LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток виробництва на миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогнезахисту матеріалів

межах конкурентоспроможної організаційної структури здійснюється на основі єдиного інформаційного простору, що забезпечує доступ до інформаційної моделі судна.

У результаті реструктуризації ВАТ "Damen Shipyards Okean" змінилися організаційна і виробнича структури підприємства, співвідношення категорій працівників (рис. 3) і структура ціни судна (рис. 4). Впровадження розробленого інвестиційного проекту дозволило збільшити обсяг виробництва в 2002 р. у порівнянні з 2000 р. у 13,6 разу і знизити собівартість суден, побудованих у 2002 р., на 16480 тис. грн.

У четвертому розділі наведено результати досліджень з управління проектами підвищення рівня безпеки суден під час їх будівництва, експлуатації та ремонту. На рівень безпеки суден впливає багато різних факторів. Один із них – пожежобезпека.
Рис. 1. Схема поглибленої кооперації виконавців під час будівництва судна

У складі корпусних конструкцій, елементів оздоблення та обладнання приміщень у великій кількості присутні горючі матеріали: деревні, лакофарбні, тепло- і звукоізоляційні, декоративно-оздоблювальні, пластмаси, палубні та гідрозахисні покриви, шпаклівки, клеї, оббивочні тканини, завіси та ін. На різних типах суден на їхню долю припадає від 12 до 16 % маси корпусу судна.

Великий обсяг горючих матеріалів припадає на деревину та палубні мастичні покриви. Основними руйнуючими деревину факторами є вогонь, біологічні агенти, атмосферні умови та механічне навантаження. Для вогне- і біозахисту суднобудівну деревину піддають просочуванню водорозчинними препаратами під тиском в автоклаві. Вогнезахисні препарати, що використовуються, токсичні, базуються на російській сировинній базі, експлуатуються недовгий час та зовсім не досліджувалися на вплив агресивної морської атмосфери. Запропоновано новий принцип забезпечення важкого вимивання засобів хімічного вогне- і біозахисту із глибокопросочуваної деревини на основі солей препарату бінарної дії. Виконанні дослідження дозволили розробити новий спосіб оброблення деревини шляхом послідовного подвійного окремого промочування водорозчинними солями хлориду магнію MgCl2 і метасилікату натрію Na2Si3 – "рідкого скла", які є екологічно безпечними та економічно доступними компонентами української сировинної бази.

Модель процесу описується необоротною хімічною реакцією:а) до реструктуризації; б) після реструктуризації


Для теоретично ідеалізованої хімічної реакції повинно виконуватися співвідношення

(5)

або у відповідних концентраціях розчинів

, (6)

де m1, m2 – маси реагуючих речовин; b1, b2, b3 – ступінь заповненості порового простору сухими залишками солей MgCl2, Na2Si3 і водою відповідно; С – відсоткова концентрація розчину з відповідною густиною і сухих реагентів; f(С) – функція заповнення пор.

Використовуючи результати тестових випробувань проникності об'єкта методом регресиційного аналізу, визначені параметри функції f(С) у вигляді

. (7)

Методом ітерацій розв'язано рівняння (6) і визначено оптимальну концентрацію промочуючих розчинів. Здійснена експериментальна перевірка та уточнення чисельного теоретичного рішення, адаптованого до реальних умов і особливостей технологічного обладнання. З надійною ймовірністю 0,95 визначена оптимальна концентрація просочуючих розчинів (рис. 5). На підставі отриманих результатів розроблено нову технологію поопераційоного промочування деревини з використанням діючого автоклавного обладнання.

У суднобудуванні замість горючих деревних покриттів розповсюдження набули латексцементні палубні мастичні покриви "Нева-3У" та НКИ, які містили негорючий азбест як армуючий наповнювач. У кінці 80-х років Всесвітня організація охорони здоров'я при ООН заборонила використання на суднах канцерогенних азбестомістких матеріалів, а з прийняттям конвенції СОЛАС-74/88 до проблеми створення палубного мастичного покриву із екологічно безпечних компонентів додалася необхідність його відповідності не тільки до зниженої займаності, але й до обмеженого димоутворення та токсичності продуктів згорення під час пожежі.

Здійснений аналіз негорючих волокнистих матеріалів української сировинної бази дозволив замінити канцерогенний азбест екологічно безпечним мулитокремнеземистим (каолиновим) волокном. Методом математичного планування експерименту здійснена оптимізація масового вмісту компонентів у мастичному покриві, що задовольняє вогнезахищеності за критерієм займаності (I = 0) та міцнісним характеристикам (). Результати здійснених експериментальних досліджень відповідно до "Міжнародного Кодексу з використання процедур пожежних випробувань" показали, що новий мастичний покрив з умовною

Рис. 5. Залежність поглинання солей деревиною й ефективності її вогнезахисного просочування від концентрації компонентів препарату:

, , ─ експериментальне значення; ◊ , , ─ теоретичні значенняназвою "Океан" є екологічно безпечним, вогнезахищеним і не вимагає додаткових дорогих випробувань на димоутворення і токсичність продуктів горіння, а за комплексом властивостей не поступається мастикам-аналогам.

На основі виконаних досліджень розроблено принципово нові технології вогнебіоатмосферозахисту деревини та вогнезахищеності палубного мастичного покриву. Вогнебіоатмосферозахищена деревина експлуатується протягом 10 років на суховантажнику "Микола Бажан", а палубний мастичний покрив "Океан" нанесено на площі більше 20 тис. м2 на 10 суднах, які побудовані на ВАТ. Розроблено проект спеціалізованого центру вогнезахисту горючих суднобудівних матеріалів на базі виділеного із ВАТ "Damen Shipyards Okean" підрозділу. Економічний ефект від роботи цього центру на річну програму миколаївських суднобудівних заводів буде становити більше ніж 250 тис. грн.ОСНОВНІ ВИСНОВКИ


1. У дисертації розв'язано важливі науково-прикладні задачі – розроблено теоретичні основи управління проектами реструктуризації суднобудівних підприємств,