LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод

ЖП


0,2510-3


3600


0,574∙ 10-11


На очищеній стічній воді готували маточні, робочі та підпитуючі розчини. На пофарбованій тканині („діагональ", арт. 3022) визначали стійкість забарвлень до фізико-хімічних дій (табл. 8), інтенсивність забарвлення (табл. 9) і колористичні показники (табл. 10).

Аналіз даних (табл. 7), які характеризують стійкість забарвлень до фізико-хімічних дій для тканин, пофарбованих сірчистими барвниками, свідчить про те, що стійкість забарвлень тканин до прання при 400С та до поту становить 4-5 балів, незалежно від того, на якій воді здійснювалося фарбування (на звичайній технічній, чи очищеній).

Стійкість забарвлень до сухого тертя при фарбуванні сірчистим чорним К не перевищує 3 бали, незалежно в якій воді проводилось фарбування. Стійкість забарвлень до хімічного чищення оцінюється високим показником – 5 балів. До сухого, вологого прасування та прасування із запарюванням стійкість забарвлень становить 4-5 балів.

Таблиця 7


Стійкість забарвлень до фізико-хімічних дій


Барвник

до прання №1

до "поту"

до сухого тертя

до хімічного чищення

до прасування


сухого

воло-

гого

з запарю-

ванням


т. в

о. в

т. в

о. в

т. в

о. в

т. в

о. в

т. в

о. в

т. в

о. В

т. в

о. в

Сірчистий

чорний К

4/5/4

4/4/4

4/4/4

4/4/4

3/3

3/3

5/5/5

5/5/5

5

5

4/4

5/5

5/4

5/4

Сірчистий

синій З

4/4/4

4/5/5

4/4/4

4/4/5

3/3

3/3

5/5/5

5/5/5

5

5

4/4

4/4

5/5

5/5


Даючи загальну оцінку, можна стверджувати, що використання очищеної стічної води при фарбуванні сірчистими барвниками по безперервному способу немає негативного впливу на фізико-хімічні показники пофарбованих тканин.Таблиця 8


Інтенсивність забарвлень, отриманих з використанням очищеної стічної водиБарвник

Технічна вода

Очищена вода


R, %

К/S

R, %

К/S

Сірчистий чорний К

6,9

6,28

7,0

6,18

Сірчистий синій З

6,1

7,23

6,2

7,09


Як свідчать представлені в табл. 8 дані, інтенсивність забарвлень K/S у зразків, пофарбованих з використанням очищеної стічної води незначно відрізняється від інтенсивності забарвлень зразків тканин, пофарбованих з використанням технічної води.

Аналіз даних, які характеризують колористичні показники пофарбованих зразків, наведених у табл. 9, показує, що загальна різниця кольору dЕ (як по кольору, так і по світлості), є незначною, тобто очищена стічна вода не має негативного впливу на колористичні показники.

Метамірна різниця в зразках, пофарбованих з використанням технічної та очищеної стічних вод, є невеликою.

Чистота забарвлень (насиченість) зразків, пофарбованих з використанням очищеної стічної води є значно вищою, причому зміна відтінку є незначною (табл. 9).


Таблиця 9


Змінення колористичних показників тканин,

пофарбованих з використанням очищеної стічної води


Барвник

Джерела світла

Характеристики кольору в системі СIELab MKOdL

dS

dH

Зразок

Сірчистий чорний К

Д-65/10

А/10

F 11/10

2,67

2,97

2,69

1,34

0,78

0,90

2,19

2,69

2,48

-0,74

-1,01

-0,53

світліше чистіше зеленіше

світліше чистіше зеленіше

світліше чистіше зеленіше

Сірчистий синій З

Д-65/10

А/10

F 11/10

2,50

2,49

2,48

2,27

2,11

2,18

0,53

0,57

0,73

-0,84

-1,19

-0,93

світліше чистіше синіше

світліше чистіше синіше

світліше чистіше синіше


Таким чином, на основі отриманих колористичних показників пофарбованих тканин, інтенсивності пофарбувань та стійкості забарвлень до фізико-хімічних дій можна вважати, що очищена стічна вода немає негативного впливу на якість пофарбованих тканин при застосуванні безперервного способу.

З метою оптимізації технологічного процесу фарбування сірчистими барвниками з багаторазовим використанням очищеної стічної води використали метод математичного планування - повний факторний експеримент.

В результаті досліджень одержали наступні математичні моделі:

для сірчистого чорного К:

K/S = 44,249-1,931х1-5,464х2-1,453х1х2 -1,016х12-13,789х22, (3)


для сірчистого синього З:

K/S =5,966-0,111х1-0,254х2-0,077х1х2-0,195х12-0,733х22, (4)


Максимізація математичних моделей по вихідному параметру показує, що максимальне значення інтенсивності забарвлень можна одержати при наступних значеннях факторів:

 • доля використання очищеної стічної води у фарбувальній ванні повинна становити 45%;

 • кількість циклів використання - 3 рази.


Екологічна ефективність застосування очищених стічних вод обумовлена безпосереднім скороченням витрат стічних вод. Результати техніко-економічного розрахунку повторного використання очищених стічних вод представлені в табл. 10.

Таблиця 10


Показники ефективності використання очищених

стічних вод в результаті впровадження інноваційного проектуПоказники

Базовий варіант

Запропонований варіант
 • Витрата води на лінії ЛКС-140, м3 :

  • за добу;

  • за рік;


 • 560

  128800


  280

  64400

  2. Витрати води на 1000 метрів тканини, м3

  11,6

  5,8

  3. Вартість 1м3 води технічної разом із промисловими стоками,