LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття

середнього розміру. Розмах різниці варьїрування складає від 2 до 10%, що являється значною величиною для відсотка використання матеріалу. Таким чином, розкрій за схемами, які спроектовані з урахуванням розмірного асортименту являється економічно вигідним з точки зору відсотка використання матеріалу. Розроблене програмне забезпечення дає можливість спроектувати схеми розкрою, враховуючи весь розмірний асортимент, в найкоротший часовий термін.

Для виявлення реальних відхилень ширини рулонних матеріалів від нормативної було проведено комплекс досліджень. В результаті статистичної обробки результатів встановлено, що ширина рулонного матеріалу являється величиною випадковою, яка підпорядковується закону нормального або логнормального розподілу. Має місце як права асиметрія кривої нормального розподілу, так і ліва асиметрія. Середньоквадратичне відхилення від середньої

величини складає 0,55-0,85см. Розмах величини складає 2,5-3,1см, коефіцієнт варьїрування – 0,35-0,57%. В 85% випадків ширина матеріалу виходить за межі інтервалу, який допускається нормативно технічною документацією на матеріал. Для окремих матеріалів ширина тканини має значення менше нижньої границі допустимого інтервалу. Наприклад, на рис.14 показано гістограму частот розподілу значень ширини тканини.

На підставі проведених досліджень розроблені такі рекомендації для виробництва:

 • укладуваність деталей визначати не по середньому розміру, а як середньоасортименту;

 • проектувати схеми з урахуванням розмірного асортименту;

 • матеріали, що мають значну ширину (понад 1000 мм) не складати навпіл;

 • міжшаблоний місток досліджувати з метою можливості його збільшення без впливу на відсоток використання;

 • для автоматизованого розкрою застосовувати вітчизняні та імпортні матеріали стабільних ширин;

 • використовувати розроблене програмне забезпечення для нормування матеріалів і проведення досліджень;

 • спроектовані схеми використовувати як технологічні карти для розкрійників.


  ВИСНОВКИ

 • На основі аналізу виробничих схем розкрою рулонних матеріалів та виявлення їх характерних особливостей сформульовані технологічні вимоги вирішення задач розміщення деталей в схемах розкрою рулонних матеріалів. Проранжовані технологічні чинники, які впливають на використання матеріалу.

 • Створена класифікація задач розміщення деталей взуття в схемах розкрою різних взуттєвих матеріалів, яка враховує всі технологічні умови та обмеження. Постановок таких задач виявилося 197.

 • Створена математична модель задачі проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням комплектності деталей і розмірного асортименту та описані її структурні компоненти.

 • Розроблено алгоритми: проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів; інтерактивного корегування розкрійних схем, отриманих в автоматизованому режимі; суміщення елементарних схем в комбіновану схему розкрою; графічної візуалізації спроектованих схем.

 • На основі створених математичної моделі та алгоритмів розроблено програмне забезпечення для вирішення в автоматизованому режимі технологічних задач проектування схем розкрою з урахуванням комплектності і розмірного асортименту. Використання програмного забезпечення значно підвищує продуктивність праці інженера-технолога взуттєвого виробництва, підвищує рівень використання матеріалу, знижує витрати на проектування схем розкрою. Проведені апробації та впровадження у виробництво.

 • З допомогою розробленого програмного забезпечення досліджені технологічні чинники, які впливають на використання рулонних матеріалів, та отримані певні закономірності.

 • Розроблений програмний комплекс дає можливість вирішувати конкретні задачі підготовчо-розкрійного виробництва, проектувати схеми розкрою рулонних матеріалів з урахуванням комплектності деталей і розмірного асортименту, удосконалювати процес нормування матеріалів.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Шишкіна О.О. (Платонова), Свістунова Л.Т. Система повної класифікації технологічних задач розміщення деталей взуття в схемах розкрою // Вісник КНУТД. - 2002. - №1. - С. 23-25.

 • Чупринка В.І.,Шишкіна О.О. (Платонова), Свістунова Л.Т. Проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням розмірного асортименту // Вісник КНУТД. - 2002. - №2. - С. 35-38.

 • Чупринка В.І., Шишкіна О.О. (Платонова), Свістунова Л.Т. Підготовка інформації для побудови раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття та графічна візуалізація цих схем // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2003. - №5. - С. 38-41.

 • Чупринка В.І., Шишкіна О.О. (Платонова), Свістунова Л.Т., Тимчук Т.І. Програмний комплекс для проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням розмірного асортименту // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2003. - №4. - С. 110-114.

 • Шишкіна О.О. (Платонова), Свістунова Л.Т. Исследование влияния формы материала на использование резины при разрубе на детали низа обуви // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2001. - №5. - С. 275-276.

 • Шишкіна О.О. (Платонова), Свістунова Л.Т. Дослідження впливу лінійних розмірів деталей взуття на використання гуми при розрубі // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2001. - №5. - С. 110-112.

 • Шишкина Е.А. (Платонова), Свистунова Л.Т. Исследование стабильности линейных размеров обувных рулонных материалов. –– Материалы междунар. научно-практической конф. "Новое в дизайне, моделировании, конструировании и технологии изделий из кожи". – Шахты. – 2003. - С. 191-193.

  В роботі [1] здобувачем виділені 9 класифікаційних ознак, а також запропонована структура класифікації; в роботі [2] здобувачем розроблені технологічні структурні компоненти математичної моделі проектування комбінованих схем розкрою; в роботі [4] здобувачем підготовлена технологічна інформація для опису функціонування програмного забезпечення на основі розроблених алгоритмів; в роботі [5] здобувачем досліджено технологічний фактор лінійних розмірів деталей взуття; в роботі [6] здобувачем досліджено технологічний фактор форми матеріалу; в роботі [7] здобувачем проведена статистична обробка результатів вимірів ширин матеріалу.


  АНОТАЦІЯ.


  Платонова О.О. Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук по спеціальності 05.19.06 – Технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2003.

  Дисертація присвячена актуальній проблемі комп'ютерного проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням комплектності деталей та розмірного асортименту. Комбінованою вважається


 •