LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод

залишку

%

3-5

70-75

0,72-0,78

6

Барвники

мг/л

1,2-1,4

21,6

0,65

7

ПАР

мг/дм3

2

3,8

1,8

8

ХПК

мг/л

260-320

620-660

300-320

9

БПК5

мг/л

120-160

340-400

126-170

10

Загальна твердість

мг*екв*л

2,7-3

5-6

3

11

Вміст іонів кальцію

мг/л

62-64

100-106

60-62

12

Вміст іонів магнію

мг/л

36-38

60-61

37-39

13

Вміст іонів заліза

мг/л

0,1

0,1

0,06

14

Сульфати [Al2(SO4)3]

мг/л

190-200

240-360

210-215

15

Хлориди

мг/л

280-350

350-400

240-250

16

Кольоровість води

град.

не більше 10

40-42

3-3,6

17

Мутність води

мг/л

не більше 2

4

0,36

Аналіз якості очищеної стічної води (табл. 1) показує, що за основними показниками: ХПК, БПК, твердість, кольоровість, мутність і pН очищена стічна вода задовольняє встановленим вимогам використання її в процесах фарбування сірчистими барвниками.

Для часткової та повної очистки стічних вод опоряджувального виробництва, а саме для Тернопільського ВАТ "Текстерно" запропонована технологічна лінія, виконана за принципом блочної компоновки, яку пропонується встановити в фарбувальному цеху. У технологічній лінії передбачений адсорбер, тому очищені стічні води після процесу фарбування сірчистими барвниками не є шкідливими.

Схема технологічної лінії для очистки стічних вод опоряджувальних виробництв представлена на рис. 1.6


ІІ

І


1


2


3


4


5

IV

V III


Рис. 1. Схема технологічної лінії:

1 – колектор;

2 – флотатор;

3 - адсорбер (активоване вугілля);

4 – фільтр;

5 – колектор;

6 – дозатор.Очистка стічних вод включає наступні операції: осадження розчинених речовин; флокуляцію-коагуляцію; адсорбцію; флотацію.

Вивчено вплив очищеної стічної води на процес фарбування сірчистими барвниками по періодичному способу. Для фарбування сірчистими барвниками в чорний, синій і коричневий кольори використовували бавовняну тканину "діагональ" арт. 3022. Пофарбовані тканини аналізували на стійкість до фізико-хімічних дій. Отримані результати представлені в табл. 2.


Таблиця 2


Стійкість забарвлень до фізико-хімічних дій, бали


Барвник

до прання №1

до "поту"

До тертя сухого


т. в.

о. В.

т. в.

о. в.

Т. в.

о. в.

Сірчистий чорний К

4/5/5

4/5/5

5/5/5

5/5/5

3/3

3/3

Сірчистий синій З

5/5/5

5/5/5

5/4/5

5/5/5

3/3

3/3

Сірчистий коричневий ЖП

5/4/5

5/4/5

5/5/5

5/5/5

3/3

3/3

т.в. – технічна вода; о.в. – очищена стічна вода.

Аналіз даних, які характеризують стійкість забарвлень до фізико-хімічних дій, свідчить про те, що показники стійкості забарвлень до прання та поту при використанні у фарбуванні очищеної стічної води як і при використанні технічної води можна вважати ідентичними, а до сухого тертя - задовільними. Отже, очищена стічна вода не погіршує стійкості забарвлень до фізико-хімічних дій.

Для характеристики інтенсивності забарвлень використовували функцію Гуревича - Кубелки - Мунка (K/S):


(1)


де Rλ - коефіцієнт відбиття пофарбованої тканини на відповідному світлофільтрі (по лицьовій стороні тканини);

Rо - коефіцієнт відбиття непофарбованої тканини.

Коефіцієнти відбиття тканини вимірювали на "SPEKOL-10".

Дані досліджень інтенсивності пофарбованої тканини представлені в табл. 3.

Таблиця 3


Інтенсивність забарвлень, отриманих з використанням

очищеної стічної води


Барвники

Технічна вода

Очищеная вода


R, %

К/S

R, %

К/S

Сірчистий синій З

5,8

7,65

5,6

7,95

Сірчистий чорний К

6,5

6,7

6,7

6,49

Сірчистий коричневий ЖП

5,1

8,83

5,3

8,46

Як видно з даних табл. 3, значної різниці в інтенсивності забарвлень не спостерігається між зразками тканин, пофарбованими з використанням звичайної технічної води та за допомогою очищеної, однак інтенсивності кольору (показника K/S) явно недостатньо для оцінки кольору, у відповідності з чим необхідно оцінити всі характеристики кольору.

В табл. 4 представлені дані, які характеризують вплив очищеної стічної води на зміни характеристик кольору, розрахованих у системі СIELab МКО. За вихідний еталон була прийнята тканина, пофарбована з використанням технічної води.

Аналіз даних, наведених у табл. 4, показує, що очищена стічна вода, не зважаючи на незначний вплив на інтенсивність забарвлень, викликає зміну кольору зразків тканини, про що свідчить значення загальної різниці кольору dЕ. Слід зазначити, що значна зміна dЕ викликана не тільки зміною світлоти, але й зміною чистоти забарвлень.

Чистота забарвлень (насиченість) зразків, пофарбованих з використанням очищеної стічної води є значно вищою, причому відтінок змінюється незначно. Це може бути оцінено як позитивний факт не тільки з позиції колористичних показників, але й з позиції стійкості забарвлень до фізико-хімічних дій.


Таблиця