LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Прогнозування міцності та обгрунтування оптимальних параметрів процесу пресування деревинностружкових плит

кг/м3460

520

580

460

520

580

460

520

580


600

6

7.24

9.40

5.66

7.73

4.23

6.40

6.81

9.15

5.61

7.63

4.58

6.38

5.59

8.92

4.77

7.52

4.13

6.35


10

11.67

12.54

9.95

10.85

8.41

9.40

10.99

11.98

9.66

10.52

8.50

9.24

9.51

11.47

8.57

10.21

7.80

9.07


14

13.92

13.69

12.08

12.37

10.41

11.18

12.99

12.86

11.54

11.79

10.26

10.83

11.26

12.12

10.20

11.26

9.30

10.48


700

6

11.97

12.79

9.74

10.52

7.67

8.71

11.60

12.46

9.76

10.39

8.08

8.68

10.43

12.14

8.98

10.24

7.69

8.64


10

16.78

17.06

14.43

14.77

12.24

12.80

16.16

16.31

14.20

14.33

12.39

12.58

14.75

15.62

13.17

13.89

11.75

12.35


14

19.43

18.63

16.95

16.83

14.63

15.22

18.56

17.50

16.47

16.05

14.54

14.74

16.89

16.49

15.19

15.33

13.65

14.27


800

6

17.25

16.71

14.38

13.74

11.67

11.38

16.94

16.28

14.45

13.56

12.14

11.33

15.83

15.86

13.73

13.37

11.80

11.28


10

22.46

22.29

19.46

19.30

16.63

16.72

21.90

21.30

19.29

18.71

16.84

16.43

20.54

20.40

18.32

18.15

16.26

16.13


14

25.49

24.34

22.37

21.98

19.41

19.88

24.68

22.86

21.95

20.97

19.38

19.25

23.08

21.54

20.73

20.02

18.55

18.63

Примітка. В чисельнику значення міцності за регресійним рівнянням, в знаменнику – розраховані за математичною моделлю.


В результаті аналізу даних таблиці виявлено достатнє для практики співпадання значень міцності. Тобто виведена модель відображає міцність ДСП на статичний згин і може бути використана в практиці для її контролю.

В п'ятому розділі проведено аналіз ефективності використання сировинних матеріалів при забезпеченні вимог до якості ДСП шляхом розробки техніко-економічної моделі їх виробництва, функцією мети якої є прибуток підприємства.

Тобто, для отримання оптимальних параметрів плит потрібно визначити, при якому максимальному значенні функції мети:

, (9)

де n - число робочих проміжків преса;

Vпл – об'єм ДСП, мм3;

kk - коефіцієнт використання головного конвеєра;

1.5 - припуск на шліфування, мм;

tдоп – допоміжний час циклу пресування, хв;

a0, a1, a11, b0, b1, b2 - коефіцієнти апроксимації;

С1 - ціна одиниці маси деревини, грн;

С2 - ціна клею за сухим залишком, грн;

kсм - коефіцієнт втрат смоли;

R - вартість інших витрат на виробництво 1 м3 плити, грн.

будуть задовільними її міцнісні показники.

Отже, запропонована методика дозволяє вибрати оптимальні співвідношення щільності плит, щільності деревини, витрати клею і температури пресування плит для різної конструкції плити. Дослідження такої моделі дає змогу обгрунтувати для кожного підприємства найкращі фізико-механічні характеристики готової продукції, а технологічний режим її виконання забезпечує високий техніко-економічний ефект.

Оскільки результатом функції є прибуток, то завдання зводиться до відшукання максимуму функції Д=f(P,rпл,rд,t) при обмеженнях:

; (10)

; (11)

; (12)

де sзг=f(P, rпл, rд, t), sр=f(P, rпл), E=f(P, rпл, rд, t) в діапазоні Ф:

; (13) (14)

; (15) (16)

; (17) (18)

; (19) (20)

Діапазон Ф, який визначається нерівностями (13)...(20), обмежений і замкнутий. Функція Д визначена, обмежена і має кінцеві частинні похідні. Тоді, згідно теореми Веєрштраса в діапазоні Ф є точка (), в якій функція Д має найбільше значення.

На основі запропонованої методики отримано оптимальні параметри виготовлення ДСП для всіх товщин при міцнісних вимогах на згин, розтяг і пружність, які зведені в табл. 3.

Таблиця 3.

Оптимальні параметри виготовлення ДСП для отримання

максимального прибутку від їх реалізації

Товщина

Режимні параметри процесу виготовлення ДСП

ДСП, мм

Щільність ДСП, кг/м3

Щільність деревини, кг/м3

Температура пресування, оС

Вміст клею,