. на корисну модель 1315 України, МКИ D 04 В 15/94. / Б.Ф.Піпа, Г.І.Павленко (Україна). – № 2001106859; Заявлено 09.10.2001; Опубл. 15.07.2002, Бюл. № 7.


  Павленко Г.І. Підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин шляхом удосконалення системи


 •