LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Прогнозування міцності та обгрунтування оптимальних параметрів процесу пресування деревинностружкових плит

%

8

680

430

190

8

9

680

430

190

8

10

680

430

190

8

11

680

430

190

8

12

680

430

190

8

13

690

430

190

7

14

690

430

190

7

15

690

430

190

7

16

690

430

190

7

17

690

430

190

7

18

690

430

190

7

19

690

430

190

7

20

650

440

200

7

21

650

440

200

7

22

670

420

190

6

23

670

420

190

6

24

670

420

190

6

25

670

420

190

6

26

670

420

190

6

27

670

420

190

6

28

670

420

190

6

В даній таблиці наведено значення параметрів, при яких ДСП відповідає міцнісним вимогам діючого стандарту згідно її товщини.

За одиницю прийнято прибуток від реалізації деревинностружкової плити з наступними показниками: щільність плити - 800 кг/м3; товщина плити - 16 мм; щільність деревини - 520 кг/м3; процентний вміст клею - 10 %; температура пресування - 175 оС і тиск пресування - 2.6 МПа.

Змінні параметри варіювались в таких межах: щільність ДСП - 600...1000 кг/м3; щільність деревини - 420...590 кг/м3; температура пресування - 150...200 оС; процентний вміст клею в плиті - 6...15 %.

При сучасному дефіциті сировини заводи не завжди мають деревину потрібної щільності. Тому розраховано оптимальні значення вищенаведених параметрів для отримання максимального прибутку від реалізації плит із забезпеченням міцнісних вимог згідно діючого стандарту при заданій щільності деревинної сировини і фіксованій товщині плити.


ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ


1. Проведені у відповідності з поставленими завданнями теоретичні і експериментальні дослідження дозволили отримати результати, які забезпечують прогнозування міцності деревинностружкових плит за параметрами сировини, матеріалів і режимом пресування та сприяють підвищенню ефективності їх виробництва.

2. Встановлено взаємозв'язок структурних факторів ДСП з технологічними параметрами процесу. Розроблено алгоритм, програму та номограму, які дозволяють прогнозувати і керовано впливати на структуротворення плит.

3. Експериментально встановлено, що міцнісні показники деревинних частинок відрізняються від міцнісних показників масивної деревини. Міцність м'яких порід деревини відрізняється на 42% (при щільності 450 кг/м3 для масивної деревини – 56,2 МПа, а для деревинних частинок – 32,5 МПа), тоді як для твердих порід розбіжність суттєва - 76% ( при щільності 670 кг/м3 для масивної деревини – 94,7 МПа, а деревинних частинок – 22,1 МПа).

4. В технологічному процесі виробництва ДСП має місце значне спресування деревинного матеріалу. При цьому дане спресування залежить не тільки від параметрів технологічного процесу, але і від самого матеріалу. М'які породи спресовуються краще, зберігаючи при цьому структурні і міцнісні властивості, тоді як тверді породи спресовувати важко. При умовній щільності деревинної сировини 350 кг/м3 спресування становить 162%, а при 570 кг/м3 – 36% (тиск пресування – 2,6 МПа; температура пресування – 170 оС; вологість – 11%). Отже, для виготовлення ДСП слід використовувати низькощільні породи деревини. Це дасть змогу при однаковому коефіцієнті спресування застосовувати менший тиск пресування і зберегти власну міцність деревини.

5. Збільшення вологості деревинних частинок позитивно впливає на спресування. До того ж, чим менша щільність деревини, тим вплив вологості сильніший. При зміні вологості на 28 % коефіцієнт спресування деревинної сировини умовною щільністю 570 кг/м3 збільшується на 6 %, а умовною щільністю 350 кг/м3 - на 19 %. Збільшення температури пресування на 25 % збільшить коефіцієнт спресування на 11 %.

6. Використовуючи модель розрахунку міцності ДСП на статичний згин, отримано розрахункову міцність, не руйнуючи матеріал, що дозволить економити готову плиту, засоби і ресурси для її виготовлення, а при автоматизованому процесі - забезпечити безперервність контролю цього показника.

7. Здійснений теоретичний аналіз зміни міцності ДСП на статичний згин від щільності деревинної сировини, процентного вмісту клею, температури пресування і власної щільності. З'ясовано, що збільшення вмісту клею збільшує міцнісні показники (збільшення вмісту клею з 6 % до 10 % збільшить міцність плити на 38 % і з 10 % до 14% - на 17 %), однак, тільки до повного обсмолення контактів між частинками, після чого міцність зменшується. Збільшення температури пресування, хоча і не суттєво, але зменшує міцність ДСП (збільшення температури пресування на 27 % зменшить міцність ДСП на 6 %). Використання низькощільних порід збільшує міцнісні показники плити, порівняно з високощільними (збільшення щільності деревинних частинок на 26 % зменшить міцність ДСП на 22,9 %). Із збільшенням власної щільності плити на 33 % її міцність зростає на 78 %.

8. Розроблено техніко-економічну модель розрахунку максимального прибутку підприємства від реалізації плит при забезпеченні їх міцнісних показників. На основі запропонованої моделі встановлений вплив технологічних факторів на економічну діяльність підприємства.

9. На основі дослідження динаміки зміни цін на сировину, матеріали і інші витрати встановлено, що найбільший вплив на прибутковість заводу ДСП матиме зміна ціни на клейові матеріали. Менший вплив мають витрати, які не пов'язані з сировиною і матеріалами, і найменший - зміна цін на деревинну сировину. Зокрема, прибуток зміниться на 3,6 %, 3,25 % і 1,25 % від зміни цін відповідно на клей, технологічні витрати і деревинну сировину на 10 %.

10. В результаті розв'язання оптимізаційного завдання, отримані оптимальні